Termeni și condiții

Scopul informațiilor

Informațiile prezentate şi accesate pe acest site, sunt furnizate de către Nowium Tax & Finance SRL (în continuare „Nowium”), în calitate de proprietar al acestui site pentru a furniza utilizatorilor informații de interes general.  Informațiile furnizate nu au valoare de consultanță profesională sau juridică şi nu înlocuiesc serviciile de contabilitate, salarizare, asistență fiscală, audit, prețuri de transfer, consultanță în afaceri sau alte servicii profesionale. În cazul în care sunteți interesați de astfel de servicii, vă recomandăm să contactați un reprezentant Nowium specializat în domeniile menționate.

Limitarea responsabilității

Nowium nu își asumă nici un fel de răspundere sau obligație cu privire la informațiile publicate pe acest site.  Datorită naturii proceselor de comunicare electronică, Nowium nu garantează şi nu dă asigurări că site-ul nu va avea întreruperi, întârzieri, erori, omisiuni sau viruși. În consecință, informațiile sunt furnizate fără garanții, exprese sau implicite, inclusiv dar fără a se limita la acuratețea, actualitatea şi/sau integralitatea informațiilor furnizate.

Nowium și partenerii, directorii, mandanții, reprezentanții sau salariații Nowium nu vor fi în nicio situație răspunzători pentru niciun prejudiciu direct, indirect, incidental, special, punitiv, rezultant sau pentru alte prejudicii de orice natură (inclusiv, dar în mod nelimitativ, nu își asumă nicio răspundere pentru pierderea folosinței, a datelor sau profiturilor), indiferent  de forma acțiunii respective, inclusiv dar fără a se limita la acțiuni contractuale, neglijență sau acte delictuale decurgând din sau în legătură cu site-ul, orice conținut aflat pe site sau accesat prin utilizarea site-ului, sau din copierea, afișarea sau altă utilizare necomercială a acestuia.

Legături către alte site-uri

Informațiile publicate pe acest site fac uneori trimitere către alte site-uri care nu sunt deținute de Nowium. Aceste linkuri către alte site-uri sunt oferite ca o facilitate pentru utilizatorii noștri şi au scop strict informativ.

Nowium nu controlează şi nu este responsabilă pentru nici unul dintre aceste website-uri sau pentru conținutul acestora și nici nu poate garanta in nici un fel ca aceste linkuri nu se vor schimba in timp.

Drepturi de autor și utilizarea conținutului

Având în vedere că orice conținut aflat pe site este protejat de drepturi de autor şi alte drepturi de proprietate, orice utilizare neautorizată a oricăror materiale/date cu caracter personal/informații de orice natura aflate pe site poate încălca dreptul de autor, marca comercială, legislația privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau alte legi.

În cazul în care un utilizator descarcă materiale aflate pe site pentru uzul său personal sau în scopul unei utilizări necomerciale, utilizatorul trebuie să păstreze toate înștiințările referitoare la dreptul de autor, marca comercială şi alte texte similare aflate pe materialele originale sau orice copii ale  acestor materiale. Materialele aflate pe site nu pot fi modificate, reproduse, afișate în mod public, distribuite sau folosite în scopuri publice sau comerciale fără permisiunea scrisă explicită din partea autorului textului sau materialului (inclusiv linkuri către website-uri externe).

Nowium nu își asumă niciun risc, responsabilitate sau obligație în cazul în care un utilizator nu obține o asemenea permisiune scrisă explicită.

Nowium şi logo-ul său sunt mărci comerciale înregistrate ale Nowium Tax & Finance  SRL. Utilizarea acestor mărci necesită permisiunea expresă din partea Nowium Tax & Finance SRL sau a unei firme membre Nowium şi încheierea unui contract de licență cu acestea.

Utilizarea neautorizată mărcilor comerciale Nowium sau a oricărui conținut protejat va fi pedepsită conform legii.

Nowium își rezervă dreptul de a modifica, înlocui şi/sau șterge orice conținut aflat pe site şi poate restricționa accesul sau suspenda distribuirea acestui site în orice moment şi la propria sa discreție, fără vreo notificare prealabilă.

© 2022
Nowium Tax & Finance SRL
Nowium Transfer Pricing SRL
Toate drepturile rezervate.