Contabilitate salarizare HR TVA

Contabilitate, salarizare și HR

Outsourcing integral. Sau suport punctual. Cu rezultate precum controale neextinse pe alte arii, sume rambursate în procent de 99% fără control, sau cu sume imateriale de plată. Uneori 0.

Echipa Nowium Accounting & Tax asigură o gamă largă de servicii adaptate mărimii și nevoilor fiecărui client:

Salarizare si HR:

Contabilitate și raportări

 • Externalizarea serviciilor de contabilitate pentru societăți comerciale, ONG-uri, birouri de reprezentanță și persoane fizice autorizate
 • Întocmirea declarațiilor fiscale și depunerea la autorități
 • Întocmirea situațiilor financiare / a raportărilor financiare statutare
 • Întocmirea raportărilor contabile către grup
 • Servicii de analiză financiară
 • Raportări IFRS

Externalizarea contabilității către Nowium presupune o adevărată relație de parteneriat între noi și clientul nostru prin care dorim să contribuim cu informații utile din zona financiară, contabilă, fiscală și juridică la procesul decizional al clientului și la dezvoltarea afacerii sale.
Implică preluarea totală sau parțială de către echipa noastră a proceselor financiar-contabile ale clientului. Astfel, acesta scapă de grija administrării unui departament propriu și transferă responsabilitatea aplicării regulilor contabile și fiscale către Nowium, beneficiind totodată de experiența unei echipe multidisciplinare de experți.

Externalizarea către Nowium include și servicii de consultanță oferite clientului pentru a stabili proceduri comune de lucru, pentru înțelegerea și respectarea regulilor contabile și fiscale și identificarea din timp a riscurilor.

Beneficiile externalizării serviciilor financiar contabile:

 • reducerea riscului erorilor contabile și fiscale prin transferul responsabilității
 • eficiență ridicată și accesul la o gamă de resurse ce nu ar putea fi asigurată intern la costuri rezonabile
 • eliminarea riscului deficitului de personal
 • disponibilitatea serviciilor și scalarea acestora mult mai eficientă
 • concentrarea pe activitățile operaționale

Exemple de procese ce pot fi cuprinse în serviciile de contabilitate externalizate către Nowium:

 • analiza și înregistrarea documentelor primare conform reglementărilor contabile și a necesităților de raportare managerială
 • gestiunea registrului mijloacelor fixe și rularea regulată a amortizării contabile / fiscale
 • descărcarea din gestiune a stocurilor (pe baza evidenței operative a clientului)
 • înregistrarea lunară a estimărilor contabile de cheltuieli/venituri (accruals-uri), reluarea cheltuielilor sau a veniturilor în avans
 • înregistrarea deconturilor de cheltuieli și a salariilor personalului
 • înregistrarea operațiunilor de împrumut și de leasing
 • înregistrarea extraselor bancare și a operațiunilor cu numerar
 • alocarea plăților / încasărilor
 • reevaluarea lunară a conturilor monetare în devize
 • operațiuni specifice TVA: regimul de TVA la încasare / închidere TVA
 • operațiuni contabile de închidere a perioadei: înregistrarea impozitelor directe, definitivarea balanței de verificare
 • întocmirea / validarea jurnalelor de TVA
 • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale periodice aferente impozitelor directe, TVA și altele
 • extragerea / procesarea / întocmirea raportărilor lunare către Grup, conform cerințelor și calendarului agreate
 • întocmirea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile semestriale
 • diverse formalități efectuate cu organele fiscale
 • alte raportări și servicii conexe agreate.

Pe lângă toate acestea, echipa de experți Nowium este în permanentă legătură cu clientul și analizează împreună cu acesta informațiile financiar-contabile pentru a înțelege tranzacțiile și intențiile clientului, pentru a identifica eventualele riscuri de natură contabilă și fiscală ca ulterior să fie diminuate și eliminate.

înapoi

Citește mai multe despre Rambursarea TVA în UE în Ghidul nostru simplificat pentru firmele din România.

Asistență contabilă și fiscală periodică

 • Asistență / revizuire contabilă / fiscală periodică (lunar / trimestrial / semestrial / anual)
 • Asistență la implementarea și raportarea SAF-T
 • Asistență la implementarea sistemelor informatice și la definirea fluxurilor informaționale

Asistență/revizuire contabilă/fiscală periodică

Serviciile de asistență contabilă/fiscală sunt oferite clienților care au deja propria echipă financiar-contabilă și care externalizează procesul de validare a tratamentelor aplicate și de certificare a rapoartelor contabile și fiscale. Este un serviciu prin care clienții de dimensiuni medii și mari completează avantajele propriei echipe cu siguranța adusă de o echipă de experți care validează rezultatele echipei interne și asigură raportarea corectă a obligațiilor fiscale către autorități.

Asistența este o soluție aleasă și în situația societăților care încep cu o externalizare completă, dar dezvoltarea activității entității conduce la nevoia unui departament intern de contabilitate, care să rezolve cerințele zilnice de informații și documente, iar expertul intervine în fazele cele mai importante, de verificare și certificare a rezultatelor.

Asistența contabilă / fiscală se poate realiza pe o bază continuă, recurentă, sau doar la cerere, ocazional.

În cazul variantei recurente (lunară, trimestrială, semestrială, anuală) aceasta este echivalentul unei externalizări parțiale a funcției contabile / fiscale.

Asistența periodică se desfășoară similar cu principiile enunțate la externalizarea completă a contabilității, cu diferența că sarcinile zilnice, recurente, de volum privind contabilitatea primară, introducerea documentelor în sistemele informatice și alte operațiuni de contabilitate primară sunt efectuate de echipa clientului.

Clientul colaborează cu o echipă dedicată din partea Nowium, se stabilesc de comun acord datele de intervenție și planul de acțiune.

Echipa Nowium are în principal următoarele roluri:

 • identificarea erorilor și a omisiunilor, a discrepanțelor dintre conturi și documente, dintre registre și sub-registrele contabile
 • verificarea aplicării corecte a tratamentelor contabile și fiscale
 • propuneri de corecții și ajustări
 • determinarea și propunerea anumitor tipuri de operațiuni complexe și ajustări de natură fiscală care se agreează a fi sub controlul expertului
 • validarea sau calcularea impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
 • validarea sau întocmirea jurnalelor și a declarațiilor de TVA
 • validarea sau întocmirea (și depunerea) declarațiilor fiscale
 • identificarea riscurilor și prezentarea lor clientului, împreună cu propuneri de ameliorare sau eliminare a lor.

Asistență la implementarea și raportarea SAF-T

Raportarea SAF-T (Standard Audit File for Taxation – Fișierul Standard de Audit pentru Taxe) este, din punctul nostru de vedere, cea mai complexă raportare fiscală existentă în acest moment. A fost introdusă în România de la 1 ianuarie 2022 ca parte a procesului de digitalizare a autorităților fiscale și este obligatorie pentru marii contribuabili. Această raportare implică o transparentizare către organele fiscale a tuturor tranzacțiilor companiei și conduce la o închidere riguroasă a fiecărei luni contabile.

Nowium oferă soluția tehnică pentru realizarea raportărilor SAF-T, împreună cu asistența la implementarea și realizarea acestor raportări.

Asistență la implementarea sistemelor informatice

Echipa Nowium este soluția ideală pentru asistență în implementarea sistemelor informatice financiar-contabile fără problemele care pot apărea în timpul acestui proces.

În majoritatea cazurilor, decizia de schimbare a sistemului informatic financiar-contabil se ia din două motive, conform analizelor experților Nowium. Fie compania din România este parte a unui Grup internațional care dorește alinierea sistemelor informatice și obținerea mai facilă a rapoartelor manageriale, fie compania are un sistem vechi ce necesită modernizare.

De cele mai multe ori, un asemenea proces de schimbare nu este gestionat corect și complet de către companii. În cazul în care scopul este raportarea managerială către Grup, cel mai frecvent se acordă prea puțină atenție localizării cerințelor contabile și fiscale din România iar consecința este că anumite procese ajung să fie asigurate manual.

În cazul unui sistem vechi, o coordonare inadecvată face ca toate neajunsurile și minusurile sistemului vechi să se dorească a fi replicate în noul sistem. Motivul este obișnuința utilizatorilor, dar și din lipsa experiență de lucru cu sisteme noi.

Servicii Nowium:

 • Analiza fluxurilor informaționale existente și propuneri de redefinire a acestora
 • Definirea unor cerințe clare și complete care să asigure compatibilitatea sistemului cu cerințele statutare din România, dar și cu necesitățile informaționale manageriale
 • Comunicarea cu clientul și implementatorul pentru a alege soluțiile cele mai potrivite
 • Solicitarea unor funcționalități pe care clientul nu le cunoaște sau pe care implementatorul nu le propune
 • Evitarea unei implementări limitate strict la funcționalități standard
 • Maximizarea funcționalității noii soluții informatice.

înapoi

În compliance, cel mai grav e când lași garda jos…

Accesează Tax Group

și află cum tratează partenerii noștri spețe
interpretabile din realitatea din România.

TVA

 • Asistență pentru obținerea codului de TVA
 • Gestiunea evidentei de TVA pentru nerezidenți
 • Asistență în asigurarea conformității cu cerințele legale în materie de TVA
 • Întocmirea / Asistență la întocmirea / depunerea declarațiilor de TVA
 • Asistență în cadrul proceselor de rambursare de TVA
 • Consultanță în stabilirea tratamentului de TVA pentru diverse tranzacții
 • Certificare declarații de TVA

Asistență pentru obținerea codului de TVA

Înregistrarea în scopuri de TVA a unei entități românești este mai mult decât un simplu proces administrativ. În ultimii ani, în procesul de înregistrare în scopuri de TVA au fost introduse numeroase criterii de risc, limitări și filtrări, astfel încât de foarte multe ori este foarte dificil pentru o entitate aflată la început să obțină rapid acest cod.

Specialiștii Nowium vă pot asista pentru îndeplinirea tuturor cerințelor fiscale pentru obținerea în timp optim a codului de TVA.

Gestiunea evidenței de TVA pentru nerezidenți

Pentru societățile nerezidente din alte State Membre UE, echipa Nowium asigură întreg procesul de conformare cu cerințele de TVA din România:

 • înregistrarea inițială a entității nerezidente în scopuri de TVA în România
 • gestiunea recurentă a tuturor obligațiilor privind TVA în România:
  • întocmirea jurnalelor de TVA
  • revizuirea conformității cu cerințele legale privind elementele de pe facturi
  • întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale de TVA (D300, D390, D394)
  • informarea privind TVA de plată
  • asistență în procesul de rambursare de TVA
 • contactul cu autoritățile fiscale din România și reprezentarea în fața acestora
 • radierea codului de TVA.

Asistență în asigurarea conformității cu cerințele legale în materie de TVA

Echipa Nowium asigură revizuirea recurentă a tranzacțiilor și a documentelor din punctul de vedere al TVA.

Aceasta implică o verificare a conformității documentelor și a îndeplinirii tuturor cerințelor legale prin care să vă asigurați că nu aveți probleme în deducerea TVA sau în aplicarea corectă a reglementărilor specifice în materie de TVA.

Totodată, echipa Nowium poate întocmi sau valida jurnalele de TVA și declarațiile de TVA (decontul de TVA, declarația tranzacțiilor intra-comunitare, declarația recapitulativă 394 și altele).

Întocmirea / Asistența la întocmirea / depunerea declarațiilor de TVA

Pentru a vă asigura de corectitudinea întocmirii declarațiilor de TVA, puteți să apelați la specialiștii Nowium. Noi putem efectua validările corelațiilor între jurnalele de TVA și declarațiile specifice de TVA și putem asigura depunerea declarațiilor de TVA.

Asistență în cadrul proceselor de rambursare de TVA

Echipa Nowium are experți fiscaliști și juriști care vă pot asista pe perioada controalelor fiscale sau pe perioada proceselor de rambursare de TVA. Aceasta poate implica mai multe etape:

 • revizuirea documentelor înainte de solicitarea rambursării de TVA pentru asigurarea conformității cu cerințele legale și a existenței tuturor documentelor obligatorii
 • colaborarea cu inspectorii fiscali și pregătirea situațiilor analitice solicitate de aceștia
 • argumentarea legală a diverselor tratamente aplicate și susținerea punctelor de vedere ale clientului
 • asistență în combaterea unor opinii adverse și în emiterea de puncte de vedere și contestații
 • susținerea clientului în fața conducerii organelor fiscale
 • acțiuni întreprinse de client în cazul unor concluzii nefavorabile în cadrul unei inspecții fiscale

Consultanță în stabilirea tratamentului de TVA pentru diverse tranzacții

Experții Nowium vă pot ajuta în elucidarea modului de tratament corect al tranzacțiilor. Serviciile de consultanță pot fi punctuale, doar pe anumite spețe, sau recurente, în cadrul abonamentelor lunare.

Recomandăm analiza implicațiilor unor tranzacții înainte de efectuarea lor. De foarte multe ori întâlnim cazuri în care clienții au devenit preocupați de tratamentul fiscal și de implicațiile unor tranzacții după ce acestea deja erau făcute. Uneori este prea târziu pentru a mai schimba ceva, daca o tranzacție a fost incorect tratată, sau corecția se poate face dar cu costul unor penalități.
Întotdeauna am recomandat ca tratamentul asociat unor tranzacții, în special tranzacții noi sau de complexitate ridicată, să fie analizat și validat înainte de a efectua operațiunile efectiv. Aceasta permite o identificare a riscurilor și luarea măsurilor de corecție necesare, fără efecte colaterale ulterioare.

Echipa Nowium vă stă la dispoziție pentru a vă asista în elucidarea tratamentului corect de TVA al tranzacțiilor societății dumneavoastră.

Certificare declarații de TVA

Certificarea declarațiilor de TVA reprezintă o atestare oficială din partea Nowium, în calitate de consultant fiscal, că declarațiile de TVA corespund cerințelor legale în materie / vigoare.

Certificarea este un instrument util în reducerea riscului fiscal asociat entității, important mai ales pentru rambursările de TVA.

înapoi

Impozite directe

 • Calculul / revizuirea impozitului pe profit / impozitului pe veniturile microîntreprinderilor
 • Certificarea declarației anuale de impozit pe profit
 • Impozitul pe veniturile nerezidenților – asistență în aplicarea legislației locale, convențiilor de evitare a dublei impuneri
 • Aplicarea reglementărilor impozitului pe venit
 • Asistență în aplicarea prevederilor privind impozitul pe premii și alte impozite directe.

Calculul/revizuirea impozitului pe profit/impozit microîntreprinderi

Legislația românească este destul de restrictivă și complexă în ceea ce privește regulile de determinare a impozitului pe profit și pentru deducerea diverselor cheltuieli, iar gradul de formalism necesar este ridicat.

Calculul impozitului pe profit este un proces complex care implică numeroase cunoștințe fiscale pentru aplicarea corectă a diverselor reguli și limitări.

Chiar și în cazul impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, deși este văzut ca un simplu impozit aplicat asupra veniturilor, regulile aplicabile au complicat mecanismul de determinare a impozitului.

Mai mult decât atât, în ultimii ani au apărut numeroase reguli specifice de deducere, facilități fiscale, reduceri ale impozitelor, reguli ce presupun cunoștințe temeinice în domeniul fiscal.

Specialiștii Nowium vă pot asista pentru identificarea riscurilor aferente diverselor tranzacții și pentru contracararea acestora, cât și suport pentru interpretarea corectă a legislației și aplicarea tratamentelor corespunzătoare.

Implicarea echipei Nowium în zona impozitelor directe presupune:

 • efectuarea sau revizuirea calculelor de impozit, proces standard în misiunile de externalizare completă a contabilității sau de asistență recurentă
 • revizuirea tranzacțiilor și asistență în pregătirea calculelor impozitelor directe
 • analiza punctuală a unor tranzacții și emiterea de opinii în privința acestora.

Certificarea declarației anuale de impozit pe profit

Certificarea declarațiilor de impozit pe profit reprezintă a atestare oficială din partea NOWIUM, în calitate de consultant fiscal, conform căreia declarația de impozit pe profit și tratamentele aplicate au fost revizuite și respectă prevederile legale în vigoare.

Certificarea este un instrument util în reducerea riscului fiscal asociat entității. Reamintim că indicatorul de risc fiscal pe care autoritățile fiscale îl atribuie fiecărei entități poate determina includerea sau nu a entității în eșantionul unor inspecții fiscale, poate determina rambursări de TVA mai rapide și în general o mai bună percepție a entității din partea autorităților fiscale.

Asistență privind impozitul pe veniturile nerezidenților

Impozitul pe veniturile nerezidenților reprezintă un alt capitol fiscal de complexitate ridicată. Interpretarea prevederilor contractuale și analiza acestora în corelație cu prevederile Codului Fiscal, a Convențiilor de evitare a dublei impuneri și eventual ale normelor OCDE dau naștere unui proces de complexitate ridicată pentru care aveți nevoie de specialiști.

Impozitarea internațională și evitarea dublei impuneri între state este un subiect de actualitate, încă în curs de profunde modificări și interpretări. Fiecare stat dorește să își maximizeze baza veniturilor impozabile, iar de aici pleacă numeroase probleme de aplicare a tratatelor și a altor reglementări pentru evitarea dublei impuneri.

Echipa Nowium vă poate ajuta în interpretarea contractelor și a tranzacțiilor pe care le desfășurați pentru identificarea zonelor de risc și pentru tratamentul corect al acestora.

Asistență în cadrul inspecțiilor fiscale în domeniul impozitelor directe

Echipa Nowium are specialiști care vă pot asista pe perioada controalelor fiscale în domeniul impozitelor directe ca și în zona de TVA.

Aceasta poate implica mai multe etape:

 • revizuirea evidenței contabile și fiscale înaintea demarării unei inspecții fiscale pentru asigurarea conformității cu cerințele legale și a existenței tuturor documentelor obligatorii
 • colaborarea cu inspectorii fiscali și pregătirea situațiilor analitice solicitate de aceștia
 • argumentarea legală a diverselor tratamente aplicate și susținerea punctelor de vedere ale clientului
 • asistență în combaterea unor opinii adverse și în emiterea de puncte de vedere și contestații
 • susținerea clientului în fața conducerii organelor fiscale
 • acțiuni întreprinse de client în cazul unor concluzii nefavorabile în cadrul unei inspecții fiscale

înapoi

Alte servicii

 • Găzduirea sediului social virtual al clienților noștri
 • Formalități contabile, fiscale și salarizare post-constituire
 • Diverse formalități administrative în relația cu ANAF, ONRC și alte autorități
 • Alte servicii administrative și de asistență în domeniul financiar-contabil

înapoi

Salarizare si HR

Echipa Nowium Payroll vă poate asigura liniștea gestiunii complete și corecte a salariilor personalului printr-o externalizare completă sau parțială a serviciilor de care aveți nevoie:

 • Externalizarea completă a serviciilor de salarizare
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale salariale
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale ale detașaților
 • Revizuirea calculelor salariale
 • Audit social
 • Servicii acces platforma HR pentru salariații clientului

Salarizarea și resursele umane reprezintă o zonă sensibilă în orice companie indiferent de dimensiunea acesteia.

Sensibilitatea este dată de mai mulți factori: confidențialitatea informațiilor salariale, corectitudinea întocmirii documentelor și asigurarea calculelor corecte.

Un expert în zona administrării resurselor umane trebuie să fie permanent la curent cu multiplele modificări legislative și cu modul de tratament fiscal al diverselor spețe cu proprii angajați. Perioada pandemiei a adus o complexitate și mai mare în zona calculelor salariale și a raportărilor fiscale, a implementării diverselor scheme de sprijinire a entităților afectate (șomaj tehnic, compensarea reducerii timpului de lucru, telemunca, zile libere pentru părinți). Este o reală provocare să fii permanent la curent cu toate modificările legislative, mai ales când multe dintre ele sunt incomplet reglementate.

În plus, erorile de calcul salarial pot produce nemulțumiri în echipe, ceea ce ar avea efecte negative asupra performanței companiei.

Nowium are expertiza aplicării cerințelor legale, deține instrumentele tehnice actualizate pentru gestiunea acestor informații și vă poate asigura o externalizare completă, de succes, a serviciilor de salarizare, devenind astfel partenerul dumneavoastră de încredere.

Cartea noastră de vizită este dată de experiența vastă în domeniu, de o echipă de profesioniști cu numeroase premii de recunoaștere din partea organismelor profesionale acreditate, de un software de gestiune a salariilor actualizat permanent cu modificările legislative, precum și de un portofoliu numeros de clienți mulțumiți.

Accesează calculatorul nostru de salarii cu care poți face diverse simulări de calcul salarial

Externalizarea serviciilor de salarizare către Nowium

Ce avantaje aduce externalizarea?

 • Clientul are acces la experiența unei echipe specializate pe zona de salarizare / HR, consultanții Nowium Payroll nu se ocupă de alte zone contabile sau fiscale și expertiza lor este astfel maximizată pe această zonă
 • Accesul la o echipă complexă, de la junior la manager si partener și până la consultant juridic
 • Posibilitatea managementului companiei să-și organizeze mult mai eficient activitățile curente
 • Evitarea riscului pierderii resurselor din departamentul HR
 • Simplificarea proceselor pentru companie
 • Degrevarea de responsabilitate pentru corectitudinea calculului salarial
 • Evitarea costurilor asociate cu formarea profesională a angajaților responsabili de calculul salarial și costurile cu actualizarea softului utilizat
 • Livrarea la termen a documentelor salariale către management și a fluturașilor către salariați
 • Asigurarea confidențialității asupra informațiilor salariale
 • Asumarea răspunderii Nowium asupra procesului de calcul salarial
 • Preluarea completă a interacțiunii cu instituțiile statului
 • Asigurarea asistenței în cazul unui control ITM
 • Asistența în soluționarea spețelor din zona resurselor umane
 • Informarea permanentă cu privire la modificările legislative
 • Flexibilitatea procedurilor de lucru

Ce presupune să externalizați calculul salarial către Nowium?

 • preluarea datelor din evidența anterioară salarială și pregătirea sistemului informatic
 • procesarea informațiilor primite pe baza Pontajului lunar personalizat (fișier pus la dispoziție de Nowium) sau preluat prin platforma HR (dacă clientul optează pentru implementarea acesteia)
 • atenționarea asupra eventualelor erori din certificatele medicale
 • calcularea indemnizațiilor de concediu medical, concediu de odihnă, evenimente deosebite
 • calcularea echivalentului brut pentru primele / bonusurile nete comunicate
 • calcularea diferențelor de curs valutar pentru salariile negociate în valută (net sau brut) și pentru primele sau bonusuri acordate în valută
 • procesarea sporurilor, compensațiilor, garanțiilor, popririlor, reținerilor, avansurilor
 • întocmirea statului de plată
 • întocmirea centralizatorului de plăți pentru taxele și contribuțiile sociale
 • întocmirea centralizatorului de contabilitate și a rapoartelor personalizate cu evidențierea costurilor salariale pe diverse dimensiuni: puncte de lucru, departamente, centre de cost sau secții
 • întocmirea ordinelor de plată pentru taxele și contribuțiile salariale
 • pregătirea fișierului pentru alimentarea conturilor angajaților
 • întocmirea fluturașilor de salariu, cu posibilitatea transmiterii individuale sau centralizate, în format hârtie (în plic sau hârtie securizată), pe email în fișier PDF (parolat sau neparolat).
 • pregătirea și înregistrarea dosarului pentru restituirea sumelor de la fondul de sănătate / accidente de muncă
 • întocmirea, semnarea și transmiterea declaraților lunare sau anuale: 100, 112, 205, etc.
 • generarea notelor contabile aferente salariilor pentru a fi importate în sistemul contabil
 • gestionarea tichetelor de masă
 • completarea formularelor statistice

In cazul in care clientul optează pentru implementarea platformei HR si a serviciilor asociate acesteia, o serie de procese se automatizează, cum ar fi:

 • transmiterea pontajului, inclusiv aprobarea și transmiterea zilelor de concediu
 • accesul salariaților în regim self-service 24/24 la rapoarte definite pentru client, fluturași de salariu, posibilitatea generării de adeverințe de venit, acces la contractul de muncă și restul documentelor salariale, accesul la copii de pe acte de identitate, diplome și alte documente.

Externalizarea serviciilor de resurse umane (HR) către Nowium:

 • gestionarea dosarelor de personal
 • întocmirea contractelor individuale de muncă
 • întocmirea actelor adiționale
 • întocmirea deciziilor de încetare, suspendare și / sau reluare activitate
 • întocmirea, actualizarea și transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariaților (REGES)
 • întocmirea tuturor tipurilor de adeverințe

În compliance, cel mai grav e când lași garda jos…

Accesează Tax Group

și află cum tratează partenerii noștri spețe
interpretabile din realitatea din România.

Servicii cetățeni străini

Cetățenii străini ce provin din state membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, care desfășoară activitate pe teritoriul României, trebuie să își declare rezidența la autoritățile române și să își declare veniturile realizate aferente activității din România. Echipa Nowium Payroll vă poate asista în gestiunea obligațiilor declarative:

 • asistență în obținerea certificatului de înregistrare
 • pregătirea și înregistrarea declarației 222 (la începutul și sfârșitul activității)
 • calcularea, completarea și înregistrarea lunară a declarației 224

Servicii consultanță HR

Consultanții Nowium Payroll vă pot îndruma în soluționarea diverselor spețe, oferindu-vă opinii argumentate din sfera HR:

 • Salarizare – revizuirea procesului de calcul salarial
 • Resurse Umane – revizuirea dosarelor de personal
 • Audit Social – revizuire completă a funcției de HR a entității

Acestea pot face obiectul unor cereri punctuale din partea clientului sau în baza unor abonamente de consultanță.

Organizarea de cursuri de formare profesională

 • practica salarizării
 • optimizarea costurilor salariale
 • fiscalitatea veniturilor din activități independente
 • dreptul muncii
 • cursuri personalizate

Vrei noutățile fiscale la zi într-un sumar explicat?

Aboneaza-te la newsletterul nostru
…și primești direct în inbox strictul necesar ca să fii la curent