Facturarea electronica – noi clarificări aduse de ANAF (2022)

facturarea electronica RO e-factura

Facturarea electronică este o temă de actualitate ce ridică multe întrebări autorităților. ANAF a publicat o versiune extinsă a documentului cu întrebări și răspunsuri pe tema sistemului RO e-Factura.

Facturarea electronica – raportarea facturilor în platforma RO e-Factura

Începând cu 1 iulie 2022, contribuabilii care comercializează în relație B2B (“Business to business”) produse clasificate ca fiind cu risc fiscal ridicat trebuie să transmită facturile electronice în sistemul RO e-Factura, indiferent dacă partenerul comercial a optat sau nu pentru folosirea sistemului, acesta fiind momentan opțional în relația B2B.

În ceea ce privește relația cu autoritățile publice – B2G (“Business to Government”), tot începând cu 1 iulie 2022, operatorii economici stabiliţi în România au obligaţia să emită facturi electronice  şi să le transmită prin sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura.

Informații suplimentare publicate de ANAF

Legislația actuală nu a clarificat toate problemele și situațiile practice ale contribuabililor, apărând multe întrebări adresate autorităților fiscale. Prin documentul emis de ANAF se aduc diverse clarificări în ceea ce privește aplicarea obligatorie a facturării electronice, cum ar fi:

  • Persoanele juridice nerezidente înregistrate în scopuri de TVA în România, fie direct, fie prin reprezentant fiscal, au obligația, începând cu data de 1 iulie 2022, să trimită facturile emise în sistemul RO e-Factura, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.
  • În situația în care atât furnizorul, cât și beneficiarul au optat pentru utilizarea sistemului RO e-Factura și au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura, facturile electronice emise atât pentru produse cu risc fiscal ridicat, cât și pentru alte bunuri/servicii, vor fi transmise doar prin sistemul RO e-Factura între cele două persoane impozabile.
  • Distribuirea de produse promoționale din categoria celor cu risc fiscal ridicat atrage necesitatea raportării facturilor / autofacturilor în RO e-Factura.
  • Facturile emise în baza bonurilor fiscale emise pentru produse cu risc fiscal ridicat, care conțin și produse fără risc fiscal ridicat trebuie să fie transmise în sistemul RO e-Factura și să conțină toate pozițiile (produsele) din bonul fiscal. De menționat că și bonurile fiscale pe care se înscrie codul fiscal al beneficiarului și care conțin și bunuri cu risc fiscal ridicat trebuie să fie raportate în RO e-Factura, aceste bonuri fiscale fiind echivalentul unor facturi simplificate.
  • În cazul în care cel puțin una dintre părțile implicate în tranzacție nu este înregistrată în Registrul RO e-Factura (adică fie furnizorul, fie beneficiarul, fie ambii), este obligatorie transmiterea facturii conform art. 319 din Codul fiscal (adică prin sistemul clasic), factura transmisă în sistemul RO e-Factura având doar rol de raportare.
  • Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de sigiliul electronic al Ministerului Finanțelor (art. 4 alin. (6) din OUG nr. 120/2021) – această clarificare este foarte importantă din perspectiva dreptului de deducere a TVA pentru destinatarul facturii electronice. În cazul în care atât emitentul, cât și destinatarul au optat pentru utilizarea sistemului RO e-Factura și au fost înregistrați în Registrul RO e-Factura, facturile electronice vor fi transmise conform OUG nr.120/2021, doar prin sistemul RO e-Factura între cele două persoane impozabile, indiferent că este vorba de produse cu risc fiscal ridicat sau nu.
  • În cazul în care destinatarul nu este înregistrat în Registrul RO e-Factura facturile emise pentru produsele cu risc fiscal ridicat vor fi transmise atât conform prevederilor art. 319 din Codul fiscal, cât și în sistemul RO e-Factura, începând cu data de 1 iulie 2022.

De asemenea, ANAF a mai clarificat faptul că raportarea obligatorie a facturilor în sistemul RO e-Factura intră și operațiunile de export sau livrările intracomunitare de mărfuri care sunt încadrate în categoria produselor cu risc fiscal ridicat, către un operator economic nerezident, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistrați în Registrul RO e-Factura.

Când se depune opțiunea pentru înscrierea în sistemul RO e-Factura?

Reamintim că formularul 084 se depune, potrivit prevederilor OPANAF 1713/2021, de către operatorii economici care optează pentru transmiterea facturilor electronice către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura. În consecință nu este necesară depunerea formularului 084 pentru raportarea bunurilor cu risc fiscal ridicat sau pentru facturarea în relația B2G.

Documentul emis de ANAF cu întrebări și răspunsuri pe tema RO e-Factura poate fi accesat aici.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.