Ajustarea listei marilor contribuabili 2022

Mari contribuabili 2022

Prin Ordinul președintelui ANAF nr. 1721/2021 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, au fost reglementate criteriile de selecție/actualizare a marilor contribuabili care sunt administrați, începând cu data de 1 ianuarie 2021, de către Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, respectiv criteriile specifice, criteriul de baza și criteriul de continuitate. Astfel, începând cu 1 ianuarie 2022 pe lista marilor contribuabili se află 3364 societăți.

Autoritățile fiscale au constatat faptul că o parte din contribuabilii menținuți în categoria marilor contribuabili în funcție de criteriul continuității, au înregistrat o scădere a cifrei de afaceri și a numărului mediu de angajați, astfel cum rezultă din situaţiile financiare aferente anului 2020 comparativ cu cele aferente anului 2019. Mai mult decât atât, 14 dintre acești contribuabili au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero.

De asemenea, s-a constatat că urmare a diminuării activității acestor mari contribuabili în perioada pandemiei, obligațiile fiscale declarate au scăzut în anul 2020 față de cele declarate în anul 2019.

Aceste societăți nu se mai justifică a fi menținute în categoria marilor contribuabili, ținând cont de faptul că aportul lor în totalul încasărilor la bugetul general consolidat este nesemnificativ, fapt pentru care se impune eliminarea acestora din rândul marilor contribuabili.

Astfel, pe site-ul ANAF este publicat un proiect de ordin de revizuire a listei marilor contribuabili prin modificarea Ordinului 1721/2021, proiect în care se precizează “Contribuabilii mari selectați în funcție de criteriul continuității …., care înregistrează o scădere a cifrei de afaceri raportată în situaţiile financiare aferente anului 2020, comparativ cu cele aferente anului 2019, în procent mai mare de 50%, precum și cei care au declarat în situațiile financiare aferente acestor ani cifră de afaceri zero, sunt scoși din administrarea Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili și preluaţi spre administrare de către organele fiscale în a căror rază teritorială îşi au domiciliul fiscal, potrivit legii……”

Referitor la obligativitatea acestor contribuabili de a depune raportarea SAF-T (D406) începand cu anul 2022, prin scoaterea acestora din rândul marilor contribuabili se va modifica și data de referință pentru depunerea SAF-T, corespunzător categoriei de contribuabili în care se încadrează prin intrarea în vigoare a proiectului de ordin.

Reamintim din prevederile Ordinului 1721/2021 datele de referință de la care fiecare categorie de contribuabil devine subiect de raportare SAF-T:

  • Contribuabilii mari, care fac parte în prezent din această categorie, devin subiect de raportare de la 1 ianuarie 2022;
  • Contribuabilii mari care sunt noi intrați în această categorie de la 1 ianuarie 2022, devin subiect de raportare de la 1 iulie 2022;
  • Contribuabilii mijlocii încadrați în această categorie la 31 decembrie 2021, devin subiect de raportare de la 1 ianuarie 2023;
  • Contribuabili mici încadrați în această categorie la 31 decembrie 2021, devin subiect de raportare de la 1 ianuarie 2025.

În concluzie, o parte din marii contribuabili incluși în această categorie la finalul anului 2021, vor migra în celelalte 2 categorii și vor scăpa în 2022 de obligativitatea raportării SAF-T.

Prevederile proiectului de ordin pot fi consultate prin accesarea acestui link.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.