RO e-Factura – obligativitatea raportării facturilor pentru produsele cu risc fiscal ridicat – 2022

RO e-factura

OUG 130/2021 a introdus și obligativitatea de a transmite în sistemul național privind factura electronică RO e-factura, facturile ce se referă la produsele cu risc fiscal ridicat stabilite prin ordin al președintelui ANAF, comercializate în relația B2B.

Produsele cu risc fiscal ridicat si obligativitatea raportării lor în RO e-Factura

Prin produs cu risc fiscal ridicat se înțelege produsul la a cărui comercializare există risc ridicat de fraudă și evaziune fiscală, iar lista acestor produse se va reevalua periodic.

ANAF a publicat pe site-ul său proiectul de ordin ce definește produsele cu risc fiscal ridicat, acestea fiind:

  1. Legume, fructe, rădăcini și tuberculi alimentari, alte plante comestibile.
  2. Băuturi alcoolice
  3. Construcții noi
  4. Produse minerale (apă minerală naturală, nisip și pietriș)
  5. Îmbrăcăminte și încălțăminte.

Astfel:

  • în perioada 1 aprilie-30 iunie 2022, furnizorii pot să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura;
  • începând cu data de 1 iulie 2022, furnizorii sunt obligaţi să transmită facturile emise în sistemul naţional privind factura electronică, indiferent dacă destinatarii sunt sau nu înregistraţi în Registrul RO e-Factura.

Informații publice cu referire la facturarea electronică publicate de Ministerul Finanțelor

Portalul cu informații tehnice despre facturarea electronică poate fi accesat aici.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.