TVA – extinderea aplicării taxării inverse până la 31 decembrie 2026

TVA taxare inversa

Prin OUG 85/2022 recent publicată a fost prelungită aplicarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA (taxarea inversă la anumite operațiuni interne) prevăzute la art. 331 Cod Fiscal.

Operațiunile pentru care se aplică mecanismul taxării inverse la TVA

  • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt, în principiu, destinate ca atare consumatorilor finali;
  • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră transferabile;
  • transferul de certificate verzi;
  • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
  • livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
  • furnizările de telefoane mobile (dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare);
  • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
  • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Aplicarea acestui regim a fost inițial prevăzută până la 30 iunie 2022, dar prin Directiva UE 890/2022 s-a prelungit posibilitatea aplicării regimului până la 31 decembrie 2026. Astfel, OUG 85/2022 extinde aplicarea regimului taxării inverse până la 31 decembrie 2026.

Reamintim că taxarea inversă se aplică doar la operațiunile între persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru operațiuni interne, aplicarea sa fiind obligatorie. Pentru ultimele trei tipuri de operațiuni de mai sus există o condiție suplimentară, taxarea inversă fiind aplicabilă doar dacă valoarea bunurilor (exclusiv TVA), înscrise într-o factură, este de cel puțin 22.500 de lei.

Pe facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii ce li se aplică acest regim furnizorii sau prestatorii nu înscriu taxa colectată aferentă. Beneficiarii sunt cei care determină TVA, taxa fiind evidențiată în decont ca taxă deductibilă și colectată.

Scopul măsurilor de simplificare (taxării inverse) în operațiunile interne este de a preveni fraudele de TVA.

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.