Sistemul RO e-Transport

RO e-Transport

Ce este sistemul RO e-Transport?

Sistemul RO e-Transport este un sistem de monitorizare al transporturilor rutiere pe teritoriul național ale bunurilor cu risc fiscal ridicat („BRFR”) și al  transporturilor rutiere internaționale de bunuri.

Scopul monitorizării este prevenirea evaziunii fiscale și al comerțului ilicit cu bunuri, respectiv creșterea gradului de colectare a TVA și creșterea încasărilor la bugetul de stat.

În materialul nostru de astăzi ne propunem să analizăm cerințele sistemului RO e-Transport și implicațiile aduse de acesta.

Sumar

 1. Calendarul implementării sistemului RO e-Transport
 2. Ce tipuri de transporturi fac obiectul raportării în sistemul RO e-Transport?
 3. Care sunt bunurile cu risc fiscal ridicat (BRFR)?
 4. Ce informații sunt transmise în sistemul RO e-Transport?
 5. Cine are obligaţia de a declara datele în RO e-Transport?
 6. Criterii pentru raportarea în RO e-Transport
 7. Termene
 8. Reguli de declarare
 9. Obligațiile operatorului de transport
 10. Modalitatea de declarare a transporturilor de bunuri în Sistemul RO e-Transport
 11. Contravenții și sancțiuni
 12. Baza legală

Calendarul implementării sistemului RO e-Transport

Calendar RO e-Transport


Ce tipuri de transporturi fac obiectul raportării în sistemul RO e-Transport?

Tip bunuri

Ce se raportează în RO e-Transport

De când este în vigoare

De când se aplică sancțiuni

Bunuri cu risc fiscal ridicat (BRFR)

Transport internațional


Transport local


1 iulie 2022

1 ianuarie 2023

Alte bunuri

Transport internațional

15 decembrie 2023

1 iulie 2024

Prin Sistemul RO e-Transport sunt monitorizate transporturile rutiere însemnând:

 • o deplasare cu încărcătură
 • realizată de un vehicul rutier
 • efectuată pe drumurile publice
 • având un loc de plecare/intrare pe teritoriul național și un punct de sosire/ieșire de pe teritoriul național, pe teritoriul României.

În consecință, în cazul transporturilor internaționale scopul este monitorizarea mișcărilor de bunuri la intrarea sau ieșirea din țară, intre punctul de intrare în țară și punctul de descărcare, sau invers, între punctul de încărcare din țară și punctul de frontieră. În cazul BRFR, pe lângă monitorizarea relației de transport internaționale, se adaugă și monitorizarea mișcărilor de bunuri pe parcurs național, indiferent dacă sunt mișcări în numele aceluiași operator sau mișcări ce presupun transferul dreptului de proprietate sau alte mișcări.

Subliniem că obligațiile cu privire la sistemul RO e-Transport se aplică exclusiv componentei de transport rutier, nu intră în scopul raportării alte categorii de transport, indiferent de tipul și valoarea bunurilor.

În sumar transportul aferent următoarelor tipuri de operațiuni face obiectul raportării în sistemul RO e-Transport:

 • transportul bunurilor provenite din achiziții intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;
 • transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la biroul vamal de export situat pe teritoriul național sau până la punctul rutier de trecere a frontierei, după caz;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul național;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul național, după depozitare sau formarea unui nou transport, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România;
 • transportul pe teritoriul național al bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer şi transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului;
 • transportul BRFR aparținând unor operatori economici diferiți între două locații situate pe teritoriul național de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • transportul BRFR reprezentând transferul între gestiunile unui operator economic între locul de încărcare și locul de descărcare, situate pe teritoriul național;
 • transportul pe teritoriul național al BRFR returnate, care nu au făcut obiectul recepției, între operatori economici diferiți sau între un operator economic și o persoană fizică.

înapoi la cuprins ⇑


Care sunt bunurile cu risc fiscal ridicat (BRFR)?

Lista BRFR a fost stabilită prin Ordinul 802/2022 și include:

1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7. Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

La data redactării acestui material, exista un proiect de extindere a listei de mai sus, începând cu 1 iulie 2024. Lista nu a mai fost publicată, dar dorim să reamintim categoriile de bunuri de mai jos ce sunt vizate de a fi introduse ulterior pe lista BRFR:

1. Carne și organe comestibile;
2. Pești și crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice;
3. Lapte și produse lactate; ouă de păsări; miere naturală; produse comestibile de origine animală, nedenumite și necuprinse în altă parte;
4. Tutun și înlocuitori de tutun prelucrați; produse care conțin sau nu nicotină destinate inhalării fără ardere; alte produse care conțin nicotină destinate absorbției nicotinei în corpul uman;
5. Combustibili minerali, uleiuri minerale și alte produse rezultate din distilarea acestora; materiale bituminoase; ceară minerală;
6. Săpunuri, agenți de suprafață organici, preparate pentru spălat, preparate lubrifiante, ceară artificială, ceară preparată, produse pentru întreținere, lumânări și articole similare, paste pentru modelărie, „ceară dentară” și preparate dentare pe bază de ipsos;
7. Produse diverse ale industriei chimice;
8. Alte articole textile confecționate; seturi; îmbrăcăminte purtată sau uzată și articole textile purtate sau uzate; zdrențe.

înapoi la cuprins ⇑


Ce informații sunt transmise în sistemul RO e-Transport?

1. Informații transmise preliminar de către utilizator (cel ce are obligația declarării transportului)

În sistemul RO e-Transport, utilizatorul trebuie să transmită informații referitoare la: –

 • Expeditor
 • Beneficiar sau destinatar
 • Denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate
 • Locurile de încărcare și descărcare
 • Detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator
 • Data declarată pentru începerea transportului

În baza acestora, sistemul generează un cod UIT, acesta fiind un cod unic prin intermediul căruia se identifică datele aferente unei partide de bunuri.

Partida de bunuri este o denumirea generică dată unui ansamblu indivizibil de bunuri, care are:

 • acelaşi loc de încărcare şi de descărcare
 • un singur utilizator dintre cei prevăzuţi de OUG 41/2022 (destinatar, expeditor, beneficiar, furnizor, depozitar etc)
 • şi un singur destinatar final şi este transportat cu un mijloc de transport ce poate fi schimbat pe parcursul deplasării de la locul de încărcare la locul de descărcare.

Codul UIT trebuie să fie deținut de șoferul mijlocului de transport în format fizic sau electronic, pentru a putea fi prezentat în cazul unui control, împreună cu documentul care însoţeşte transportul bunurilor.

2. Informații cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii

Aceste informații sunt transmise de transportator, acesta având obligația de echipare a autovehiculelor cu terminale de telecomunicații.

înapoi la cuprins ⇑


Cine are obligaţia de a declara datele în RO e-Transport?

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul bunurilor revine celor pe care legislația îi denumește utilizatori. Aceștia nu trebuie neapărat să fie nici proprietarii bunurilor și nici responsabili de organizarea transportului. Utilizatorii sunt stabiliți prin legislația specifică pentru e-Transport și sunt următorii:

În cazul transportului internațional de bunuri:

 • Destinatarul înscris în declaraţia vamală de import, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import;
 • Expeditorul înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de export;
 • Beneficiarul din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;
 • Furnizorul din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;
 • Depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
 • Prestatorul de servicii din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
 • Beneficiarul din România, în cazul unor operațiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât și pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 • Clientul din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile
  • pentru bunurile descărcate pe teritoriul României
  • pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România
  • în cazul în care bunurile sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial.
 • Furnizorul din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât și în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

În cazul transportului de BRFR:

 • Destinatarul înscris în DVI, respectiv expeditorul înscris în DVE, în cazul importului sau exportului de BRFR;
 • Beneficiarul din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de BRFR;
 • Furnizorul din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri de BRFR;
 • Depozitarul, în cazul BRFR care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
 • Operatorul economic, pentru BRFR deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;
 • Prestatorul de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;
 • Beneficiarul din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al UE şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;
 • Clientul din România, în cazul unor operațiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziția clientului în situația în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile
  • pentru bunurile descărcate pe teritoriul României
  • pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România
  • în cazul în care bunurile sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate inițial.
 • Furnizorul din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

înapoi la cuprins ⇑


Criterii pentru raportarea în RO e-Transport

Procedura de utilizare şi funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport este reglementată de Ordinul 1268/1337/2024. Ordinul reglementează praguri valorice și de greutate sub care nu este necesară raportarea transporturilor în RO e-Transport.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care:

 • au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone
  • încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg
  • SAU
  • o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

În concluzie:

 • transporturile cu vehicule care au o masă maximă tehnic admisibilă mai mică de 2,5 tone nu intră în scopul RO e-Transport, indiferent de valoarea bunurilor sau greutatea lor;
 • transporturile aferente unei partide de bunuri care au o masă brută totală de până la 500 kg sau o valoare totală de până la 10.000 lei, nu intră în scopul RO e-Transport

La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare masa netă a bunurilor transportate și masa ambalajelor necesare comercializării și transportului bunurilor.

înapoi la cuprins ⇑


Termene

Când se declară transportul de bunuri?

 • cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

Cât este valabil codul UIT?

 • 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri / tranzit intracomunitar de bunuri / non-transferuri / stocuri la dispoziția clientului, începând cu data declarată pentru începerea transportului.
 • Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate a acestuia este interzisă.

Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT

 • În perioada celor 3 zile calendaristice, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial.
 • După punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informațiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicația informatică RO e-Transport.

înapoi la cuprins ⇑


Reguli de declarare

În cazul unei partide de bunuri care face obiectul unui transport internațional ce întrunește condițiile de declarare, vor fi declarate toate bunurile transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.

În cazul unui transport inițiat și finalizat pe teritoriul național pentru o partidă de bunuri ce include BRFR, care întrunește condițiile de declarare, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.

Pentru transportul de bunuri efectuat în sistem grupaj se deține un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri ce întrunesc condițiile de declarare, care fac obiectul respectivului transport.

Stabilirea valorii totale a bunurilor care fac obiectul transportului declarat

Se va avea în vedere:

 • valoarea bunurilor transportate nu include TVA;
 • în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb BNR valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;
 • în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.
 • în cazul operațiunilor de import, valoarea bunurilor declarate este valoarea înscrisă în factura externă.

Notificarea părților implicate

Sistemul notifică părțile implicate în transportul bunurilor. Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, și conține următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare mijloc de transport și codul UIT.

Bunuri nerecepționate / recepții parțiale

În cazul bunurilor care nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul RO e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni în depozitul de încărcare sau în cel mai apropiat depozit al expeditorului în baza codului UIT inițial.

Returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile.

În situația de mai sus, în cazul unui transport internațional de bunuri având furnizor din România, returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către furnizorul inițial.

După recepționarea bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona „Confirmare Transport” a aplicației informatice RO e-Transport, selectând opțiunea „Infirmat” sau „Confirmat Parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date „Comentariu confirmare”.

Datele referitoare la retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.

Transporturi combinate cu mai multe tipuri de mijloace de transport

În Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier.

Locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care vehiculul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate. à Locul de încărcare în vehiculul  de transport rutier nu va fi asimilat locului de încărcare inițial utilizat în definirea partidei de bunuri

Transporturi declarate dar nefinalizate în perioada de valabilitate a codului UIT

Declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a transportului și obținere a unui nou cod UIT.

Astfel, după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona „Confirmare Transport” a aplicației RO e-Transport opțiunea „Infirmat”, menționând cauza în câmpul de date „Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obținut un nou cod UIT în funcție de noile date.

Vânzări ambulante

Se reglementează situația vânzărilor ambulante pe teritoriul național – „van sales” -> aceasta înseamnă că beneficiarii bunurilor transportate nu se cunosc la plecarea în cursă.

Vehiculul de transport e considerat ca gestiunea agentului de vânzări, stocul de marfă e justificat ca diferență între cantitățile de bunuri declarate în e-Transport și bunurile livrate clienților pe baza documentelor justificative, iar bunurile nelivrate sunt returnate la gestiunea depozitului în baza codului UIT obținut inițial.

BRFR comercializate în sistem Cash&Carry

Transportul BRFR achiziționate din magazinele Cash&Carry ce reprezintă produse pe care clientul le alege de pe raft, le plătește la casele de marcat și le transportă în nume propriu, nu trebuie declarate în e-Transport.

Confirmarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT

Sistemul RO e-Transport permite confirmarea transporturilor declarate anterior. Completarea datelor în secțiunea ”Confirmare transport” se va face după finalizarea transportului și conține două câmpuri de date:

 • „Confirmare achiziție/livrare” cu posibilitatea de a selecta din listă opțiunile „Confirmat”, „Confirmat parțial” sau „Infirmat”
 • câmpul de date ”Comentariu confirmare” în care utilizatorul poate face precizări cu privire la transportul în cauză.

Dacă până la expirarea valabilității codului UIT, utilizatorul nu își va exercita opțiunea de confirmare a transportului, Sistemul RO e-Transport va considera transportul respectiv confirmat.

înapoi la cuprins ⇑


Obligațiile operatorului de transport

Monitorizarea transporturilor în timp real:

 • Dacă vehiculul e echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier e obligat să asigure buna funcționare a dispozitivelor pe toată durata traseului.
 • Înaintea pornirii pe traseu, este obligatorie introducerea codurilor UIT și atribuirea acestora dispozitivelor de transmitere automată a datelor de poziționare cu care este echipat vehiculul de transport în vederea transmiterii către serverele ANAF, iar după terminarea transportului dispozitivele nu mai trebuie să aibă alocate coduri UIT.
 • Dacă vehiculul nu este echipat cu dispozitive de transmitere automată a datelor de poziționare, operatorul de transport rutier e obligat să echipeze vehiculele cu dispozitive de tip terminal de telecomunicații care utilizează tehnologii de poziționare și transmisie de date prin satelit (dispozitive de tip telefon mobil) pe care au fost instalate modulele informatice puse la dispoziție de autorități.
 • Operatorul de transport rutier este obligat să pună la dispoziția conducătorului auto codul UIT primit de la utilizatorii Sistemului RO e-Transport, sub orice formă inteligibilă de prezentare.

înapoi la cuprins ⇑


Modalitatea de declarare a transporturilor de bunuri în Sistemul RO e-Transport

Pentru declararea transporturilor de bunuri în sistemul RO e-Transport este necesar accesul la SPV. Declararea efectivă se poate face:

1. Printr-o aplicație în care utilizatorul gestionează obligațiile legate de RO e-Transport și care poate fi interconectată cu SPV utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface). Aplicația utilizatorului trebuie să fie adaptată la cerințele tehnice ale RO e-Transport.

2. Utilizarea aplicației web puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor prin intermediul SPV.

Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicație este disponibilă la adresa web https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport

Varianta aplicației web gratuite nu se pretează decât în cazul unor transporturi ocazionale și/sau unor transporturi cu o listă scurtă de bunuri. Timpul necesar pentru completarea manuală a informațiilor în aplicația web, cât și riscul de întrerupere a conexiunii cu SPV din motive tehnice, nu recomandă folosirea acestei soluții decât în situații ocazionale.

înapoi la cuprins ⇑


Contravenții și sancțiuni

Amendă între 10.000 – 50.000 lei (în cazul persoanelor fizice) / 20.000 lei – 100.000 lei (în cazul persoanelor juridice) și confiscarea bunurilor nedeclarate se aplică pentru:

 • Nedeclararea bunurilor în sistemul RO e-Transport
 • Utilizarea de către operatorul de transport rutier a codului UIT peste termenul de valabilitate
 • Descărcarea pe teritoriul RO a bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, cu excepția celor care fac obiectul depozitării sau formării unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri.
 • Declararea în Sistemul RO e-Transport a unor cantități diferite de cele care fac obiectul transportului de bunuri.
 • Neactualizarea de către organizatorul transportului sau operatorul de transport, în perioada de valabilitate a codului UIT, a informațiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mişcare

Sancţiunea complementară a confiscării nu se aplică în cazul constatărilor rezultate din verificări ulterioare încheierii transportului rutier de bunuri, când acestea au fost înregistrate în documentele justificative care stau la baza înregistrărilor contabile, precum şi în contabilitatea utilizatorilor, după caz, în perioada la care se referă operaţiunile respective.

Amendă între 10.000 – 50.000 lei (în cazul persoanelor fizice) / 20.000 lei – 100.000 lei (în cazul persoanelor juridice) se aplică pentru:

 • Nepunerea la dispoziția operatorului de transport rutier a codului UIT aferent bunurilor transportate și neînscrierea codului UIT pe documentele de transport
 • Modificarea datelor înregistrate în Sistemul RO e-Transport referitoare la transporturile de bunuri după prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv după punerea efectivă în mișcare a vehiculului, după caz.
 • Nedeclararea în Sistemul RO e-Transport a datele aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate
 • Nerespectarea obligațiilor operatorului de transport rutier
  • de a asigura transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport.
  • de a echipa vehiculele de transport cu dispozitive de tip terminal de telecomunicaţii care utilizează tehnologii de poziţionare şi transmisie de date prin satelit, in cazul in care vehiculul nu are deja dispozitive automate.
  • de a pune la dispoziţia conducătorului auto codul UIT primit.

Amendă între 5.000 – 10.000 lei se aplică pentru:

 • Neprezentarea la solicitarea organelor competente din cadrul ANAF / a Autorității Vamale Române respectiv la solicitarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, a documentelor care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat
 • Nerespectarea obligației conducătorului vehiculului de transport de a porni dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional.

înapoi la cuprins ⇑


Informații suplimentare și documentație tehnică

Documentația tehnică și alte informații suplimentare sunt disponibile în secțiunea dedicată sistemului RO e-Transport de pe pagina Ministerului Finanțelor: https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport

înapoi la cuprins ⇑


Baza legală

18.12.2021OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Se introduce conceptul de RO e-Transport

11.04.2022 OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art. XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

 • Abrogă prevederile sumare ref e-Transport din OUG 130/2021 si redefineste Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, denumit Sistemul RO e-Transport.

29.04.2022 Ordinul 802/2022 privind stabilirea bunurilor cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport

 • Definește bunurile cu risc fiscal ridicat ce fac obiectul monitorizării prin RO e-Transport

21.12.2022Ordinul 2545/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

 • Aproba procedura de utilizare și funcționare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport

15.12.2023 – OUG 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene

 • Extinde sistemul RO e-Transport asupra transporturilor internaționale pentru orice fel de bun

30.04.2024 – OUG 43/2024 pentru modificarea și completarea unor acte normative

 • completează OUG 41/2022 pentru transporturi internaționale

27.06.2024 – Ordinul 1268/1337/2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport

 • Aprobă o nouă  procedura de utilizare și funcționare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri (atât pentru bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și pentru bunurile transportate internațional) în RO e-Transport și abrogă Ordinul 2545/2022 ce reglementa procedura anterioară.

înapoi la cuprins ⇑


Material scris de Valentin Alangiu, Accounting & Tax Partner – Nowium Tax&Finance

Valentin ALANGIU

Accesați alte materiale informative Nowium în secțiunea Noutăți.


Ai o urgență fiscală sau vrei să afli cum te putem sprijini?

Spune-ne în mesaj și revenim în scurt timp cu un răspuns.

  Acceptare Condiții GDPR
  Citește politica GDPR