Newsletter nr. 1 – ianuarie 2024

Newsletter 1 2024 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză 

Cuprins

 1. Definirea indicatorilor I și A ce se utilizează în calculul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) sau a impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS) (Ordinul 10/2024)
 2. Implementarea Directivei Pillar 2 privind nivelul minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni (Legea 431/2023)
 3. Comunicat e-Factura
 4. Comunicat al ANAF cu privire la condiția impusă microîntreprinderilor de a depune situațiile financiare până la 31 martie 2024
 5. Întocmirea situațiilor financiare și a raportărilor anuale la 31 decembrie 2023 (Ordinul 5394/2023)
 6. Convenția dintre România și Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri (Legea 16/2024)
 7. Procedura privind sistemul RO e-Sigiliu (Ordinul 5/2024)
 8. Anularea diferențelor de TVA impusă cooperativelor agricole pentru achizițiile de utilaje agricole (Legea 10/2024)
 9. Alte noutăți fiscale
 10. Cursurile valutare de închidere ale lunii ianuarie 2024
 11. Indicatori sociali

Ordinul 10/2024 pentru stabilirea activelor care se cuprind în indicatorii I şi A prevăzuți la art. 18^1 alin. (3) şi art. 18^3 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 6/2024)

Sumar

Ordinul detaliază indicatorii I (valoarea imobilizărilor în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active) și A (amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziţionate/produse) ce se utilizează în calculul impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA) sau a impozitului specific pe cifra de afaceri (ICAS).

Detalii

Legea 296/2023 a introdus impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru contribuabilii care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro. Aceștia datorează impozitul minim pe cifra de afaceri în situația în care impozitul pe profit calculat este mai mic decât impozitul minim.

În sectorul petrol și gaze naturale, persoanele juridice care înregistrează în anul precedent o cifră de afaceri de peste 50 de milioane euro datorează suplimentar față de impozitul pe profit un impozit specific pe cifra de afaceri (ICAS).

Formulele de calcul ale celor două impozite sunt:

 • Impozitul minim pe cifra de afaceri – IMCA = 1% x (VT – Vs – I – A);
 • Impozitul specific pe cifra de afaceri – ICAS = 0,5% x (VT – Vs – I – A).

VT = venituri totale.

Vs = venituri care se scad din veniturile totale, specific reglementate de Codul fiscal.

I – valoarea imobilizărilor în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active, înregistrate în evidenţa contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024;

A – amortizarea contabilă la nivelul costului istoric aferentă activelor achiziţionate/produse începând cu data de 1 ianuarie 2024/prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Nu se cuprinde în acest indicator amortizarea contabilă a activelor incluse în valoarea indicatorului I.

Ordinul curent stabilește activele eligibile care vor fi luate în calcul pentru determinarea indicatorilor I și A, astfel:

 • activele corporale sunt cele prevăzute în următoarele subgrupe din Catalogul privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului, astfel:
  • subgrupa 1.1 „Construcții industriale”;
  • subgrupa 1.2 „Construcții agricole”;
  • subgrupa 1.3 „Construcții pentru transporturi poștă și telecomunicații”;
  • subgrupa 1.4 „Construcții hidrotehnice”;
  • subgrupa 1.5 „Construcții pentru afaceri, comerț, depozitare”, cu excepția claselor 1.5.1 „Centre de afaceri” și 1.5.2 „Clădiri comerciale pentru depozitare-comercializare și distribuție. Magazine”, 1.5.14 „Alte construcții pentru afaceri, comerț, depozitare neregăsite în cadrul subgrupei 1.5”;
  • subgrupa 1.7 „Construcții pentru transportul energiei electrice”;
  • subgrupa 1.8 „Construcții pentru alimentare cu apă, canalizare și îmbunătățiri funciare”;
  • subgrupa 1.9 „Construcții pentru transportul și distribuția petrolului, gazelor, lichidelor industriale, aerului comprimat și pentru termoficare”;
  • subgrupa 2.1 „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”;
  • subgrupa 2.2 „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”;
  • subgrupa 2.3 „Mijloace de transport”;
  • subgrupa 2.4 „Animale și plantații”;
 • activele necorporale reprezentate de imobilizările necorporale recunoscute din punct de vedere contabil, cu excepția cheltuielilor de constituire, a fondului comercial, a imobilizărilor necorporale cu durată de viață utilă nedeterminată, încadrate astfel potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Activele eligibile trebuie să fie utilizate în activitatea economică a contribuabilului şi conexate obiectului de activitate al contribuabilului.

În cazul imobilizărilor în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active, începute până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv, în valoarea indicatorului I, se include doar valoarea imobilizărilor în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia activelor respective înregistrate în evidenţa contabilă începând cu data de 1 ianuarie 2024, respectiv începând cu prima zi a anului fiscal modificat care începe în anul 2024. Această valoare se va evidenţia distinct pentru aplicarea prevederilor privind determinarea indicatorului A, respectiv pentru a nu se cuprinde în indicatorul A.

În cazul imobilizărilor în curs de execuţie ocazionate de achiziţia/producţia de active, începute până la data de 31 decembrie 2023 inclusiv şi puse în funcţiune începând cu data de 1 ianuarie 2024, valoarea imobilizărilor în curs de execuţie înregistrate în evidenţa contabilă până la data de 31 decembrie 2023 nu se cuprinde în indicatorul A.

În valoarea indicatorilor I şi A, după caz, se includ şi:

 • investiţiile efectuate la activele eligibile prevăzute anterior care fac obiectul unor contracte de închiriere, concesiune, locaţie de gestiune, asociere în participaţiune şi altele asemenea;
 • investiţiile efectuate la activele eligibile prevăzute anterior sub forma cheltuielilor ulterioare realizate în scopul îmbunătăţirii parametrilor tehnici iniţiali şi care conduc la obţinerea de beneficii economice viitoare, prin majorarea valorii acestora.

În cazul achiziţiei activelor prevăzute anterior, în valoarea indicatorului A se includ doar achiziţiile de active noi, în sensul că nu au mai fost utilizate anterior datei achiziţiei.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 431/2023 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaţionale şi a grupurilor naţionale de mari dimensiuni (MO 8/2024)

Sumar

Legea transpune prevederile Directivei Consiliului UE 2022/2523 privind asigurarea unui nivel minim global de impozitare a grupurilor de întreprinderi multinaționale și a grupurilor naționale de mari dimensiuni, reglementând următoarele impozite:

 • impozitul suplimentar;
 • impozitul suplimentar naţional.

Directiva implementată mai este cunoscută ca Directiva Pillar 2.

Detalii

Prevederile se aplică entităţilor constitutive care au sediul în România şi care sunt membre ale unui grup de întreprinderi multinaţionale sau ale unui grup naţional de mari dimensiuni, grup care are un venit anual de cel puţin echivalentul în lei al sumei de 750.000.000 euro, inclusiv veniturile entităţilor excluse, înregistrat în situaţiile financiare consolidate ale societăţii-mamă finale, din cel puţin 2 dintre cele 4 exerciţii financiare imediat anterioare exerciţiului financiar de referinţă.

Legea instituie două măsuri comune principale pentru asigurarea impozitării efective minime de 15% pentru grupurile de întreprinderi multinaționale și grupurile naționale de mari dimensiuni:

1. Regula de includere a veniturilor (IIR), potrivit căreia o societate-mamă a unui grup de întreprinderi multinaţionale sau a unui grup naţional de mari dimensiuni este obligată să calculeze şi să plătească partea sa alocabilă din impozitul suplimentar pentru entităţile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus;

2. Regula profiturilor subimpozitate (UTPR), potrivit căreia o entitate constitutivă a unui grup de întreprinderi multinaţionale datorează un impozit care este înregistrat ca o cheltuială suplimentară egală cu partea sa din impozitul suplimentar care nu a fost percepută în temeiul IIR la nivelul societăţii-mamă pentru entităţile constitutive ale grupului care sunt impozitate la un nivel redus.

Pentru profitul excedentar al entităţilor constitutive care sunt impozitate la un nivel redus şi care au sediul în România se datorează un impozit suplimentar naţional.

Cheltuielile cu aceste impozite sunt cheltuieli nedeductibile la calculul impozitului pe profit.

Legea va produce efecte în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la data de 31 decembrie 2023, exceptând prevederile referitoare la regula UTPR care se vor aplica în ceea ce privește exercițiile financiare care încep de la data de 31 decembrie 2024. Astfel, noile prevederi se vor aplica începând cu următoarele termene:

 • Regula de includere a veniturilor (IIR) – 1 ianuarie 2024;
 • Regula profiturilor subimpozitate (UTPR) – 1 ianuarie 2025;
 • Impozitul suplimentar național – 1 ianuarie 2024.

Pentru anul de tranziție 2024, termenul de declarare și plată a impozitului suplimentar este de 18 luni de la ultima zi a exercițiului financiar de raportare. Pentru următorii ani, termenul va fi de 15 luni.

ANAF va emite în termen de 12 luni modelul declarației informative ce se va folosi pentru declararea impozitului suplimentar.

înapoi la cuprins ⇑


Comunicat al Ministerului de Finanțe cu privire la e-Factura

Ministerul Finanțelor (MF) a emis un comunicat cu privire la o serie de actualizări la nivelul sistemului e-Factura, prin colaborarea strânsă cu firmele care oferă servicii de contabilitate și cu reprezentanții mediului de afaceri.

Cea mai importantă îmbunătățire adusă este introducerea funcției de autofacturare, care oferă posibilitatea de a trimite facturi în numele furnizorului. „

Un alt aspect important semnalat de contribuabili a fost imposibilitatea accesării sistemului în situațiile în care au loc lucrări de mentenanță la nivelul Spațiului Privat Virtual. „În acest sens, echipa Centrului Național pentru Informații Financiare (CNIF) a identificat operațiunile tehnice necesare astfel încât contribuabilii să poată utiliza e-Factura în mod normal, chiar și în perioadele în care sunt în desfășurare lucrările de mentenanță”, precizează MF.

Dincolo de acestea, furnizorii de servicii de contabilitate au cerut să poată filtra facturile în baza anumitor criterii specifice. Această facilitate a fost introdusă printr-o modificare la apelul de listă facturi disponibile de la serviciile web apelabile automat prin API.

MF reamintește, totodată, că din 16 ianuarie nu mai pot fi introduse facturi duplicat în sistemul e-Factura.

Comunicatul integral emis de MF poate fi accesat aici.

înapoi la cuprins ⇑


Comunicat al ANAF cu privire la condiția impusă microîntreprinderilor de a depune situațiile financiare până la 31 martie 2024

Una din noile condițiile impuse prin Legea 296/2023 microîntreprinderilor a fost ca acestea să depună în termen situațiile financiare anuale. Totodată, prevederile art. 541 din Codul fiscal precizează „Pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul fiscal 2024, condiția prevăzută la art. 47 alin. (1) lit. i) se consideră îndeplinită dacă situaţiile financiare anuale sunt depuse până la data de 31 martie 2024 inclusiv.”

Aceasta părea o derogare de la termenele generale de depunere a situațiilor financiare menționate în reglementările contabile.

Pentru a clarifica confuzia creată, ANAF a emis un comunicat prin care menționează ca termenul de 31 martie 2024 se referă la situațiile financiare ale anilor anteriori anului 2023, mai exact se adresează societăților care nu și-au îndeplinit obligația de depunere a situațiilor financiare pentru anii precedenți și care nu mai pot aplica regimul microîntreprinderilor.

Deși utilă precizarea făcută de ANAF în Comunicat, considerăm însă că prevederile art. 541 din Codul fiscal ar trebui să facă în mod clar referire la anii anteriori anului 2023.

Redăm mai jos conținutul comunicatului ANAF ce poate fi accesat și aici.

„Vă reamintim că potrivit art. 36 alin. (1) lit. a) din Legea contabilitãții nr. 82/1991, republicatã, cu modificãrile și completãrile ulterioare, persoanele prevãzute de aceasta depun un exemplar al situațiilor financiare anuale la unitãțile teritoriale ale Ministerului Finanțelor în termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Termenul prevãzut mai sus este aplicabil tuturor entitãților, indiferent de sistemul de impozitare aplicabil, conform Legii contabilitãții nefiind instituitã o derogare de la acest termen pentru exercițiul financiar al anului 2023.

În înțelesul prevederilor art. 47 alin. (1) lit. i) și 541 din Codul fiscal, referirea la situațiile financiare anuale privește depunerea acestora pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau pentru exercițiile financiare corespunzătoare anilor anteriori anului 2022.”

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group feb 2024

Ordinul 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor (MO 11/2024)

Sumar

Ordinul aprobă normele privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici aferente exercițiului financiar 2023.

Detalii

Criteriile de mărime, criteriile de auditare a situațiilor financiare, componența situațiilor financiare și raportărilor anuale sunt aceleași ca pentru anii precedenți.

Conținutul situațiilor financiare anuale

1. Microentitățile, adică entitățile care la data bilanțului nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 3.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 10,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10);
 • Cont prescurtat de profit și pierdere (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40);
 • Microentitățile nu au obligația să întocmească note explicative, întocmirea lor fiind opțională, dar trebuie să prezinte un set minimal de informații referitoare la politicile contabile, angajamente financiare, garanții, active și datorii contingente, cât și informații asupra avansurilor și creditelor acordate administratorilor sau a angajamentelor asumate în numele acestora.

2. Entitățile mici, adică entitățile care la data bilanțului nu se încadrează în categoria microentităţilor și care nu depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț prescurtat (cod 10);
 • Cont de profit și pierdere (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40);
 • Note explicative;
 • Opțional, poate fi întocmită situația modificărilor capitalului propriu și/sau situația fluxurilor de trezorerie.

3. Entitățile mijlocii și mari, adică entitățile care la data bilanțului depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele trei criterii de mărime:

 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 35.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50,

precum și entitățile de interes public, întocmesc situații financiare anuale care cuprind:

 • Bilanț (cod 10);
 • Cont de profit și pierdere (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40);
 • Situația modificărilor capitalului propriu;
 • Situația fluxurilor de trezorerie;
 • Note explicative.

Entitățile nou-înființate pot întocmi pentru primul exercițiu financiar de raportare situații financiare anuale prescurtate sau situații financiare anuale cu cinci componente, precum și situații financiare anuale în formatul aplicabil microentităților.

Auditarea situațiilor financiare anuale

Sunt supuse auditului statutar entitățile care, la data bilanţului, depăşesc limitele a cel puţin două dintre următoarele trei criterii, în două exerciţii financiare consecutive:

 • totalul activelor: 16.000.000 lei;
 • cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
 • numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Termenul de depunere

 • Situațiile financiare anuale și situațiile anuale simplificate, se depun la unitățile teritoriale ale MFP în termen de 150 de zile de la data la care se încheie exercițiul financiar. Astfel, pentru entitățile al căror an financiar corespunde cu anul calendaristic, termenul de depunere a situațiilor financiare anuale este de 29 mai 2024.
 • Instituțiile publice, asociațiile și celelalte persoane juridice cu și fără scop patrimonial depun situațiile financiare anualeîn termen de 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar, respectiv până pe 29 aprilie 2024.
 • Subunitățile din România, care aparțin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul în străinătate, cu excepția subunităților deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European, depun situații financiare anuale încheiate la 31 decembrie la unitățile teritoriale ale MFPîn termen de 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar. Același termen se aplică și pentru depunerea situațiilor financiare anuale întocmite de sediile permanente. Sediile permanente desemnate, depun situațiile financiare anuale la unitatea teritorială unde acestea sunt înregistrate.
 • Entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare nu întocmesc situații financiare anuale, urmând să depună în acest sens o declarație pe propria răspundere a persoanei care are obligația gestionării entității, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar (29 februarie 2024). Declarația se depune în format electronic.
 • Organizațiile fără scop patrimonial depun situațiile financiare în termen de 120 de zile de la finele exercițiului, respectiv până în data de 29 aprilie 2024.
 • Persoanele care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic au obligaţia să înştiinţeze în scris unitatea teritorială a MFP despre exerciţiul financiar ales, înștiițare depusă în format electronic cu cel puţin 30 de zile calendaristice înainte de începutul exerciţiului financiar ales sau în termen de 30 de zile calendaristice de la data înfiinţării pentru persoanele nou-înfiinţate care optează pentru un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic de la data înfiinţării acestora.

Alte reglementări contabile

Dividendele distribuite anticipat pe parcursul exercițiului financiar 2023

Dividendele anticipate distribuite în cursul exercițiului financiar 2023 în baza Situațiilor financiare interimare trimestriale trebuie analizate în corelație cu rezultatul final al anului 2023 care este distribuibil. În cazul în care distribuirile anticipate depășesc suma anuala distribuibilă, este necesar ca asociații / acționarii să restituie surplusul distribuit anticipat.

Declarația nefinanciară pentru companiile mari

Companiile private care au, în medie, mai mult de 500 de salariați în cursul exercițiului financiar, trebuie să depună împreună cu situațiile financiare anuale aferente anului 2023 și o raportare nefinanciară privind aspecte de mediu, sociale și de personal, printre altele. Această obligație este prevăzută de OMFP 3456/2018.

Sistemul de raportare contabilă anuală la 31 decembrie

Cine trebuie să depună raportări contabile la 31 decembrie?

 • entitățile care au optat pentru un exercițiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilității nr. 82/1991, indiferent de forma de organizare și forma de proprietate
 • persoanele juridice aflate în lichidare, potrivit legii
 • subunitățile deschise în România de societăți rezidente în state aparținând Spațiului Economic European
 • persoanele juridice care sunt obligate să aplice Reglementările contabile conforme cu IFRS trebuie să depună și raportări contabile la 31 decembrie 2023, pe lângă situațiile financiare anuale care au componentele prevăzute de standardele IFRS.

Raportările contabile sunt distincte de situațiile financiare anuale, încheiate la data aleasa pentru acestea.

Raportările anuale la 31 decembrie cuprind următoarele formulare:

 • Situația activelor, datoriilor și capitalurilor proprii (cod 10);
 • Situația veniturilor și cheltuielilor (cod 20);
 • Date informative (cod 30);
 • Situația activelor imobilizate (cod 40).

Termenul de depunere a raportărilor anuale la 31 decembrie este:

 • 90 zile de la încheierea anului calendaristic în cazul persoanelor juridice aflate în lichidare (30 martie 2024)
 • 150 de zile calendaristice de la încheierea anului calendaristic pentru restul entităților (29 mai 2024).

Informații extinse despre întocmirea situațiilor financiare și a raportărilor contabile la 31 decembrie 2023 pot fi regăsite în articolul nostru dedicat acestei teme pe care îl puteți accesa aici: https://nowium.com/situatii-financiare-2023/.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 16/2024 privind ratificarea Convenţiei dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor şi a Protocolului la convenţie, semnate la Berna la 10 noiembrie 2022 (MO 31/2024)

Sumar

Legea ratifică Convenţia dintre România şi Principatul Liechtenstein pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit şi pe capital şi prevenirea evaziunii fiscale şi a evitării plăţii impozitelor și Protocolul la convenţie.

Detalii

Prezentăm câteva din cotele de impozitare stabilite de convenție:

 • Dobânzi și redevențe – cota de impozit de 5%
 • Dividende
  • Cota standard – 10%
  • Cota zero, dacă beneficiarul efectiv este o societate care deţine în mod direct cel puţin 10 la sută din capitalul societăţii plătitoare de dividende pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin un an;

Prevederile Convenţiei vor produce efecte în sau după prima zi a lunii ianuarie a anului calendaristic imediat următor anului în care Convenţia a intrat în vigoare.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 5/2024 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, precum şi a unor formulare (MO 10/2024)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura privind stabilirea criteriilor de risc care stau la baza analizei, aplicarea sigiliilor inteligente şi monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri – RO e-Sigiliu, cât și formularistica necesară.

Sistemul naţional RO e-Sigiliu a fost introdus prin Legea 296/2023 și este un sistem bazat pe utilizarea unei aplicaţii informatice şi a unor dispozitive inteligente care asigură autorităţilor competente accesul la informaţii privind localizarea mijloacelor de transport pe care sunt montate, în scopul urmăririi deplasării pe cale rutieră a bunurilor cu risc aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale.

Detalii

Cui i se aplică sistemul RO e-Sigiliu?

 • persoanelor juridice/fizice române sau străine care efectuează operaţiuni vamale ori de mişcare a bunurilor cu risc vamal/fiscal aflate sub supravegherea autorităţii vamale/fiscale, precum cele:
  • plasate în regim de tranzit între două birouri vamale de frontieră care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;
  • plasate în regim vamal de tranzit între un birou vamal de frontieră şi un birou vamal din interiorul ţării şi care prezintă un risc vamal/fiscal ridicat în ceea ce priveşte descărcarea frauduloasă;
  • declarate pentru export, care prezintă risc vamal/fiscal ridicat sau care fac obiectul unor măsuri speciale la export;
  • privind mişcarea în interiorul ţării a produselor supuse la plata accizei armonizate şi nearmonizate, astfel: produsele aflate în regim suspensiv, produsele eliberate pentru consum până la primul beneficiar, precum şi produsele la care plata accizei este exceptată sau cu scutire directă;
  • aflate în tranzit intracomunitar, care prezintă risc de descărcare/comercializare pe teritoriul naţional;
  • bunuri de natură intracomunitară destinate unui contribuabil din România care prezintă risc fiscal;
  • bunuri având ca destinaţie o livrare intracomunitară care prezintă riscul de a nu părăsi teritoriul naţional.
 • transportatorilor rutieri de marfă români sau străini.

Analiza de risc pentru utilizarea sistemului RO e-Sigiliu va avea în vedere următoarele criterii de risc:

 • natura bunurilor transportate;
 • valoarea bunurilor;
 • restricţii/prohibiţii la import;
 • regimul de taxare;
 • bunuri din categoria produselor accizabile;
 • ruta de transport utilizată;
 • informaţii provenite de la alte instituţii naţionale şi internaţionale de aplicare a legii;
 • transporturi de bunuri suspecte de a intra în sfera de aplicabilitate a măsurilor de prevenire şi combatere a activităţilor economice ilicite;
 • existenţa informaţiilor cu privire la implicarea în activităţi de fraudă vamală/fiscală a expeditorului bunurilor, operatorului de transport rutier, principalului obligat în cadrul regimului de tranzit vamal, respectiv a destinatarului bunurilor;
 • operatorul economic beneficiar se află în consemn din următoarele motive:
 • operatorul economic nu a fost regăsit la sediul social, domiciliul fiscal sau punctele de lucru declarate;
 • furt de identitate – transporturile intracomunitare anterioare au fost efectuate în numele unui contribuabil, fără ca acesta să aibă cunoştinţă de respectivele transporturi;
 • istoric fiscal inadecvat (incoerenţa datelor din declaraţiile fiscale faţă de datele din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil, neconcordanţa datelor din declaraţiile fiscale şi din alte formulare prevăzute de lege depuse de contribuabil în comparaţie cu datele şi informaţiile transmise de terţi, desfăşurarea de acţiuni ce au ca scop reducerea profitabilităţii din perspectiva nivelului de declarare, nedepunerea declaraţiilor fiscale);
 • au fost emise decizii de măsuri asigurătorii, iar creanţa estimată nu a fost acoperită integral în ordinea prevăzută la pct. 5.8 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.

În cazul monitorizării cu e-Sigiliu, ca urmare a efectuării analizei de risc şi a luării deciziei de sigilare a mijlocului de transport, autoritatea vamală/fiscală desemnată pentru utilizarea Sistemului naţional RO e-Sigiliu efectuează următoarele operaţiuni:

a) completează fişa de monitorizare a mijlocului de transport;

b) consemnează ruta de transport şi date cu privire la durata transportului;

Ruta de transport va fi declarată de conducătorul mijlocului de transport, iar aceasta va fi agreată şi consemnată de autoritatea competentă.

c) setează e-Sigiliul prin intermediul aplicaţiei informatice de monitorizare prin care se introduc/descarcă şi se citesc datele din acesta;

d) aplică e-Sigiliul pe compartimentul marfă al mijlocului de transport, activează e-Sigiliul şi începe monitorizarea;

e) întocmeşte procesul-verbal de sigilare/desigilare;

f) încarcă în mod automat în aplicaţia informatică, salvează şi stochează documentele întocmite, respectiv fişa de monitorizare şi procesul-verbal de sigilare/desigilare.

Conducătorul mijlocului de transport este obligat:

 • să permită montarea e-Sigiliului de către autoritatea competentă pe mijlocul de transport;
 • să semneze angajamentul de plată;
 • să asigure integritatea e-Sigiliului aplicat pentru supravegherea transportului.

În cazul aplicării de sigilii inteligente pe mijloacele de transport, conducătorul auto are obligaţia asigurării integrității acestora, neîndeplinirea acestei obligații de către conducătorul auto constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracţiune, şi se sancţionează cu amendă de la 20.000 la 50.000 lei. Mai mult, în cazul afectării integrităţii dispozitivului inteligent (dispozitivul dispare sau suferă deteriorări), transportatorul rutier de marfă este obligat să plătească contravaloarea acestuia, conform angajamentului de plată.

La prezentarea mijlocului de transport la destinaţia de pe teritoriul naţional/punctul de trecere a frontierei pe unde mijlocul de transport monitorizat urmează să părăsească teritoriul naţional, autoritatea competentă care scoate e-Sigiliul efectuează următoarele operaţiuni:

a) verificarea integrităţii compartimentului marfă care a făcut obiectul sigilării;

b) oprirea funcţionării e-Sigiliului din aplicaţia informatică de monitorizare;

c) scoaterea acestuia de pe mijlocul de transport.

înapoi la cuprins ⇑


Legea 10/2024 pentru aprobarea OUG 67/2023 privind instituirea unei măsuri cu caracter temporar de combatere a creșterii excesive a prețurilor la unele produse agricole şi alimentare, precum şi pentru stingerea unor obligații fiscale datorate de cooperativele agricole (MO 17/2024)

Se anulează diferențele de TVA, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă şi comunicată cooperativelor agricole constituite în baza Legii cooperației agricole nr. 566/2004, reprezentând TVA aferentă achiziţiilor de utilaje agricole, pentru care acestea şi-au exercitat dreptul de deducere. Anularea obligaţiilor fiscale se efectuează din oficiu de către organul fiscal competent, prin emiterea unei decizii de anulare a obligaţiilor fiscale.

În cazul în care, anterior intrării în vigoare a prezentei legi (12 ianuarie 2024), organul fiscal competent a emis, dar nu a comunicat decizia de impunere prin care a stabilit obligaţii de natura celor prevăzute, acesta nu mai comunică decizia de impunere, iar obligaţiile fiscale se scad din evidenţa analitică pe plătitor, pe bază de borderou de scădere.

Procedura de aplicare se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF care se emite în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii.

înapoi la cuprins ⇑


Alte noutăți fiscale


Ordinul 6/2024 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a formularului 212 „Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” (MO 14/2024)

Ordinul actualizează modelul şi conţinutul formularului 212 “Declaraţie unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice” şi anexele la acesta.

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum şi pentru declararea impozitului pe veniturile estimate şi a contribuţiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 52/2024 privind reglementarea unor aspecte referitoare la raportarea anumitor informaţii financiare şi nefinanciare (MO 29/2024)

Sumar

Ordinul aduce completări

 • Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP 1.802/2014
 • Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, aprobate prin OMFP 3.103/2017.

Detalii

Reglementările contabile pentru societăți comerciale, aprobate prin OMFP 1802/2014

 • La prezentarea informaţiilor nefinanciare corespunzătoare exerciţiului financiar al anului 2023, conform pct. 4921, pot fi avute în vedere prevederile Metodologiei pentru raportarea durabilităţii – Codul român al sustenabilităţii, pentru raportarea voluntară, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.117/2023.

Prevederile se aplică pentru exerciţiul financiar al anului 2023.

Reglementările contabile pentru ONG-uri, aprobate prin OMFP 3103/2017

 • se menționează că reprezintă venituri corespunzătoare activităţilor fără scop patrimonial și sumele primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale.
 • în planul de conturi general, se introduce contul “7389 Venituri din sume primite de la bugetul de stat pentru sprijinul organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale”.

Prevederile se aplică începând cu situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023. Entităţile care au ales un exerciţiu financiar diferit de anul calendaristic aplică prevederile începând cu primele situaţii financiare anuale încheiate la o dată ulterioară datei de 1 ianuarie 2024.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 2079/2023 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui ANAF 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (MO 27/2024)

Sumar

Ordinul aduce modificări formularelor de înregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal, reglementate de Ordinul 1699/2021:

 • Formularul 700 “Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a menţiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum şi pentru radierea înregistrării fiscale”;
 • Formularul 010 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”;
 • Formularul 013 “Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente”;
 • Formularul 015 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România”;
 • Formularul 016 “Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România”.

Detalii

1. Formularul 010 – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică” si formularul 016 – „Declarație de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania”

Este reformulată secțiunea utilizată pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum și pentru renunțarea la această opțiune.

Astfel, declarația pentru efectuarea opțiunii de modificare a anului fiscal se depune la organul fiscal competent:

 • în termen de 15 zile de la data începerii anului fiscal modificat sau de la data înregistrării contribuabilului, după caz;
 • în termen de 15 zile de la data începerii noului an fiscal modificat, în cazul modificării perioadei anului fiscal modificat;
 • până la data de 25 a celei de-a treia luni inclusiv de la data la care s-ar fi închis anul fiscal modificat, în cazul în care anul fiscal modificat revine an fiscal calendaristic.

Astfel, se folosește această secțiune în vederea:

a) exprimării opțiunii de modificare a anului fiscal, potrivit art. 16 alin. (5) din Codul fiscal;

b) exprimării opțiunii de modificare a perioadei anului fiscal modificat, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal;

c) exprimării opțiunii de trecere de la anul fiscal modificat la anul fiscal calendaristic, potrivit art. 16 alin. (5^1) din Codul fiscal.

2. Formularul 013 – „Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care desfășoară activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”

Este reformulată secțiunea utilizată pentru declararea, de către plătitorii de impozit pe profit, a opțiunii pentru anul fiscal modificat, precum si pentru renunțarea la aceasta opțiune – similar cu cele prezentate mai sus la formularul 010.

Este completat cu o secțiune noua, pentru declararea sau înregistrarea, după caz, a reprezentantelor contribuabililor nerezidenți care desfășoară activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente.

Se introduc două noi obligații declarative: impozit pe reprezentanță și contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

3. Formularul 015 – „Declarație de înregistrare fiscala/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru contribuabilii nerezidenți care nu au sediu permanent în Romania”

Se introduce o nouă obligație declarative: contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății.

Declarația se depune în format hârtie, la registratura organului fiscal competent, ori la poștă prin scrisoare recomandată, la termenele stabilite de legislația în vigoare.

4. Formularul 700 – „Declarație pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale”

Formularul D700 integrează formularele anterioare și se utilizează pentru declararea mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, de către toate categoriile de contribuabili.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 5453/2023 pentru punerea în aplicare a Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziție cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina (MO 40/2024)

Ordinul aprobă lista bunurilor care pot fi importate în regim de scutire de taxe la import şi TVA de către organizaţiile aprobate de autorităţile competente din statele membre, conform Deciziei (UE) 2023/829 a Comisiei din 17 aprilie 2023 privind scutirea de taxe la import şi scutirea de TVA la importuri, acordate pentru bunuri destinate distribuirii sau punerii la dispoziţie cu titlu gratuit persoanelor care fug de agresiunea militară din Ucraina şi persoanelor aflate în dificultate în Ucraina.

Prin organizaţii aprobate de autorităţile competente din statele membre se înţelege organizaţiile cu caracter caritabil sau filantropic autorizate de Autoritatea Vamală Română, prin direcţiile regionale vamale, să beneficieze de o astfel de scutire. În vederea autorizării pentru a importa bunuri în regim de scutire de la plata taxelor la import şi a TVA, organizaţiile depun o cerere în acest sens la direcţiile regionale vamale în a căror rază teritorială îşi au sediul.

înapoi la cuprins ⇑


Hotărârea 52/2024 pentru completarea anexei nr. 1 la HG 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate (MO 81/2024)

Hotărârea aduce completări anexei la HG 837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, fiind adăugată Letonia și un salariu de bază de 660 euro.

Reamintim că prevederile HG 837/1995 se aplică personalului trimis în misiune permanentă în străinătate la misiunile diplomatice, la oficiile consulare şi la alte reprezentante ale României în străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum şi de către celelalte ministere, organe şi instituţii de specialitate ale administraţiei publice centrale.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 1504/2117/2024 privind completarea Clasificării ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere), aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al preşedintelui Institutului Naţional de Statistică nr. 1.832/856/2011 (MO 47/2024)

Ordinul completează Clasificarea ocupaţiilor din România – nivel de ocupaţie (şase caractere) cu poziția „Investigator pentru siguranţa aviaţiei civile” – cod COR 242238.

înapoi la cuprins ⇑


Cursurile valutare de închidere ale lunii ianuarie 2024

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii ianuarie 2024 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9759 RON; 1 USD =  4,5962 RON; 1 CHF = 5,3190 RON; 1 GBP = 5,8235 RON

înapoi la cuprins ⇑


Indicatori sociali 2024

Impozite și contribuții 2024

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

-> 3.300 lei (începând cu 1 octombrie 2023)


-> 4.582 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

-> 3.436 lei pentru angajații din sectorul agricol şi industria alimentară (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei

57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- pentru veniturile de până la 10.000 lei, cota de CAS implicită este redusă la 21,25% (20,25% începând cu 01.01.2024), iar pentru ceea ce depășește plafonul de 10.000 lei se aplica cota de 25%

- prin optiune, salariatul poate alege să contribuie și la pilonul II de pensii, adică i se va reține cota standard de 25% asupra întregului venit.

înapoi la cuprins ⇑

end cover