Aplicarea generalizată a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024

RO e-Factura

Sistemul RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024

Sumar

Later edit (31 iulie 2023): Decizia Consiliului UE 1.553/2023 a fost publicată, România a obținut astfel derogarea necesară pentru implementarea generalizată a sistemului RO e-Factura de la 1 ianuarie 2024, în relația B2B. Decizia Consiliului UE 1553/2023 poate fi consultată aici. Vă ținem la curent cu evoluția procesului intern de implementare a RO e-factura la nivel generalizat.

Comisia Europeană a publicat în data de 23 iunie propunerea de decizie de punere în aplicare a Consiliului de autorizare a României de a introduce o măsură specială de derogare de la articolele 218 și 232 din Directiva de TVA, derogare ce ar permite României aplicarea generalizată a facturării electronice (RO e-factura) de la 1 ianuarie 2024.

Detalii

Propunerea va trebui să fie adoptată de Consiliul European pentru a deveni aplicabilă și în urma acestei adoptări, România va putea să extindă aplicarea facturării electronice (prin sistemul RO e-Factura) la toate tranzacțiile de tip B2B (între persoanele impozabile stabilite în România), începând cu 1 ianuarie 2024 și până la 31 decembrie 2026 sau până la data de la care statele membre au obligația de a aplica noi modificări aduse Directivei de TVA în materie de TVA pentru era digitală, în special a articolelor 218 și 232 din directiva respectivă.

În termen de 30 de zile de la data adoptării de către Consiliu a Deciziei de autorizare a României pentru facturarea electronică obligatorie, prin ordin ANAF se vor stabili categoriile de contribuabili care trec la facturarea electronică obligatorie pentru tranzacțiile B2B și data de la care intervine această obligație.

Sistemul va rămâne opțional pentru persoanele impozabile nestabilite în România, adică pentru nerezidenții care nu au sedii fixe în România.

Reamintim că sistemul RO e-Factura este în acest moment obligatoriu pentru următoarele categorii de tranzacții: cele efectuate în relația B2G (Business-to-Government) – adică achizițiile publice, cele în relația B2B, pentru o serie de bunuri care sunt definite ca bunuri cu risc fiscal ridicat și cele pentru care se emit facturi în baza tichetelor de vacanță. Pentru relația B2B nu există în acest moment definite termene de raportare sau amenzi pentru nedepunerea facturilor electronice, dar prin noile reglementări ar putea fi introduse și prevederi în acest sens.

Autoritățile române au afirmat cu mai multe ocazii intenția de a extinde aplicarea sistemului RO e-factura de la 1 ianuarie 2024, dar se aștepta derogarea din partea Comisiei Europene, derogare cerută încă din anul 2022.

Remarcăm faptul că autoritățile române au solicitat derogarea și de la art. 178 din Directiva de TVA, pentru a putea condiționa dreptul de deducere a TVA de deținerea facturii electronice, derogare la care s-a renunțat între timp de către Guvernul României.

Articolul 218 prevede ca statele membre să accepte ca facturi toate documentele și mesajele atât pe suport de hârtie, cât și în format electronic. Articolul 232 prevede că utilizarea unei facturi electronice face obiectul acceptării de către destinatar. În consecință, în urma aprobării derogării, facturile electronice ar urma să fie transmise prin sistemul RO e-factura, iar emitentul facturii nu va mai avea nevoie să obțină acordul destinatarului pentru a emite o factură în format electronic.

Propunerea deciziei Comisiei Europene poate fi accesată aici.

Vă recomandăm să începeți cât mai curând pregătirea pentru implementarea sistemului RO e-factura, mai ales acolo unde gradul de complexitate și volumul tranzacțiilor este mare, astfel încât la 1 ianuarie 2024 să fiți pregătiți de trecerea la noul sistem de facturare.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.