Constatări în inspecțiile fiscale din primele luni ale anului 2022

Constatari inspectii fiscale ANAF 2022

Pe portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) sunt publicate informări lunare privind cazurile semnificative de inspecție fiscală și un Ghid pentru inspecția fiscală.

Puteți accesa aceste materiale aici.

Scopul Ghidului, explicit menționat de acesta, este de a asigura îmbunătățirea relației dintre ANAF și contribuabili/plătitori prin sporirea transparenței procesului de inspecție fiscală precum și creșterea gradului de motivare și angajament ale personalului ANAF, premisă esențială a procesului de modernizare a administrației fiscale.

Ghidul cuprinde următoarea structură:

 • Structura activității de inspecție fiscală în cadrul ANAF
 • Ce este inspecția fiscală
 • Controlul inopinat
 • Procesele efectuării inspecției fiscale:
  • Pregătirea inspecției fiscale
  • Efectuarea inspecției fiscale
  • Valorificarea inspecției fiscale
 • Drepturile și obligațiile contribuabilului / plătitorului
 • Conduita inspectorului fiscal

Observăm din structura de mai sus că elementele vizate de Ghid sunt deja cunoscute, atât mediului de afaceri/contribuabililor, cât și echipelor de inspecție fiscală. Materialul prezintă însă multitudinea de elemente legate de subiectul complex al inspecțiilor fiscale într-o forma centralizată, logică, mai prietenoasă utilizatorului.

Informări privind cazurile semnificative de inspecție fiscală au fost deja publicate pentru lunile ianuarie, februarie și martie 2022. În cadrul fiecărui material sunt prezentate distinct inspecțiile desfășurate la contribuabili persoane juridice și cele la persoane fizice.

Cazurile / exemplele includ o scurtă prezentare a situației faptice (e.g. domeniul de activitate al contribuabilului, perioada verificată, impozitele și taxele vizate) și o sinteză a principalelor constatări ale echipei de inspecție.

Pe de o parte, cazurile prezentate ne reamintesc de ariile de investigație predilecte – tradiționale, pe care le-am văzut și în inspecțiile din trecut și pe care echipele de inspecție fiscală continuă să le vizeze. Pe de altă parte, identificăm o serie de arii de investigație noi legate de elemente specifice anilor de pandemie pe care poate chiar ne așteptam ca echipele de inspecție fiscală să le abordeze.

Cu scop exemplificativ, prezentăm în continuare câteva dintre aceste constatări:

 • organele de inspecție fiscală au stabilit ca nedeductibile cheltuieli pentru care nu s-au prezentat documente justificative;
 • organele de inspecție fiscală au diminuat TVA colectată: TVA, înregistrată eronat ca și taxare inversă aferentă livrărilor intracomunitare on-line, efectuate către persoane fizice din statul membru 2;
 • nu a fost acceptată la deducere TVA, înregistrată eronat ca și taxare inversă aferentă livrărilor intracomunitare on-line efectuate către Ungaria;
 • s-a stabilit că prin neîncadrarea activității societății verificate în codurile CAEN precizate la art. 60, pct. 5 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, nu sunt îndeplinite condițiile cumulative prevăzute de lege pentru ca angajații societății X SRL să beneficieze de facilitățile fiscale din domeniul construcțiilor.
 • organele de inspecție fiscală au ajustat veniturile, au recalculat indicatorul de profitabilitate (RRCT), după includerea valorilor cu materiile prime și instrumente în cheltuielile/veniturile de exploatare. Acestea apreciază excluderea cheltuielilor cu materiile prime și instrumente din cheltuielile de exploatare, ca fiind nejustificată, având în vedere că societatea verificată acționează ca un producător și nu ca un prestator de servicii de producție
 • organele de inspecție fiscală au efectuat ajustări la nivelul medianei asupra cheltuielilor aferente tranzacțiilor cu societăți afiliate, ținând cont de faptul ca valoarea indicatorului rata rentabilității vânzărilor (marja profitului operațional) se află sub cuartila inferioară a intervalului de comparabilitate.

Trebuie reținut că lista exemplelor / constatărilor este mult mai extinsă și poate fi consultată în informările emise pe care le regăsiți în linkul de mai sus.

Aceste informări lunare și Ghidul pentru inspecția fiscală au fost publicate și ca urmare a solicitărilor mediului de afaceri către autorități pentru un “ghid de bune practici”, fiind un pas important în asigurarea transparenței procesului de inspecție fiscală și eliminarea eventualelor abuzuri.

În concluzie, aceste exemple practice, pot servi ca un instrument pentru identificarea eventualelor arii de risc, pregătirea pro-activă pentru un eventual control, precum și pentru corectarea/ conformarea voluntară.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.