Tratamentul fiscal al ajutoarelor destinate crizei din Ucraina – 2022

Ajutoare Ucraina

În 8 martie 2022 a fost publicată OUG 20/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de sprijin şi asistență umanitară.

Ordonanța reglementează diverse măsuri sociale și de ajutorare în contextul crizei din Ucraina, tratamentul fiscal al ajutoarelor oferite și definește procedura de încadrare în muncă a persoanelor ce provin din Ucraina.

Vom descrie în continuare principalele prevederi în ceea ce privește tratamentul donațiilor în criza din Ucraina.

În esență ajutoarele pot fi:

 • Donații în bani acordate către Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) pentru asistența umanitară a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina. Donațiile se fac într-un cont deschis de IGSU la Trezoreria Municipiului București, prin virament bancarsau prin platforma ghiseul.ro. Campania de donare se desfășoară până la data de 31 decembrie 2022.
 • Acordarea de bunuri și/sau servicii prestate destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina. Acordarea se face în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind distribuite direct de către acesta sau prin intermediul organizațiilor neguvernamentale care și-au exprimat intenția, pe baza documentelor de predare-primire a bunurilor/prestare a serviciilor
 • Acordarea de bunuri, mijloace financiare și servicii către UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte.

Tratamentul fiscal al ajutoarelor definite mai sus diferă în funcție de regimul fiscal pe care îl aplică contribuabilul, astfel:

Contribuabilii plătitori de impozit pe profit

 • Prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe profit deduc la calculul rezultatului fiscal sumele reprezentând donațiile în bani acordate IGSU pentru asistența umanitară a cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina.
 • Prin derogare de la prevederile art. 25 din Codul fiscal, pentru cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se pot aplica prin opțiune una din următoarele reguli fiscale:
 1. deducere limitată la calculul rezultatului fiscal, prin asimilarea lor în categoria cheltuielilor sociale – contribuabilii care efectuează aceste cheltuieli le însumează cu cheltuielile sociale prevăzute la art. 25 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, și le deduc în limita cotei de până la 5% aplicate asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului;
 2. aplicarea mecanismului privind creditul fiscal de la sponsorizări – astfel, aceste cheltuieli sunt considerate nedeductibile la calculul rezultatului fiscal, sunt însumate cu cu cele prevăzute la art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul fiscal (adică sponsorizările) și valoarea însumată a acestora se poate deduce din impozitul pe profit datorat, în limita prevăzută la art. 25 alin. (4) lit. i) din același act normativ (se aplică până la 31 decembrie 2022). Reaminim plafonul pentru deducerea cheltuielilor de sponsorizare este valoarea mai mica dintre 20% din impozitul pe profit datorat sau 0,75% din cifra de afaceri.
 • Pentru cheltuielile privind bunurile, mijloacele financiare și serviciile acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte se aplică același mecanism ca la sponsorizare descris mai sus.

Contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor

 • Prin derogare de la prevederile art. 53 din Codul fiscal, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor scad din baza impozabilă sumele reprezentând donațiile în bani către IGSU pentru asistența umanitară.
 • Prin derogare de la prevederile art. 56 din Codul fiscal, cheltuielile cu bunurile acordate și serviciile prestate, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se însumează cu cele prevăzute la art. 56 alin. (1^1) din Codul fiscal (cheltuielile cu sponsorizarea) și se scad din impozitul datorat, în limita a 20% din impozit (se aplică până la 31 decembrie 2022).
 • Microîntreprinderile care înregistrează cheltuieli privind bunuri, mijloace financiare și servicii acordate UNICEF, precum și altor organizații internaționale care își desfășoară activitatea potrivit prevederilor unor acorduri speciale la care România este parte însumează aceste cheltuieli cu sumele acordate ca sponsorizare și scad valoarea astfel rezultată în limita a 20% din impozit.

Contribuabilii plătitori de impozit pe venit (persoane fizice)

 • Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) și alin. (7) lit. e) din Codul fiscal, persoanele fizice care determină venitul net anual, în sistem real, pe baza datelor din contabilitate pot deduce cheltuielile reprezentând donațiile în bani către IGSU pentru asistența umanitară.
 • Prin derogare de la prevederile art. 68 alin. (4) și alin. (7) lit. e) din Codul fiscal, în cazul persoanelor fizice care determină venitul net anual în sistem real, sunt cheltuieli deductibile bunurile și/sau serviciile acordate gratuit ca ajutoare umanitare, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, cu condiția încadrării acestora în aceleași limite cu cele prevăzute la art. 68 alin. (5) lit. a) și c) din Codul fiscal (sponsorizare și cheltuieli sociale). Prevederile se aplică până la 31 decembrie 2022.
 • Bunurile și/sau serviciile sunt acordate sau prestate în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

Taxa pe valoare adăugată

 • Bunurile acordate gratuit ca ajutoare umanitare de către persoane impozabile, în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră bunuri acordate gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 270 alin. (8) lit. c) din Codul fiscal.
 • Serviciile prestate în mod gratuit în scop umanitar de către persoane impozabile, în baza solicitării Departamentului pentru Situații de Urgență, destinate persoanelor afectate de conflictul armat din Ucraina, se consideră servicii prestate în mod gratuit în cadrul acțiunilor de sponsorizare sau de mecenat conform art. 271 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal.
 • Prevederile de mai sus se aplică până la data de 31 decembrie 2022 inclusiv.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.