Facilități fiscale pentru salariații din agricultură și industria alimentară în 2022

facilitati taxe agroalimentar

Legea 135/2022 pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 489/2022)

Legea introduce o serie de facilități fiscale salariaților din agricultură și industria alimentară, similare cu cele existente în domeniul construcțiilor și impune un nou nivel al salariului minim pentru aceste domenii.

Salariul minim

În perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2028, pentru sectorul agricol şi în industria alimentară salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând în medie 17,928 lei/oră.
Nerespectarea nivelului minim al salariului brut de către societăţi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 și 2000 lei şi atrage anularea acordării facilităţilor fiscale.

Facilități fiscale

Angajații din sectorul agricol şi din industria alimentară care primesc un salariu brut de încadrare de minim 3.000 lei/lună pentru o normă întreagă de 8 ore de muncă/zi, vor beneficia de scutiri/reduceri ale taxelor salariale între 1 iunie 2022 și 31 decembrie 2028, după cum urmează:

 • scutirea de impozitul pe venit, în cotă de 10%;
 • scutirea de contribuția la asigurările de sănătate (CASS), în cotă de 10%;
 • reducerea contribuției la asigurările sociale (CAS), de la 25% la 21,25%;
 • reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă, de la 2,25% la 0,3375%.

Condiții cumulative

Pentru aplicarea facilităților fiscale trebuie îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în industria alimentară definite după cum urmează:

 • cod CAEN 01: agricultură, vânătoare și servicii anexe:
  • 011 cultivarea plantelor nepermanente;
  • 012 cultivarea plantelor din culturi permanente;
  • 013 cultivarea plantelor pentru înmulțire;
  • 014 creșterea animalelor;
  • 015 activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor);
  • 016 activități auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare;
 • cod CAEN 10: industria alimentară

b) angajatorii realizează cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) în limita a cel puțin 80% din cifra de afaceri totală.

Pentru angajatorii nou-înființați (înregistrați la registrul comerțului sau înregistrați fiscal) începând cu iunie 2022, cifra de afaceri se calculează cumulat de la data înregistrării, inclusiv luna în care se aplica scutirea.
Pentru angajatorii existenți la 1 iunie 2022 se consideră ca bază de calcul cifra de afaceri realizată cumulat de la începutul anului, respectiv cumulat de la data înregistrării (în cazul celor constituiți/înregistrați în perioada cuprinsă între începutul anului și 1 iunie 2022), inclusiv luna în care se aplică scutirea.
Pentru angajatorii existenți la data de 1 ianuarie a fiecărui an ulterior datei de 1 iunie 2022, cifra de afaceri din activitățile menționate la lit. a) se calculează cumulat pentru perioada corespunzătoare din anul curent, inclusiv luna în care se aplică scutirea.
Cifra de afaceri va cuprinde inclusiv producția realizata si nefacturată.

c) veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare de minimum 3.000 lei lunar pentru o normă întreagă de 8 ore/zi

Scutirea se aplică pentru sumele din venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor prevăzute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice. Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilitați fiscale.
Ministerul Finanțelor urmează să elaboreze procedura de aplicare a acestor facilități fiscale. Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate (D112) reprezintă declaraţie pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiţiilor de aplicare a scutirii.

Mai multe detalii asupra acestor facilități vor fi prezentate la Tax Group în 15 iunie – vezi agenda Tax Group

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.