Actualizarea valorii de intrare a mijloacelor fixe

Valoarea de intrare a mijloacelor fixe urmează să fie mărită de la 2.500 lei la 5.000 lei, conform unei inițiative legislative depuse la Senatul României ce poate fi accesată aici:

https://www.senat.ro/legis/lista.aspx?nr_cls=b265&an_cls=2022

Această valoare nu a mai fost actualizată din anul 2013. deși prețurile au crescut semnificativ de atunci.

Valoarea rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea de intrare cuprinsă între 2.500 lei şi 5.000 lei, existente în patrimoniul operatorilor economici la data la care această modificare va produce efecte, se va recupera pe durata normală de funcţionare rămasă. În consecință această modificare nu va produce efecte asupra mijloacelor fixe aflate în funcțiune.

Sunt considerate mijloace fixe obiectul sau complexul de obiecte ce se utilizează ca atare și îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) are o valoare de intrare mai mare decât limita stabilită prin hotărâre a Guvernului.

b) are o durată normală de utilizare mai mare de un an.

Totodată, trebuie spus că valoarea minimă de intrare a imobilizărilor corporale definită mai sus este dată în scopuri fiscale, pentru calculul amortizării fiscale. Operatorii economici pot defini prin manualul politicilor contabile alte praguri valorice pentru recunoașterea unei imobilizări corporale, aceasta determinând amortizarea contabilă. Cele mai multe dintre societățile din România folosesc regulile și duratele de folosință fiscale și pentru calculul amortizării contabile. Totuși cele două concepte sunt complet separate, iar calculul unei amortizări contabile diferită de amortizarea fiscală este absolut normal dacă regulile contabile adoptate reflectă cât mai fidel modul de utilizare a imobilizărilor și de generare a beneficiilor economice viitoare.

Bunurile materiale ce au valori de intrare sub valoarea minimă prevăzută sau nu se folosesc pentru perioade mai mari de un an se recunosc ca obiecte de inventar.

Pentru obiectele care sunt folosite în loturi, seturi sau care formează un singur corp, la încadrarea lor ca mijloace fixe se are în vedere valoarea întregului corp, lot sau set, chiar daca individual au valori sub limita prevazuta pentru incadrarea ca mijloace fixe.

Conform Legii 15/1994, nu sunt considerate mijloace fixe:

a) motoarele, aparatele și alte subansambluri ale mijloacelor fixe, procurate în scopul înlocuirii componentelor uzate cu ocazia reparațiilor de orice fel, care nu modifica parametrii tehnici inițiali ai mijlocului fix;

b) sculele, instrumentele și dispozitivele speciale ce se folosesc fie la fabricarea anumitor produse în serie, fie la executarea unei anumite comenzi, indiferent de valoarea și de durata lor de funcționare normală;

c) construcțiile și instalațiile provizorii;

d) animalele care nu au îndeplinit condițiile pentru a fi trecute la animale adulte, animalele de ingrasat, păsările și coloniile de albine;

e) pădurile;

f) investițiile efectuate pentru realizarea lucrărilor miniere din afară perimetrelor de exploatare, precum și cele pentru foraj, executate pentru explorări, prospecțiuni geologice și geofizice, forajele pentru alimentarea cu apa, care nu au dat rezultate, sondele situate în gaz – capul unor zăcăminte de țiței, precum și sondele de cercetare geologica, care au pus în evidenta acumulări de hidrocarburi, dar care, din motive geologico-tehnice și economice obiective, nu pot fi exploatate;

g) prototipurile, atâta timp cat servesc ca model la executarea producției de serie, inclusiv seria zero, sau sunt supuse încercărilor în vederea omologării la producător;

h) echipamentul de protecție și de lucru, îmbrăcămintea specială, precum și accesoriile de pat, indiferent de valoarea și de durata lor de utilizare.