Newsletter nr. 3 – martie 2024

Newsletter 3 2024 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză

Cuprins

 1. Redefinirea criteriilor cu privire la întreprinderile legate și impactul acestora asupra impozitului pe veniturile microîntreprinderilor (OUG 31/2024)
 2. Extinderea perioadei de grație pentru RO e-Factura (OUG 30/2024)
 3. Noi modificări aduse Codului fiscal cu privire la ajustarea TVA pentru reduceri comerciale și noi obligații de raportare pentru prestatorii de servicii de plată (Legea 33/2024)
 4. Indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual în 2024 (Ordinul 475/2024)
 5. Criteriile de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității pentru activități economice cu bunuri sau sume de bani fără documente de proveniență (Ordinul 346/399/704/2024)
 6. Raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial (Ordinul 470/2024)
 7. Noul formular 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului” (Ordinul 355/2024)
 8. Noutăți privind înregistrarea fiscală a persoanelor fizice autorizate (PFA) și a celor din zona profesiilor liberale (Ordinul 371/2024)
 9. Noua valoare a sumei lunare ce se acordă sub formă de tichete de creșă (Ordinul 497/660/2024)
 10. Cursurile valutare de închidere ale lunii martie 2024
 11. Indicatori sociali

Ordonanță de urgență 31/2024 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (MO 274/2024)

Sumar

Actul normativ este o nouă ordonanță trenuleț ce aduce modificări unor multiple acte normative. Majoritatea sunt corecții, clarificări și completări, multe dintre ele în zona cheltuielilor bugetare.

În ceea ce privește Codul fiscal, Ordonanța clarifică criteriile de încadrare pentru aplicarea regimului microîntreprinderilor. Modificările aduse la finalul anului 2023 acestui regim au generat intense dezbateri și neclarități în aplicarea corectă a noului regim începând cu 2024. Una dintre cele mai dezbătute probleme a fost cea legată de criteriul întreprinderilor legate.

Ordonanța curentă vine să clarifice aceste aspecte și redefinește acest criteriu, fiind eliminată trimiterea către Legea 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Intens așteptată de la începutul lunii martie, când a fost publicată în „Transparență decizională” această ordonanță a fost publicată în Monitorul Oficial a ultimei zile lucrătoare a lunii martie, în jurul orei 23. Ca și la OUG 30/2024, nu are sens să mai adăugăm orice alt comentariu cu privire la respectul arătat de autorități pentru contribuabili.

Mai multe detalii despre noile modificări vor fi abordate la întâlnirea Tax Group din 12 aprilie. Nu uitați să vă înscrieți. Detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

Detalii

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Conform noilor criterii, o persoană juridică este legată cu o altă persoană dacă există oricare dintre următoarele raporturi:

 • persoana juridică română care verifică condiţia deţine la o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau aceasta are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere al acelei alte persoane juridice române;
 • persoana juridică română care verifică condiţia este deţinută de o altă persoană juridică română, direct şi/sau indirect, cu peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau, la persoana juridică română care verifică condiţia, această altă persoană juridică română are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere;
 • persoana juridică română care verifică condiţia este legată cu o altă persoană juridică română dacă o persoană deţine, în mod direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot, sau are dreptul de a numi sau de a revoca administratorul/majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere atât la prima persoană juridică, cât şi la cea de-a doua persoană juridică. În situaţia în care persoana care deţine titlurile de participare/drepturile de vot sau de numire/revocare este o persoană juridică română, persoana juridică română care verifică condiţia cumulează şi veniturile acestei persoane;
 • persoana juridică română care verifică condiţia dacă are unul sau mai mulţi acţionari/asociaţi care deţin, direct şi/sau indirect, peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot ale acestei persoane juridice române, acţionari/asociaţi care desfăşoară şi activitate economică prin intermediul unei persoane fizice autorizate/întreprinderi individuale/întreprinderi familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice, fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare. În această situaţie, veniturile înregistrate potrivit reglementărilor contabile aplicabile sau norma anuală de venit, stabilită/ajustată/redusă ale/a persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale/altei forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică, autorizată potrivit legilor în vigoare, se cumulează cu cele realizate de persoana juridică română/alte întreprinderi legate.

Limita privind veniturile realizate se verifică luând în calcul veniturile realizate de persoana juridică română, cumulate cu veniturile întreprinderilor legate cu aceasta, conform celor de mai sus.

În cazul ultimului criteriu de mai sus, adică cel în care asociații ce dețin direct sau indirect peste 25% din microîntreprindere, desfășoară activitate și prin intermediul unei PFA/ÎI/ÎF, se face precizarea că împreună cu veniturile întreprinderilor legate, se cumulează şi o pătrime din norma anuală de venit stabilită/ajustată/redusă pentru anul fiscal curent a PFA/ÎI/ÎF/altor forme de organizare a unei activităţi economice fără personalitate juridică care datorează impozit pe baza normei anuale de venit.

Se face precizarea expresă că prevederile se aplică pentru verificarea condiţiei cu privire la încadrarea în plafonul de 500.000 euro, inclusiv pentru încadrarea ca microîntreprindere în anul fiscal 2024.

Declararea mențiunilor

Ținând cont de faptul că ordonanța a adus aceste clarificări la finalul ultimei zile lucrătoare a lunii martie, chiar înainte de termenul de comunicare a mențiunilor cu privire la schimbarea regimului micro/impozit pe profit, a fost necesară prelungirea acestui termen. Astfel, pentru anul 2024, termenul de comunicare a mențiunilor de schimbare a regimului de impozitare se prorogă până la data de 15 aprilie 2024 inclusiv.

Contribuabilii care au comunicat organelor fiscale competente schimbarea regimului fiscal până la 29 martie 2024, depun, după caz, o nouă declaraţie de menţiuni pentru încadrarea în condiţiile prevăzute la art. 47 din Codul Fiscal, așa cum au fost modificate de această ordonanță.

Taxa pe valoarea adăugată

Sunt completate prevederile cu privire la operațiunile scutite cu drept de deducere prevăzute la art. 294 (5) lit. a) și b) din Codul fiscal pentru:

 • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti;
 • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri.

Scutirile pentru operațiunile de mai sus erau aplicabile în cazul prestărilor/livrărilor către entităţi nonprofit (ONG) înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat.

Ordonanța are în vedere necesitatea asigurării unui tratament TVA similar achiziţiilor efectuate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit cu cel aplicabil achiziţiilor efectuate direct de entităţile nonprofit, în măsura în care achiziţiile efectuate au aceeaşi destinaţie.

Astfel, sunt introduse în sfera scutirilor și prestarea serviciilor/livrarea bunurilor efectuate către societăţi deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF.

Scutirea de TVA pentru bunurile/serviciile destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de către societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 • să nu îşi schimbe destinaţia de unităţi spitaliceşti;
 • să nu fie înstrăinate;
 • pe toată durata de funcţionare să presteze servicii medicale gratuit sau decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate, fără perceperea de taxe hoteliere/de altă natură.

Cum se aplică scutirea de TVA?

Scutirea se aplică prin restituirea TVA aferente achiziţiilor de bunuri sau servicii efectuate de entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit.

Procedura de restituire se va publica în termen de 60 de zile sub forma unui ordin emis de Ministerul Finanțelor.

Sumele restituite de la bugetul de stat se utilizează de către entităţile nonprofit sau de societăţile deţinute integral de entităţile nonprofit exclusiv pentru finanţarea achiziţiilor de bunuri şi/sau servicii menționate mai sus și care fac obiectul scutirilor.

În cazul în care încetează să mai fie îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a1) şi b1), societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit datorează TVA de la data de la care au beneficiat de scutirea prin restituire a acesteia.

Este completat și articolul 297 Cod fiscal cu privire la dreptul de deducere, fiind nedeductibilă taxa aferentă achiziţiilor de bunuri/servicii prevăzute mai sus, realizate de societăţile deţinute integral de entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF. Această mențiune era necesară ținând cont că sumele de TVA aferente acestor achiziții fac obiectul restituirii de către ANAF.

înapoi la cuprins ⇑


Ordonanță de urgență 30/2024 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal și a art. LIX din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (MO 272/2024)

Sumar

Ordonanța aduce modificarea pe ultima sută de metri a reglementărilor cu privire la facturarea electronică. Intens așteptată toată luna martie, a fost publicată în Monitorul Oficial după ora 18 a ultimei zile lucrătoare a lunii. Fără alte comentarii cu privire la respectul arătat de autorități pentru contribuabili.

În sumar, se extinde perioada de grație pentru netransmiterea facturilor în sistemul RO e-Factura până la 31 mai 2024 și se clarifică două aspecte importante cu privire la sancțiunile pentru perioada de grație, după încheierea acesteia și modul de aplicare a sancțiunilor.

Mai multe detalii despre noile modificări vor fi abordate la întâlnirea Tax Group din 12 aprilie. Nu uitați să vă înscrieți. Detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

Detalii

În detaliu, principalele modificările introduse cu privire la e-Factura sunt:

 • se extinde perioada de grație în care nu se aplică sancțiuni pentru netransmiterea facturilor în platformă până la 31 mai 2024 (de la 31 martie 2024);
 • se reformulează excepția de la aplicarea amenzilor, clarificându-se ca nu se sancționează netransmiterea facturilor în platforma RO e-Factura din perioada de grație nici după expirarea perioadei de grație. Astfel, reformularea este „Prin excepţie (…), nerespectarea (termenului-limită de cinci zile lucrătoare) pentru facturile al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine până la data de 31 mai 2024, inclusiv, nu se sancționează”;
 • este de asemenea reformulat modul de sancționare, fiind clarificat că sancțiunea se aplică pentru nerespectarea termenului de transmitere în cursul aceleiași luni calendaristice, pentru una sau mai multe facturi. În consecință, sancțiunea nu se aplică la nivel de factură. Textul reformulat este: „Nerespectarea prevederilor…pentru una sau mai multe facturi al căror termen-limită de transmitere în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura intervine în cursul unei luni calendaristice constituie contravenție și se sancționează cu amendă:
  • de la 5.000 lei la 10.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari
  • de la 2.500 lei la 5.000 lei, pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii
  • de la 1.000 lei la 2.500 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum și pentru persoanele fizice.”.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group 04 2024


Legea 33/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 179/2024)

Sumar

Legea aduce câteva modificări importante Codului fiscal, dintre acestea fiind și alinierea la jurisprudența europeană cu privire la posibilitatea de a acorda reduceri comerciale altor părți decât clienților direcți. De asemenea, sunt transpuse prevederile Directivei (UE) 2020/284 cu privire la noi obligații pentru prestatorii de servicii de plată.

Detalii

Taxa pe valoarea adăugată

Ajustarea bazei de impozitare a TVA

Legea aduce o modificare îndelung așteptată cu privire la ajustarea bazei de impozitare a TVA în cazul reducerilor de preț. Astfel, se pot acorda reduceri de preț ulterior livrării/prestării, indiferent dacă acestea au fost sau nu acordate direct clientului. Anterior, acestea se puteau acorda doar clienților direcți.

Pentru reducerile de preţ care nu sunt acordate direct clienților se introduce obligația emiterii de către funizori a unui document centralizator în vederea reducerii TVA colectate la nivelul fiecărei perioade.

Modificarea vine prin prisma armonizării legislației naționale cu prevederile art. 90 alin. (1) din Directiva de TVA și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene – Cauza C-717/19 Boehringer Ingelheim.

Alte prevederi TVA

Se clarifică termenul limită de depunere a declarațiilor specifice regimurilor speciale de TVA, acesta fiind ultima zi calendaristică a lunii, chiar dacă este o zi nelucrătoare. Acest termen se referă la:

 • Regimul special pentru servicii prestate de persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
 • Regimul special pentru vânzările intracomunitare de bunuri la distanță, pentru livrările de bunuri interne efectuate de interfețele electronice care facilitează aceste livrări şi pentru serviciile prestate de persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar nu în statul membru de consum;
 • Regimul special pentru vânzarea la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

Se elimină posibilitatea desemnării unui reprezentant fiscal autorizat de către persoanele nestabilite și neînregistrate în scopuri de TVA în România care efectuează importuri de bunuri în România, urmate de livrări intracomunitare scutite de TVA. Astfel, în aceste cazuri, persoanele impozabile vor fi obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în România (fie direct, fie prin reprezentant fiscal, dacă acestea sunt stabilite pe teritoriul Uniunii Europene; sau în mod obligatoriu prin reprezentant fiscal, dacă acestea sunt stabilite în afara Uniunii Europene).

Noi obligații pentru prestatorii de servicii de plată

Sunt introduse noi obligații privind Raportarea în Sistemul Electronic Central de Informații de Plată (CESOP) ca urmare a transpunerii Directivei (UE) 2020/284, scopul vizat fiind combaterea fraudei de TVA în comerțul electronic.

Prestatorii de servicii de plată (instituțiile de credit, instituțiile emitente de monedă electronică, furnizorii de servicii poștale giro și instituțiile de plată) vor avea obligația de a păstra evidențe ale beneficiarilor plăților și ale plăților în legătură cu serviciile de plată pe care le prestează, respectiv de a raporta trimestrial datele privind plățile transfrontaliere și beneficiarii acestora în CESOP, în situația îndeplinirii următoarelor condiții:

 • plătitorul se află în Uniunea Europeană;
 • plățile au caracter transfrontalier (adică plătitorul se află într-un stat membru UE, iar beneficiarul se află într-un alt stat membru, într-un teritoriu terț sau într-o țară terță);
 • au fost efectuate mai mult de 25 de plăți transfrontaliere către același beneficiar al plăților, într-un trimestru calendaristic.

Raportarea va fi trimestrială, până cel târziu la sfârșitul lunii următoare trimestrului calendaristic. Astfel, termenul de raportare pentru trimestrul I 2024 va fi 30 aprilie 2024.

Obligația de păstrare a evidențelor referitoare la plățile transfrontaliere revine prestatorului de servicii de plată al beneficiarului plății, dacă acesta se află într-un stat membru.

În cazul în care niciunul dintre prestatorii de servicii de plată ai beneficiarului nu se află într-un stat membru, obligația de păstrare a evidențelor referitoare la plățile transfrontaliere revine prestatorului de servicii de plată al plătitorului.

Prestatorii de servicii de plată au obligația de păstrare a evidențelor referitoare la plățile transfrontaliere o perioadă de trei ani calendaristici de la sfârșitul anului calendaristic al datei plății.

Datele privind plățile transfrontaliere și beneficiarii acestora trebuie transmise în Sistemul Electronic Central de Informații de Plată (CESOP) prin intermediul unui formular standard până cel târziu la sfârșitul lunii care urmează trimestrului calendaristic la care se referă informațiile.

ANAF urmează să emită o procedură cu privire la punerea la dispoziție a datelor în CESOP.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 475/2024 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (MO 248/2024)

Sumar

Pentru anul fiscal 2024, indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual este 106% (anterior, 109,6% în 2023).

Detalii

Indicatorul se folosește pentru actualizarea impozitului pe profit datorat în anul 2024 de cei ce aplică regimul plăților anticipate.

Totodată, reamintim că cei care aplică sistemul plăților anticipate și intră sub incidența OUG 153/2020, beneficiind de facilitățile fiscale de stimulare a menținerii/creșterii capitalurilor proprii, având termen de depunere a declarației anuale de impozit pe profit D101 aferentă anului 2023 până la 25 iunie 2024, efectuează plata anticipată pentru trimestrul I al fiecărui an fiscal/an fiscal modificat la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectuează plata anticipată, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului I.

Aplicarea regulii de calcul a plății anticipate pentru trimestrul I a început cu anul fiscal 2022, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022, și se încheie cu anul fiscal 2026, respectiv cu anul fiscal modificat care începe în anul 2026, după caz.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 346/399/704/2024 pentru aprobarea criteriilor de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, prevăzute la art. LVI alin. (13) din Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung (MO 233/2024)

Sumar

Ordinul aprobă criteriile de aplicare a sancțiunii complementare de suspendare a activității, prevăzute de Legea 296/2023 la art. LVI, pentru activități economice cu bunuri sau sume de bani fără documente de proveniență.

Detalii

Context

Legea 296/2023 prevede că este interzisă efectuarea de activități economice cu bunuri care nu sunt însoțite de documente de proveniență, indiferent de locul în care acestea se află, pe timpul transportului, al depozitării sau al comercializării.

Astfel, constituie contravenție, dacă nu a fost săvârșită în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 15.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice, respectiv cu amendă de la 5.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

La aplicarea sancțiunii, agentul constatator este obligat să înștiințeze contravenientul asupra sancțiunilor care urmează a fi aplicate dacă acesta mai săvârșește încă o contravenție într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni.

În situația în care, într-un interval de 12 luni de la data aplicării ultimei sancțiuni pentru săvârșirea contravenției, este săvârșită o nouă contravenție, pentru care a fost sancționat, se aplică o amendă de la 4.000 lei la 30.000 lei, dacă este săvârșită de persoane fizice sau o amendă de la 10.000 lei la 60.000 lei, dacă este săvârșită de persoane juridice.

În plus, se aplică și o sancțiune complementară constând în suspendarea activității acestuia pentru o perioadă de până la 15 zile.

Criteriile de suspendare a activității

Bunuri fără documente de proveniență

Ordinul curent aprobă criteriile avute în vedere la decizia cu privire la suspendarea activității, această sancțiune fiind aplicată în funcție de proporția bunurilor fără documente de proveniență, astfel:

a) o zi în cazul în care bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârşirea contravenţiei reprezintă, cantitativ, până la 5% inclusiv din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării şi/sau comercializării;
b) 5 zile pentru o pondere între 5% şi 25%;
c) 10 zile pentru o pondere între 25% şi 50%;
d) 15 zile pentru o pondere de peste 50% din totalul bunurilor constatate la locul transportului, depozitării şi/sau comercializării.

Sume de bani fără documente de proveniență

În situaţia în care suspendarea activității este aplicată exclusiv pentru sume de bani asimilate bunurilor, care nu sunt însoţite de documente de provenienţă pe timpul depozitării, transportului şi/sau comercializării, se aplică următoarele criterii:

a) o zi în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, până la 5% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidenţele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
b) 5 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, între 5% şi 25% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidenţele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
c) 10 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, între 25% şi 50% inclusiv din totalul sumelor înregistrate în evidenţele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului;
d) 15 zile în cazul în care sumele de bani reprezintă, valoric, peste 50% din totalul sumelor înregistrate în evidenţele contabile ori pentru care există documente justificative potrivit normelor în vigoare, la locul controlului.

Bunuri și sume de bani fără documente de proveniență

În situaţia în care sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţii contravenientului se aplică atât pentru bunurile care nu sunt însoţite de documente de provenienţă pe timpul depozitării, transportului şi/sau comercializării, cât şi pentru sume de bani asimilate bunurilor, se evaluează în mod distinct criteriile de mai sus şi se aplică sancţiunea complementară cu termenul de suspendare cel mai mare.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 470/2024 cu privire la raportarea informațiilor referitoare la finanțările primite de persoanele juridice fără scop patrimonial (MO 239/2024)

Sumar

Ordinul reglementează modelul și conținutul Declarației privind situația de trezorerie, care însoțește situațiile financiare anuale ale persoanelor juridice fără scop patrimonial care au primit sume de natura celor prevăzute la art. 34 alin. (31) din Legea contabilităţii nr. 82/1991.

Detalii

Obligația de raportare a finanțărilor primite de ONG-uri

Persoanele juridice fără scop patrimonial care, în exerciţiul financiar de raportare, au primit sume reprezentând subvenţii, sponsorizări, sume redirecţionate, conform legii, din impozitul pe profit, impozitul pe venitul microîntreprinderilor, respectiv din impozitul pe venitul datorat de persoanele fizice, precum şi alte forme similare de finanţare, indiferent de valoarea cumulată a acestora, au obligaţia să întocmească o declaraţie care însoţeşte situaţiile financiare anuale şi evidenţiază sumele astfel primite, respectiv utilizate, în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (3^1) din Legea contabilității 82/1991, alineat introdus prin OUG 115/2023.

Întocmirea declarației

Pentru întocmirea declarației se folosește programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor, prin care se generează un fişier de tip PDF, având ataşat un fişier xml, precum şi un fişier cu extensia zip.

Fişierul cu extensia zip va conţine prima pagină din situaţiile financiare anuale, listată cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor, semnată, potrivit legii, precum şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de persoanele juridice fără scop patrimonial, toate acestea fiind scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Pentru exerciţiul financiar al anului 2023, formatul declaraţiei este cel prevăzut în anexa 1 la acest ordin. Există și un format simplificat (Anexa 2 la ordin) care se folosește de către persoanele juridice fără scop patrimonial care, în cursul exerciţiului financiar al anului 2023, au primit sponsorizări în valoare cumulată de maximum 100.000 lei.

Începând cu exerciţiul financiar al anului 2024, Declaraţia privind situaţia de trezorerie se depune în formatul elaborat în acest sens.

Semnarea și depunerea declarației

Declaraţia privind situaţia de trezorerie se întocmeşte şi se semnează de către persoanele abilitate, potrivit legii, să întocmească şi să semneze situaţiile financiare anuale.

Declaraţia se va semna și de către administratorul sau persoana care are obligaţia gestionării persoanei juridice fără scop patrimonial.

Declaraţia privind situaţia de trezorerie se depune odată cu situaţiile financiare anuale, folosind programul de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor.

Persoanele juridice fără scop patrimonial care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin (20 martie 2024), au depus situaţiile financiare anuale aferente exerciţiului financiar al anului 2023 şi au primit în cursul acelui exerciţiu sponsorizări, depun declaraţia menţionată în termen de 60 de zile de la încheierea termenului de depunere a situaţiilor financiare anuale (adică până la 28 iunie 2024).

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 355/2024 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 ”Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/ serviciilor/ sponsorizărilor/ mecenatului” (MO 205/2024)

Sumar

Ordinul aprobă noul formular 107 “Declarație informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului” ce se va utiliza pentru declararea bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului acordate beneficiarilor începând cu 1 ianuarie 2024/anul fiscal modificat care începe în anul 2024, de către plătitorii de impozit pe profit, inclusiv în cazul în care datorează impozit pe profit la nivelul impozitului minim pe cifra de afaceri.

Detalii

Cei care aplică regimul microîntreprinderilor, începând cu 2024, nu mai beneficiază de credit fiscal pentru acțiuni de sponsorizare sau mecenat și implicit nu intră în scopul depunerii declarației 107.

Termenul de depunere a declarației

Declaraţia informativă se depune până la termenul de depunere a declaraţiei anuale de impozit pe profit.

În cazul grupului fiscal în domeniul impozitului pe profit, persoana juridică responsabilă are obligaţia de a depune declaraţia informativă privind beneficiarii bunurilor/serviciilor/sponsorizărilor/mecenatului efectuat(e) de membrii grupului.

Modul de depunere

Formularul se completează cu ajutorul programului de asistenţă şi se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 371/2024 pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul președintelui ANAF 2.021/2021 privind competența de administrare a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere (MO 242/2024)

Sumar

Ordinul aduce completări Ordinului 2021/2021, acestea au în vedere înregistrarea fiscală a persoanelor fizice autorizate (PFA) și a celor din zona profesiilor liberale.

Detalii

Având în vedere că persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere care nu au obligația să se înregistreze în registrul comerțului nu pot solicita înregistrarea fiscală prin depunerea declarației de înregistrare fiscală (070) prin mijloace electronice de transmitere la distanță, prezentul ordin vine cu completări în această direcție. Astfel, se reglementează ca, în cazul acestor categorii de contribuabili, declarația de înregistrare fiscală să poată fi depusă atât prin intermediul serviciului “Spațiul privat virtual” (SPV), dacă persoana fizică care solicită înregistrarea fiscală este utilizator al acestui serviciu, identificată prin NPOTP (nume, parolă și cod de autentificare de unică folosință), cât și cu semnătură electronică calificată, utilizând site-ul ANAF.

Ulterior înregistrării fiscale, persoana fizică care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere se va identifica în relația cu organul fiscal pentru a depune cereri, înscrisuri sau documente la organul fiscal, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, numai cu certificate calificate, potrivit art. 80 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură fiscală.

Ordinul intră în vigoare în 90 de zile de la data publicării (adică la 19 iunie 2024).

înapoi la cuprins ⇑


Ordinul 497/660/2024 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creșă pentru semestrul I al anului 2024 (MO 268/2024)

În perioada aprilie – septembrie 2024, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creșă este de 640 lei (anterior 620 lei).

înapoi la cuprins ⇑


Cursurile valutare de închidere ale lunii martie 2024

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii martie 2024 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9695 RON; 1 USD =  4,6078 RON; 1 CHF = 5,1124 RON; 1 GBP = 5,8126 RON

înapoi la cuprins ⇑


Indicatori sociali 2024

Impozite și contribuții 2024

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

-> 3.300 lei (începând cu 1 octombrie 2023)


-> 4.582 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

-> 3.436 lei pentru angajații din sectorul agricol şi industria alimentară (începând cu veniturile lunii noiembrie 2023)

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei

57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- pentru veniturile de până la 10.000 lei, cota de CAS implicită este redusă la 21,25% (20,25% începând cu 01.01.2024), iar pentru ceea ce depășește plafonul de 10.000 lei se aplica cota de 25%

- prin optiune, salariatul poate alege să contribuie și la pilonul II de pensii, adică i se va reține cota standard de 25% asupra întregului venit.

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Back Cover