Salarizare HR resurse umane externalizare

Salarizare și HR

Oamenii sunt inima unei companii.
Serviciile profesionale de salarizare și HR sunt elementul cheie care contribuie la bunăstarea angajaților.

Echipa Nowium Payroll vă poate asigura liniștea gestiunii complete și corecte a salariilor personalului printr-o externalizare completă sau parțială a serviciilor de care aveți nevoie:

 • Externalizarea completă a serviciilor de salarizare
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale salariale
 • Întocmirea și depunerea declarațiilor fiscale ale detașaților
 • Revizuirea calculelor salariale
 • Audit social
 • Servicii acces platforma HR pentru salariații clientului

Salarizarea și resursele umane reprezintă o zonă sensibilă în orice companie indiferent de dimensiunea acesteia.

Sensibilitatea este dată de mai mulți factori: confidențialitatea informațiilor salariale, corectitudinea întocmirii documentelor și asigurarea calculelor corecte.

Un expert în zona administrării resurselor umane trebuie să fie permanent la curent cu multiplele modificări legislative și cu modul de tratament fiscal al diverselor spețe cu proprii angajați. Perioada pandemiei a adus o complexitate și mai mare în zona calculelor salariale și a raportărilor fiscale, a implementării diverselor scheme de sprijinire a entităților afectate (șomaj tehnic, compensarea reducerii timpului de lucru, telemunca, zile libere pentru părinți). Este o reală provocare să fii permanent la curent cu toate modificările legislative, mai ales când multe dintre ele sunt incomplet reglementate.

În plus, erorile de calcul salarial pot produce nemulțumiri în echipe, ceea ce ar avea efecte negative asupra performanței companiei.

Nowium are expertiza aplicării cerințelor legale, deține instrumentele tehnice actualizate pentru gestiunea acestor informații și vă poate asigura o externalizare completă, de succes, a serviciilor de salarizare, devenind astfel partenerul dumneavoastră de încredere.

Cartea noastră de vizită este dată de experiența vastă în domeniu, de o echipă de profesioniști cu numeroase premii de recunoaștere din partea organismelor profesionale acreditate, de un software de gestiune a salariilor actualizat permanent cu modificările legislative, precum și de un portofoliu numeros de clienți mulțumiți.

Externalizarea serviciilor de salarizare către Nowium

Ce avantaje aduce externalizarea?

 • Clientul are acces la experiența unei echipe specializate pe zona de salarizare / HR, consultanții Nowium Payroll nu se ocupă de alte zone contabile sau fiscale și expertiza lor este astfel maximizată pe această zonă
 • Accesul la o echipă complexă, de la junior la manager si partener și până la consultant juridic
 • Posibilitatea managementului companiei să-și organizeze mult mai eficient activitățile curente
 • Evitarea riscului pierderii resurselor din departamentul HR
 • Simplificarea proceselor pentru companie
 • Degrevarea de responsabilitate pentru corectitudinea calculului salarial
 • Evitarea costurilor asociate cu formarea profesională a angajaților responsabili de calculul salarial și costurile cu actualizarea softului utilizat
 • Livrarea la termen a documentelor salariale către management și a fluturașilor către salariați
 • Asigurarea confidențialității asupra informațiilor salariale
 • Asumarea răspunderii Nowium asupra procesului de calcul salarial
 • Preluarea completă a interacțiunii cu instituțiile statului
 • Asigurarea asistenței în cazul unui control ITM
 • Asistența în soluționarea spețelor din zona resurselor umane
 • Informarea permanentă cu privire la modificările legislative
 • Flexibilitatea procedurilor de lucru

Ce presupune să externalizați calculul salarial către Nowium?

 • preluarea datelor din evidența anterioară salarială și pregătirea sistemului informatic
 • procesarea informațiilor primite pe baza Pontajului lunar personalizat (fișier pus la dispoziție de Nowium) sau preluat prin platforma HR (dacă clientul optează pentru implementarea acesteia)
 • atenționarea asupra eventualelor erori din certificatele medicale
 • calcularea indemnizațiilor de concediu medical, concediu de odihnă, evenimente deosebite
 • calcularea echivalentului brut pentru primele / bonusurile nete comunicate
 • calcularea diferențelor de curs valutar pentru salariile negociate în valută (net sau brut) și pentru primele sau bonusuri acordate în valută
 • procesarea sporurilor, compensațiilor, garanțiilor, popririlor, reținerilor, avansurilor
 • întocmirea statului de plată
 • întocmirea centralizatorului de plăți pentru taxele și contribuțiile sociale
 • întocmirea centralizatorului de contabilitate și a rapoartelor personalizate cu evidențierea costurilor salariale pe diverse dimensiuni: puncte de lucru, departamente, centre de cost sau secții
 • întocmirea ordinelor de plată pentru taxele și contribuțiile salariale
 • pregătirea fișierului pentru alimentarea conturilor angajaților
 • întocmirea fluturașilor de salariu, cu posibilitatea transmiterii individuale sau centralizate, în format hârtie (în plic sau hârtie securizată), pe email în fișier PDF (parolat sau neparolat).
 • pregătirea și înregistrarea dosarului pentru restituirea sumelor de la fondul de sănătate / accidente de muncă
 • întocmirea, semnarea și transmiterea declaraților lunare sau anuale: 100, 112, 205, etc.
 • generarea notelor contabile aferente salariilor pentru a fi importate în sistemul contabil
 • gestionarea tichetelor de masă
 • completarea formularelor statistice

In cazul in care clientul optează pentru implementarea platformei HR si a serviciilor asociate acesteia, o serie de procese se automatizează, cum ar fi:

 • transmiterea pontajului, inclusiv aprobarea și transmiterea zilelor de concediu
 • accesul salariaților în regim self-service 24/24 la rapoarte definite pentru client, fluturași de salariu, posibilitatea generării de adeverințe de venit, acces la contractul de muncă și restul documentelor salariale, accesul la copii de pe acte de identitate, diplome și alte documente.

Externalizarea serviciilor de resurse umane (HR) către Nowium:

 • gestionarea dosarelor de personal
 • întocmirea contractelor individuale de muncă
 • întocmirea actelor adiționale
 • întocmirea deciziilor de încetare, suspendare și / sau reluare activitate
 • întocmirea, actualizarea și transmiterea Registrului General de Evidenta a Salariaților (REGES)
 • întocmirea tuturor tipurilor de adeverințe

Servicii cetățeni străini

Cetățenii străini ce provin din state membre ale Uniunii Europene sau din Spatiul Economic European, care desfășoară activitate pe teritoriul României, trebuie să își declare rezidența la autoritățile române și să își declare veniturile realizate aferente activității din România. Echipa Nowium Payroll vă poate asista în gestiunea obligațiilor declarative:

 • asistență în obținerea certificatului de înregistrare
 • pregătirea și înregistrarea declarației 222 (la începutul și sfârșitul activității)
 • calcularea, completarea și înregistrarea lunară a declarației 224

Servicii consultanță HR

Consultanții Nowium Payroll vă pot îndruma în soluționarea diverselor spețe, oferindu-vă opinii argumentate din sfera HR:

 • Salarizare – revizuirea procesului de calcul salarial
 • Resurse Umane – revizuirea dosarelor de personal
 • Audit Social – revizuire completă a funcției de HR a entității

Acestea pot face obiectul unor cereri punctuale din partea clientului sau în baza unor abonamente de consultanță.

Organizarea de cursuri de formare profesională

 • practica salarizării
 • optimizarea costurilor salariale
 • fiscalitatea veniturilor din activități independente
 • dreptul muncii
 • cursuri personalizate