Update: Plafonarea tranzacțiilor cu numerar și a soldului în casierie începând cu 11 noiembrie 2023

Plafonarea tranzactii numerar

Update 13.11.2023: Prin OUG 98/2023 ce a fost publicată pe ultima sută de metri, înainte ca prevederile cu privire la plafonarea tranzacțiilor cu numerar să producă efecte, Guvernul a renunțat la majoritatea măsurilor restrictive introduse prin Legea 296/2023. Aceasta arată cum se adoptă diverse modificări legislative, fără un minim studiu de impact și cunoaștere a realității. Chiar Guvernul motivează modificarea astfel: „Având în vedere situația de fapt, potrivit căreia societatea românească nu este pregătită la acest moment pentru limitarea utilizării numerarului, prin prezentul proiect de act normativ se propune revenirea la plafoanele prevăzute în Legea nr. 70/2015 anterior modificării acesteia prin Legea nr. 296/2023”.

Astfel, majoritatea plafoanelor introduse prin Legea 296/2023 revin la vechile valori prevăzute anterior. 

Situația actualizată a tuturor plafoanelor și limitărilor este prezentată mai jos și este aplicabilă de la 11 noiembrie 2023.

Plafonarea tranzacțiilor cu numerar

Plafoanele operațiunilor de încasări şi plăți efectuate în numerar de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri şi alte entități cu sau fără personalitate juridică sunt:

  • plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 1.000 lei/persoană (anterior 5.000 lei);
  • încasări de la oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană (s-a renunțat la limitarea la 1.000 lei/persoană) ;
  • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcționează în baza legislației în vigoare, de la oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană (s-a renunțat la limitarea la 2.000 lei/persoană);
  • plăți către oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi (s-a renunțat la limitarea la 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de 2.000 lei/zi);
  • plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei (s-a renunțat la limitarea la 2.000 lei/persoană) ;
  • încasări/plăți de la/către persoane fizice, reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi şi primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare decât plafonul prevăzut, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finanţări, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut. Excepție de la aceste prevederi sunt în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute mai sus şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Operațiunile de încasări şi plăți efectuate cu persoane fizice ce au calitatea de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar (anterior plafon zilnic de 10.000 lei în numerar).

Între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE şi notificate către BNR, potrivit legii, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se realizează în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie (rămâne neschimbat).

Micșorarea plafoanelor de casă

Se introduce un plafon de 50.000 lei pentru sumele în numerar aflate în casieria persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale, liberilor profesioniști, persoanelor fizice care desfășoară activități în mod independent, asocierilor şi altor entități cu sau fără personalitate juridică, la sfârșitul fiecărei zile.

Sumele în numerar care depășesc plafonul se depun în conturile bancare ale acestor persoane în termen de 2 zile lucrătoare.

Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar și a sumei maxime deținută în casierie constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, şi se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.

Se introduce sancțiunea cu amendă, de la 15.000 lei la 20.000, pentru acordarea oricăror avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar.

Alte detalii

Despre toate aceste noutăți vom dezbate mai mult la întâlnirea Tax Group din 17 noiembrie, mai multe detalii aici.

Tax Group 11 2023

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.