Update: Plafonarea tranzacțiilor cu numerar și a soldului în casierie începând cu 15 decembrie 2023

Plafonarea tranzactii numerar

Update 15.12.2023: materialul prezentat mai jos a fost actualizat cu modificările aduse de OUG 115/2023 aplicabile de la 15 decembrie 2023

Situația actualizată a tuturor plafoanelor și limitărilor este prezentată mai jos și este aplicabilă de la 15 decembrie 2023.

Plafonarea tranzacțiilor cu numerar

Plafoanele operațiunilor de încasări şi plăți efectuate în numerar de persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, liber profesioniști, persoane fizice care desfășoară activități în mod independent, asocieri şi alte entități cu sau fără personalitate juridică sunt:

  • plăți din avansuri spre decontare, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană (anterior 5.000 lei și apoi 1.000 lei prin Legea 296/2023);
  • încasări de la oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/persoană (s-a renunțat la limitarea la 1.000 lei/persoană) ;
  • încasări efectuate de către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcționează în baza legislației în vigoare, de la oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 10.000 lei/persoană (s-a renunțat la limitarea la 2.000 lei/persoană);
  • plăți către oricare dintre aceste persoane, în limita unui plafon zilnic de 5.000 lei/ persoană, dar nu mai mult de un plafon total de 10.000 lei/zi (s-a renunțat la limitarea la 1.000 lei/persoană, dar nu mai mult de 2.000 lei/zi);
  • plăți către magazinele de tipul cash and carry, care sunt organizate şi funcționează în baza legislației în vigoare, în limita unui plafon zilnic total de 10.000 lei (s-a renunțat la limitarea la 2.000 lei/persoană) ;
  • încasări/plăți de la/către persoane fizice (inclusiv PFA, II, IF), reprezentând contravaloarea unor livrări ori achiziţii de bunuri sau a unor prestări de servicii, dividende, cesiuni de creanţe sau alte drepturi se efectuează cu încadrarea în plafonul zilnic de 10.000 lei către/de la o persoană. Au fost eliminate din această categorie primirile ori restituirile de împrumuturi sau alte finanţări (de la 15 decembrie 2023, conform OUG 115/2023);
  • incasarile și plățile efectuate între persoanele juridice (inclusiv PFA,II,IF) și persoane fizice, reprezentând primiri ori restituiri de împrumuturi sau alte finantari, indiferent de natura si destinatia acestora, se efectueaza numai prin instrumente de plata fara numerar. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiune, și se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, dar nu mai puțin de 500 lei.

Sunt interzise încasările şi plăţile fragmentate de la/către o persoană, pentru operaţiunile de încasări/plăţi în numerar prevăzute mai sus, cu o valoare mai mare decât plafonul prevăzut, precum şi fragmentarea tranzacţiilor reprezentând cesiuni de creanţe sau alte drepturi, dividende, respectiv fragmentarea unei livrări de bunuri sau a unei prestări de servicii, cu valoare mai mare decât plafonul prevăzut. Excepție de la aceste prevederi sunt în cazul livrărilor de bunuri şi prestărilor de servicii care se efectuează cu plata în rate, în condiţiile în care între persoanele prevăzute mai sus şi persoanele fizice sunt încheiate contracte de vânzare-cumpărare cu plata în rate, conform legii.

Operațiunile de încasări şi plăți efectuate cu persoane fizice ce au calitatea de asociați/acționari/administratori/persoane fizice/alți creditori exclusiv creditorii instituționali care desfășoară activități de intermediere financiară reprezentând împrumuturi, indiferent de natura şi destinația acestora, pot fi efectuate numai prin instrumente de plată fără numerar (anterior plafon zilnic de 10.000 lei în numerar).

Între persoanele fizice, altele decât operaţiunile de încasări şi plăţi realizate prin intermediul instituţiilor care prestează servicii de plată autorizate de BNR sau autorizate în alt stat membru al UE şi notificate către BNR, potrivit legii, ca urmare a transferului dreptului de proprietate asupra unor bunuri sau drepturi, a prestării de servicii, precum şi cele reprezentând acordarea/restituirea de împrumuturi, se realizează în limita unui plafon zilnic de 50.000 lei/tranzacţie (rămâne neschimbat).

Micșorarea plafoanelor de casă

Sumele in numerar aflate in casieria persoanele juridice (inclusiv PFA,II,IF) nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 50.000 lei. In cazul magazinelor de tipul cash and carry, supermagazinelor si hipermagazinelor care sunt organizate si functioneaza in baza legislatiei in vigoare, sumele in numerar aflate in casierie nu pot depasi, la sfarsitul fiecarei zile, plafonul de 500.000 lei. Sumele in numerar care depasesc plafonul se depun in conturile bancare ale acestor persoane in termen de doua zile lucratoare.

Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor şi a altor drepturi de personal, precum şi a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile lucrătoare de la data prevăzută pentru plata acestora.

Supermagazin – structura de vanzare cu suprafata medie sau mare intre 1.000 m2 si 2.500 m2, utilizata pentru comert specializat ori nespecializat, care comercializeaza marfuri alimentare si/sau nealimentare, avand drept caracteristici autoservirea si plata marfurilor la casele de marcat amplasate la iesire.

Hipermagazin – structura de vanzare cu amanuntul, cu suprafata de peste 2.500 m2, utilizata pentru comert specializat si/sau nespecializat, care comercializeaza marfuri alimentare si/sau nealimentare, avand drept caracteristici: prezenta tuturor raioanelor, inclusiv a celor cu vanzatori, case de marcat amplasate la iesirea din fluxul de autoservire, sector de alimentatie publica reprezentat prin una sau mai multe sali de consumatie, amplasarea in zonele periferice ale orasului, in centrele comerciale ori in parcurile comerciale.

Sucursalele si alte sedii secundare ale persoanelor juridice care au casierie proprie si/sau cont deschis la o institutie de credit aplica in mod corespunzator aceste limite pentru fiecare casierie in parte. Se abroga prevederea potrivit careia in cazul persoanelor juridice (inclusiv PFA, II, IF) care au organizate mai multe casierii, plafoanele sunt aplicabile pe fiecare casierie in parte.

Sancțiuni

Nerespectarea prevederilor privind operațiunile de încasări şi plăți în numerar și a sumei maxime deținută în casierie constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, şi se sancționează cu amendă de 25% din suma încasată/plătită, respectiv deținută în casierie, care depăşeşte plafonul stabilit pentru fiecare tip de operaţiune, dar nu mai puţin de 500 lei.

Se introduce sancțiunea cu amendă, de la 15.000 lei la 20.000, pentru acordarea oricăror avantaje clienților pentru efectuarea de plăți în numerar.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.