Newsletter nr. 2 – iunie 2022

N06 2022

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: RomânăEngleză

Cuprins

 1. Sistemul RO e-Transport rămâne obligatoriu de la 1 iulie 2022, dar aplicarea amenzilor pentru nerespectarea acestuia se amână la aplicare începând cu 1 octombrie 2022 (OUG 106/2022).
 2. Procedura de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport a fost aprobată, obligația de declarare în sistem se aplică transporturilor efectuate cu vehicule cu o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului. (Ordin 1190/2022)
 3. Este modificat regimul de prescriere a amenzilor fiscale, fiind stabilită o excepție de la regula generală de prescriere de 6 luni. Astfel, inspectorii fiscali vor putea aplica amenzile prevăzute de Codul de procedură fiscală până la 5 ani de la data săvârșirii faptei (OUG 102/2022).
 4. Mecanismul restructurării financiare este extins și pentru anul 2021, anterior acesta fiind aplicabil pentru obligațiile bugetare restante la 31 decembrie 2020. De asemenea, mecanismul taxării inverse la TVA pentru operațiuni interne este prelungit până la 31 decembrie 2026 (OUG 85/2022).
 5. Modificări privind biletele de valoare: valoarea maximă a unui tichet de masă devine 30 lei/zi, se introduce o excepție de la limitarea acordării tichetelor cadou doar salariaților, iar voucherele de vacanță pot fi utilizate și pentru plata taberelor școlare (L187/2022).
 6. Au fost transpuse dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1157, fiind modificate forma și conținutul certificatului de înregistrare şi ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale UE, SEE şi Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe (HG743/2022).
 7. Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi a fost publicată (Ordin 1329/2022).
 8. A fost actualizată declarația pe proprie răspundere folosită pentru aplicarea facilităților fiscale privind subvenționarea reducerii timpului de lucru (Ordin 964/2022).
 9. Declarația informatică D208 privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal a fost actualizată (Ordin 1081/2022).
 10. Normele de aplicare a reglementărilor privind activitatea prestatorului casnic au fost publicate (HG 822/2022).
 11. Declarațiile la Fondul pentru mediu nu se mai pot depune decât online (Ordin 1642/2022).
 12. Procedura de comunicare între ANAF și contribuabili, prin intermediul SPV, a fost publicată (Ordin 1090/2022).
 13. Proiecte: Amnistia fiscală pentru reîncadrarea tichetelor cadou a fost aprobată de Parlament și urmează să fie promulgată și publicată în Monitorul Oficial / Raportările contabile la 30 iunie 2022 / Modificări importante ce se au în vedere pentru Codul Fiscal (Proiecte).
 14. Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2022

Ordonanță de urgență 106/2022 pentru susținerea acordării de reduceri ale prețurilor la benzină și motorină și pentru modificarea art. 18 din OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și de abrogare a art. XXVIII din OUG 130/2021 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 657/2022)

Sumar

Ordonanța introduce o schemă de compensare a prețurilor carburanților cu 0,50 lei/litru, schemă valabilă pentru comercializarea carburanților către clienți finali (persoane fizice și juridice), aplicabilă între 1 iulie și 30 septembrie 2022.

Ordonanța amână aplicarea sancțiunilor pentru sistemul RO e-Transport până la 1 octombrie 2022, sistemul rămâne obligatoriu de la 1 iulie 2022.

Detalii

RO e-Transport

Ordonanța introduce amânarea până la 1 octombrie 2022 a aplicării prevederilor cu privire la constatarea și sancționarea abaterilor de la cerințele RO e-Transport. Precizăm că amenzile prevăzute pentru nerespectarea prevederilor sistemului RO e-Transport sunt cuprinse între 5.000 și 100.000 de lei.

Sistemul RO e-Transport devine obligatoriu pentru produsele cu risc fiscal ridicat de la 1 iulie 2022

Autoritățile au refuzat amânarea aplicării sistemului, deși a fost intens solicitată de mediul economic și au preferat să introducă amânarea aplicării sancțiunilor contravenționale până la 1 octombrie 2022.

ANAF a întârziat foarte mult publicarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului RO e-Transport, aceasta fiind de mult timp în stadiu de proiect, cu toate că sistemul devine obligatoriu de la 1 iulie. Astfel, procedura de utilizare și funcționare a fost publicată în seara zilei de 30 iunie, după ora 22, cu aplicabilitate de la 1 iulie 2022.

Pentru detalii privind produsele cu risc fiscal ridicat ce fac obiectul acestui sistem a se vedea Ordinul 802/2022 prezentat în Newsletter-ul lunii mai 2022.

Schemă compensare prețuri carburanți

Ordonanța introduce o schemă de compensare a unei mici părți din prețul carburanților. Astfel,  în perioada 1 iulie – 30 septembrie 2022, operatorii economici care comercializează benzină și motorină către clienții finali – persoane fizice și juridice care achiziționează carburanții pentru consumul propriu, și care acordă o reducere de preț de 0.5 lei/ litru, inclusiv TVA, la prețul de vânzare, beneficiază de la bugetul de stat de o compensare de 0.25 Lei/litru, inclusiv TVA, aferentă reducerii acordate.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1190/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului national privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (MO 656/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport și categoriile de vehicule rutiere utilizate pentru transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat. Astfel sunt introduse criterii de eliminare a transporturilor considerate mici din punct de vedere cantitativ sau valoric.

Detalii

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în sistemul RO e-Transport

Sunt vehiculele care au o masă maximă autorizată de minimum 3,5 tone, încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei relații comerciale care face obiectul transportului.

Aplicația informatică de gestiune a transporturilor cu risc fiscal ridicat, parte a Sistemului national RO e-Transport, este disponibilă în sistemul informatic Spațiul privat virtual (SPV).

Pentru utilizarea sistemului informatic RO e-Transport, operatorii economici trebuie să fie înregistrați în Spațiul privat virtual (SPV), în nume propriu sau prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat ori prin împuternicit.

Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat în Sistemul RO e-Transport

Categoriile de operațiuni de transport al bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național sunt cele prevăzute la art. 2 pct. 9 din OUG 41/2022, adică:

 • transportul bunurilor provenite din achiziţii intracomunitare de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
 • transportul bunurilor care fac obiectul livrărilor intracomunitare de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;
 • transportul bunurilor provenite din import de la locul de import şi până la locul de descărcare situat pe teritoriul naţional;
 • transportul bunurilor care fac obiectul exportului de la locul de încărcare situat pe teritoriul naţional până la biroul vamal de export situat pe teritoriul naţional;
 • transportul bunurilor aparţinând unor operatori economici diferiţi între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • transportul bunurilor aparţinând aceluiaşi operator economic între două locaţii situate pe teritoriul naţional de la locul de încărcare până la locul de descărcare;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România până la locul de descărcare spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri;
 • transportul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit pe teritoriul României, de la locul de încărcare pe teritoriul naţional, după depozitare sau formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieşirea din România;

Din cele de mai sus observăm că obligația de raportare se referă la toate mișcările pe teritoriul național al bunurilor încadrate la risc fiscal ridicat, care sunt îndeplinesc condițiile enunțate mai sus.

Pentru declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat, declarantul poate utiliza mijloacele de identificare electronică pentru accesarea SPV, pentru:

a) interconectarea aplicației disponibile la nivelul emitentului cu Sistemul RO e-Transport, utilizând o serie de microservicii expuse sub forma unui API (Application Programming Interface);

b) utilizarea aplicației puse la dispoziție în mod gratuit de către Ministerul Finanțelor.

Documentația tehnică pentru microserviciile și aplicația prevăzute mai sus este disponibilă la adresa web http://etransport.mfinante.ro.

În urma transmiterii datelor aferente unui transport de bunuri cu risc fiscal ridicat, Sistemul RO e-Transport atribuie automat un număr unic de identificare (UIT), utilizat ca referință în cadrul proceselor și operațiunilor specifice sistemului.

Date declarate în Sistemul RO e-Transport

În Sistemul RO e-Transport sunt înregistrate date referitoare la expeditor, beneficiar sau destinatar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat și transportator, data declarată pentru începerea transportului, precum și codul UIT generat.

În cazul în care în cadrul unei relații comerciale sunt transportate atât bunuri cu risc fiscal ridicat, cât și alte bunuri, în Sistemul RO e-Transport vor fi declarate toate categoriile de bunuri transportate, pentru acestea sistemul urmând să genereze un singur cod UIT.

În cazul unui transport în sistem grupaj, codurile UIT atribuite prin declararea datelor în Sistemul RO e-Transport vor fi preluate în mod corespunzător pe documentele de transport aferente fiecărei relații comerciale care include bunuri cu risc fiscal ridicat.

Transmiterea datelor în Sistemul RO e-Transport

Declararea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat se face prin transmiterea unui fișier XML.

După transmiterea fișierului XML, Sistemul RO e-Transport efectuează, în mod automat, următoarele

operațiuni:

a) verificări și validări privind structura și sintaxa;

b) verificări semantice.

În situația în care nu sunt identificate erori, se aplică semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care atestă primirea declarației în Sistemul RO e-Transport. Exemplarul original al declarației se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, care este pus la dispoziția declarantului sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

În situația în care sunt identificate erori, declarația nu se consideră transmisă în sistem, declarantul primind un fișier de tip XML ce conține erorile identificate, însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor, sub forma unui fișier arhivă de tip zip.

După efectuarea verificărilor automate, fișierele prevăzute mai sus vor fi disponibile în sistem pentru descărcare pe o perioadă de 60 de zile de la momentul generării, iar ulterior vor fi arhivate electronic în conformitate cu prevederile legale în vigoare și eliberate la cerere.

Notificarea părților implicate

Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informații către părțile implicate în transportul pe teritoriul național al bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Notificarea se face prin intermediul SPV, persoanelor din România altele decât declarantul, și conține următoarele date: declarantul, transportatorul, beneficiarul, data declarată pentru începerea transportului, numărul de înmatriculare al mijlocului de transport și codul UIT.

Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate

Dacă cu ocazia constatării contravenției este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal nedeclarate în Sistemul Ro e-Transport stabilită în factura de vânzare a respectivelor bunuri.

Dacă cu ocazia constatării contravenției nu este prezentată factura de vânzare, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi egală cu valoarea bunurilor cu risc fiscal a precedentei achiziții de produse similare.

În situația în care, cu ocazia constatării contravenției, nu este prezentată factura de vânzare și nu are achiziții de produse similare, contravaloarea bunurilor va fi determinată automat ca valoare medie a bunurilor cu risc fiscal ridicat declarate în săptămâna anterioară în Sistemul RO e-Transport pentru bunurile cu risc fiscal ridicat din aceeași categorie.

Dacă nu sunt întrunite condițiile de mai sus, contravaloarea bunurilor ce urmează a fi confiscate va fi egală cu valoarea la prețul pieței a bunurilor cu risc fiscal similare. Stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate se realizează în ordinea de mai sus.

Precizări referitoare la transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole, efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 102/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 654/2022)

Sumar

Ordonanța transpune prevederile Directivei 2014/107/UE de modificare a Directivei 2011/16/UE în ceea ce priveşte schimbul automat obligatoriu de informaţii în domeniul fiscal.

Pe lângă aceste prevederi, Ordonanța include și modificări cu privire la prescrierea amenzilor fiscale. Astfel, este introdusă o excepție de la regula generală de prescripție de 6 luni, amenzile fiscale urmând să se prescrie după 5 ani de la data săvârşirii faptei.

Detalii

Modificarea adusă regimului de prescriere a amenzilor fiscale vine pe fondul unor decizii date de instanțele din România prin care s-a stabilit că neîndeplinirea obligației de declarare și plată a unui impozit se prescrie în 6 luni de la termenul-limită, fiind vorba de o contravenție instantanee, astfel că, după expirarea celor 6 luni, amenda nu se mai poate aplica. Inspectorii fiscali considerau aceste fapte ca fiind de natură continuă și aplicau amenzi mult după cele 6 luni de prescriere.

Prin noua modificare, legiuitorul stabilește o excepție de la regula generală de prescriere a amenzilor contravenționale, inspectorii fiscali vor putea aplica amenzile prevăzute de Codul de procedură fiscală până la 5 ani de la data săvârșirii faptei.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 85/2022 privind modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul fiscal şi vamal (MO 594/2022)

Sumar

Ordonanța extinde aplicarea mecanismului restructurării obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021 (anterior 31 decembrie 2020).

De asemenea, este prelungită aplicarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA (taxarea inversă la anumite operațiuni interne) prevăzute la art. 331 Cod Fiscal până la 31 decembrie 2026.

Detalii

Restructurarea obligațiilor bugetare

Este extinsă aplicarea mecanismului restructurării obligațiilor bugetare prevăzut de OG 6/2019. Astfel, pot fi restructurate obligațiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 (anterior 31 decembrie 2020) și neachitate până la data emiterii certificatului de atestare fiscală, precum și obligațiile bugetare accesorii.

Sunt considerate obligații bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 și obligațiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie după data de 1 ianuarie 2022, aferente perioadelor fiscale până la data de 31 decembrie 2021.

Mecanismul de restructurare este aplicabil și obligațiilor bugetare principale și accesorii stabilite de alte organe decât organele fiscale, precum și amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale după data de 1 ianuarie 2022 până la data eliberării certificatului de atestare fiscală. Fac obiectul restructurării și obligațiile existente în evidența organului fiscal local.

Nu poate fi aplicată restructurarea obligațiilor bugetare restante în cazul celor care au făcut obiectul unei restructurări pentru care planul de restructurare a eşuat.

Termenul de depunere a notificării privind intenția de restructurare a obligațiilor bugetare se prelungește până la 31 ianuarie 2023 (anterior 31 decembrie 2022), iar termenul de depunere al solicitării de restructurare se prelungește până la 31 iulie 2023 (anterior 31 iulie 2022), sub sancțiunea decăderii.

Solicitările aflate în curs la 17 iunie 2022 se vor soluționa potrivit legislației în vigoare la data depunerii solicitării, sau debitorii pot opta pentru refacerea planului de restructurare și includerea obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021, iar organul fiscal va emite un nou certificat de atestare fiscală, care cuprinde obligațiile bugetare restante la  31 decembrie 2021 și neachitate la data emiterii acestuia.

Pentru debitorii care depun notificarea privind intenţia de restructurare a obligațiilor bugetare după 17 iunie 2022, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligațiilor bugetare în termen de șase luni de la data depunerii notificării, începe sau continuă, după caz, executarea silită. Depunerea unei noi notificări în perioada de șase luni sau după expirarea acestui termen nu mai produce efecte. În situația în care solicitarea de restructurare este depusă după începerea executării silite, aceasta se suspendă de la data depunerii solicitării de restructurare.

Prelungirea aplicării măsurilor de simplificare la TVA (taxare inversă pentru operațiuni interne)

Este prelungită aplicarea măsurilor de simplificare în domeniul TVA (taxarea inversă la anumite operațiuni interne) prevăzute la art. 331 Cod Fiscal.

Operațiunile pentru care se aplică mecanismul taxării inverse sunt:

 • livrarea de cereale și plante tehnice, inclusiv semințe oleaginoase și sfeclă de zahăr, care nu sunt, în principiu, destinate ca atare consumatorilor finali;
 • transferul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră transferabile;
 • transferul de certificate verzi;
 • livrarea de energie electrică către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
 • livrarea de gaze naturale către un comerciant persoană impozabilă stabilit în România;
 • furnizările de telefoane mobile (dispozitive fabricate sau adaptate pentru utilizarea în conexiune cu o rețea autorizată și care funcționează pe anumite frecvențe, fie că au sau nu vreo altă utilizare);
 • furnizările de dispozitive cu circuite integrate, cum ar fi microprocesoare și unități centrale de procesare, înainte de integrarea lor în produse destinate utilizatorului final;
 • furnizările de console de jocuri, tablete PC și laptopuri.

Aplicarea acestui regim a fost inițial prevăzută până la 30 iunie 2022, dar prin Directiva UE 890/2022 s-a prelungit posibilitatea aplicării regimului până la 31 decembrie 2026. Astfel, OUG 85/2022 extinde aplicarea regimului taxării inverse până la 31 decembrie 2026.

Reamintim că taxarea inversă se aplică doar la operațiunile între persoane înregistrate în scopuri de TVA în România, pentru operațiuni interne, aplicarea sa fiind obligatorie. Pentru ultimele trei tipuri de operațiuni de mai sus există o condiție suplimentară, taxarea inversă fiind aplicabilă doar dacă valoarea bunurilor (exclusiv TVA), înscrise într-o factură, este de cel puțin 22.500 de lei.

Pe facturile emise pentru livrările de bunuri și prestările de servicii ce li se aplică acest regim furnizorii sau prestatorii nu înscriu taxa colectată aferentă. Beneficiarii sunt cei care determină TVA, taxa fiind evidențiată în decont ca taxă deductibilă și colectată.

Scopul măsurilor de simplificare (taxării inverse) în operațiunile interne este de a preveni fraudele de TVA.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 187/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (MO 613/2022)

Sumar

Legea mărește valoarea maximă a unui tichet de masă la 30 lei/zi începând cu 1 iulie 2022.

Este introdusă o nouă excepție pentru acordarea tichetelor cadou, iar voucherele de vacanță se pot folosi și pentru plata taberelor școlare.

Detalii

Legea aduce modificări reglementărilor privind biletele de valoare.

Tichetele de masă

Valoarea maximă a unui tichet de masă se majorează de la 1 iulie 2022 de la 20,17 lei la 30 lei/zi. Noul plafon este aplicabil până la 31 martie 2023. Aplicarea plafonului maxim nu este obligatoriu pentru angajatori.

Angajatorii pot acorda suplimentar, în luna iulie 2022, tichete de masă având valoarea corespunzătoare diferenței dintre valoarea stabilită de până la 30 lei/tichet de masă/zi, şi valoarea acordată în luna iunie 2022 corespunzător zilelor lucrate în această lună.

Reamintim că tichetele de masă se impozitează doar cu impozitul pe venit (10%), iar un proiect de lege aflat în curs propune scutirea de la impozitarea acestora. Vă vom ține la curent asupra eventualelor schimbări.

Tichetele cadou

Se introduce o excepție de la interdicția de a acorda tichete cadou altor categorii de beneficiari decât angajaților proprii. Astfel, organizațiile sindicale legal constituite pot acorda din fonduri proprii, ocazional, tichete cadou membrilor proprii care nu au calitatea de angajați ai organizației sindicale. Frecvența acordării tichetelor cadou și valoarea lor se stabilesc de către conducerea organizației sindicale. Prevederile referitoare la achiziționarea și emiterea tichetelor cadou se aplică în mod corespunzător.

Iată că nici nu a trecut mult de la încercarea de uniformizare a acordării tichetelor cadou și avem o nouă excepție și evident noi dezbateri și interpretări. Spre exemplu, ce se întâmplă cu tichetele cadou acordate membrilor de sindicat care nu sunt salariați ai acelui sindicat. Cum până acum aveam limitarea acordării tichetelor cadou salariaților proprii, ce se întâmplă cu impozitarea tichetelor în cazul acestor excepții, cine declară și plătește impozitul pe venit, din ce se reține acest impozit?

Voucherele de vacanță

Este extinsă sfera de aplicare a voucherelor de vacanță, acestea putând fi utilizate și pentru acoperirea cheltuielilor cu taberele școlare, naționale sau tematice, organizate pe teritoriul României, la care participă copilul titularului. Procedura privind plata taberelor se va stabili prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului finanțelor.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 743/2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative privind documentele de ședere eliberate cetățenilor Uniunii Europene și membrilor de familie ai acestora, precum și în domeniul străinilor (MO 555/2022)

Sumar

Hotărârea transpune în legislația locală dispozițiile Regulamentului (UE) 2019/1157 privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație.

Detalii

Hotărârea aprobă forma şi conţinutul certificatului de înregistrare şi ale cărții de rezidență permanentă care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene, precum şi ale cărţii de rezidenţă şi ale cărţii de rezidenţă permanentă care se eliberează membrilor de familie ai acestora, cetăţeni ai unor state terţe.

Membrii de familie care nu sunt cetăţeni ai Uniunii Europene, care îşi exercită dreptul de rezidenţă în România, posesori ai unor cărţi de rezidenţă obţinute anterior intrării în vigoare a Regulamentului (UE) 2019/1.157, sunt obligaţi să se prezinte la formaţiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări în vederea preschimbării acestora, până la data de 3 august 2023, în situaţia în care valabilitatea documentelor deţinute depăşeşte această dată.

În funcţie de opţiunea solicitanţilor, cărţile de rezidenţă şi cărţile de rezidenţă permanentă pot fi expediate de către Inspectoratul General pentru Imigrări, prin servicii de curierat, la domiciliul sau la reşedinţa din România a titularilor, cu suportarea de către aceştia a cheltuielilor de expediţie.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1329/2022 privind procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi (MO 559/2022)

Sumar

Ordinul aprobă Procedura şi condiţiile în care se realizează autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi.

Detalii

Autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor înregistraţi, a expeditorilor înregistraţi şi a importatorilor autorizaţi se realizează de către direcţia regională vamală în a cărei rază de competenţă îşi are sediul/domiciliul solicitantul. Prin excepţie, în cazul marilor contribuabili, autorizarea se realizează de către Direcţia Regională Vamală Bucureşti.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 964/2022 pentru aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 31 alin. (3) din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (MO 596/2022)

Ordinul aprobă modelul declarației pe proprie răspundere folosită pentru aplicarea facilităților fiscale privind subvenționarea reducerii timpului de lucru, facilități ce au fost prelungite până la 31 decembrie 2022 de către OUG 73/2022 – a se vedea mai multe detalii în Newsletter-ul lunii mai 2022.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1081/2022 pentru modificarea modelului, conţinutului şi instrucţiunilor de completare ale formularului 208 ”Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului justiţiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (MO 591/2022)

Sumar

Ordinul actualizează declarația informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal (formular D208).

Detalii

Formularul D208 se utilizează de către notarii publici pentru declararea informațiilor privind tranzacțiile cu  proprietăți imobiliare din patrimoniul personal prin procedură notarială, încheiate începând cu semestrul 1 al anului 2022.

Declarația se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță (SPV).

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 822/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic (MO 631/2022)

Hotărârea aprobă Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic. Acestea intră în vigoare la 1 ianuarie 2024.

Despre reglementarea activității prestatorului casnic puteți citi detalii în Newsletter-ul lunii mai 2022.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1642/2022 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul mediului, nr. 572/2019 pentru depunerea declaraţiilor privind obligaţiile la Fondul pentru mediu prin mijloace electronice de transmitere la distanţă (MO 626/2022)

Sumar

Ordinul aduce modificări și completări legislației cu privire la depunerea declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu.

Detalii

Începând cu 1 iulie 2022 declarațiile la Fondul pentru mediu nu se vor mai putea depune decât prin mijloace de transmitere la distanță (online). Depunerea pe format fizic, tipărit, nu mai este acceptată.

Pentru a obține un cont de acces în aplicația de depunere online a declarațiilor de mediu este nevoie de o solicitare transmisă online.

Din aplicație se poate solicita emiterea certificatului de atestare fiscală privind obligaţiile la Fondul pentru mediu (în formă electronică). Documentul va fi semnat electronic de AFM și va fi disponibil în aplicație pentru vizualizare și descărcare.

Declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă se depune în format electronic, prin intermediul serviciului «Depunere declarații online», numai însoțită de documente justificative din care să rezulte corectitudinea datelor înscrise în declarația rectificativă. Documentele justificative, semnate cu semnătură electronică calificată de către persoana autorizată, vor fi încărcate în platforma serviciului «Depunere declarații online» odată cu declarația privind obligațiile la Fondul pentru mediu rectificativă.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1090/2022 privind aprobarea Procedurii de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanță între organul fiscal central şi persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică (MO 585/2022)

Sumar

Ordinul aprobă procedura de comunicare prin intermediul spațiului privat virtual („SPV”) între organul fiscal central și persoanele fizice, persoanele juridice și alte entități fără personalitate juridică.

Detalii

Procedura de comunicare se referă la:

a) mijloacele de identificare electronică a persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor entități fără personalitate juridică în mediul electronic;

b) comunicarea informațiilor și înscrisurilor prin serviciul “Spațiul privat virtual”;

c) comunicarea informațiilor și înscrisurilor, după caz, prin serviciile “Buletinul informativ”, “Programare online” și “Formularul de contact”;

d) condiții de comunicare prin serviciile prevăzute la lit. b) și c).

Procedura conține ca anexe lista documentelor ce pot fi comunicate prin SPV pentru fiecare categorie de contribuabil, atât cele emise de Ministerul Finanțelor/ANAF și comunicate contribuabilului, cât și cele emise de contribuabil și comunicate organelor fiscale.

înapoi la cuprins ⇑

Proiecte de lege aprobate sau aflate în discuție, nepublicate până la închiderea ediției Newsletter-ului (30 iunie 2022)

Amnistia fiscală pentru reîncadrarea tichetelor cadou

O nouă amnistie fiscală ce era așteptată a trecut de Parlament și urmează să fie promulgată de Președinte și publicată în Monitorul Oficial.

Legea anulează diferențele de obligații fiscale principale, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, ca urmare a reîncadrării din categoria veniturilor din alte surse în categoria veniturilor din salarii și asimilate salariilor a veniturilor din tichete cadou obținute de către persoanele fizice de la alte persoane decât angajatorii, pentru perioadele fiscale de până la 31 decembrie 2020 inclusiv, și neachitate până la data intrării în vigoare a legii.

Anularea se aplică inclusiv în situația în care tichetele cadou au fost acordate de către plătitorul de venit către angajatorul persoanelor fizice pentru a le distribui angajaților acestora în numele plătitorului de venit.

Amnistia se va aplica atât pentru deciziile de impunere deja emise, indiferent dacă sumele stabilite în acestea au fost sau nu achitate, cât și prin faptul că inspectorii ANAF nu vor putea reîncadra acordarea tichetelor cadou efectuată până la 31 decembrie 2020.

În termen de 30 zile de la publicarea legii ANAF trebuie să emită procedura de aplicare a acesteia.

Nu uitați că această lege nu este încă publicată. Vă ținem la curent cu evoluția acesteia!

Depunerea raportărilor semestriale

Conform unui ordin aflat în dezbatere, raportările contabile semestriale (la 30 iunie 2022) se vor depune online până la 16 august 2022.

Ca și anul trecut, obligația de a depune raportări contabile semestriale se aplică numai contribuabililor ce au avut în 2021 o cifră de afaceri de peste 1 milion de euro.

Modificări importante ce se au în vedere pentru Codul Fiscal

În această perioadă au loc dezbateri politice privind modificări legislative importante ce se vor aduce Codului Fiscal cu aplicare imediată sau din 2023.

Printre propunerile avute în vedere sunt:

 • Regimul microîntreprinderilor – modificarea condițiilor și practic restrângerea aplicării regimului, astfel:
  • plafonul pentru regimul de impozitare a microîntreprinderilor ar urma să scadă de la 1 milion la 500 mii de euro
  • microîntreprinderile vor trebui să aibă cel puțin un salariat.
  • o persoană fizică va putea deține maximum 3 societăți încadrate ca microîntreprinderi.
 • TVA
  • se are în vedere creșterea cotei de TVA de la 5% la 9% pentru sectorul Horeca și de la 9% la 19% pentru băuturile carbogazoase ce conțin zahăr.
 • Impozitul pe dividende
  • Se are în vedere creșterea impozitului pe dividende de la 5% la 8%.
 • Impozitul pe venit și contribuții sociale
  • Facilitățile fiscale din construcții și sectorul agricol și alimentar ar urma să se aplice numai până la un plafon maxim de 10.000 lei (în loc de 30.000 lei în prezent).
  • Introducerea unor deduceri suplimentare la impozitul pe venit pentru veniturile mici, pentru tinerii până la 26 ani sau pentru familiile cu copii.
  • Persoanele care obțin venituri dintr-un singur contract part-time vor plăti contribuții similare cu cele plătite în cazul salariului minim pe economie. Excepție de la această regulă vor face elevii și studenții de până la 26 de ani, ucenicii, pensionarii din sistemul public, cei ce au mai multe contracte de muncă cu timp parțial sau întreg, iar valoarea veniturilor depășește valoarea salariului minim pe economie, și persoanele cu dizabilități.
  • Impozitul asupra veniturilor din tranzacțiile imobiliare efectuate de persoanele fizice ar urma să crească de la 1% la 3% în cazul imobilelor deținute de mai puțin de 3 ani, cota fiind 1% pentru imobilelor deținute peste 3 ani. Vor fi exceptate locuințele moștenite.
  • Veniturile din activități independente (PFA) – plafonul pentru impozitarea pe bază de norme de venit ar urma să scadă de la 100.000 euro la 25.000 de euro pe an. Depășirea plafonului implică impozitarea în sistem real.
 • Taxe locale
  • impozitul pe clădiri – se va calcula unitar atât la persoanele fizice, cât și la persoanele juridice, cota de impozitare fiind între 0,1 – 0,2% pentru clădiri rezidențiale și 1-1,3% pentru cladiri nerezidențiale.
 • Altele
  • Creșterea accizelor la țigări și alcool.
  • Creșterea semnificativă a impozitului pe jocurile de noroc (propunerea este de 40%)

Reamintim că cele menționate mai sus sunt proiecte sau intenții ale factorilor politici și momentan nu sunt aplicabile. Intenția noastră este de a vă ține la curent cu tendințele și intențiile modificărilor legislației fiscale. În momentul în care informațiile devin certe și sunt publicate în Monitorul Oficial, vă vom informa prin intermediul Newsletter-ului Nowium și al celorlalte materiale publicate de Nowium.

Nu uitați de Tax Group, o modalitate de a vă alătura profesioniștilor din zona fiscală și contabilă și de a fi tot timpul la curent cu toate evoluțiile din domeniu. Mai multe detalii pe www.taxgroup.ro

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale lunii iunie 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii iunie 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9454 RON; 1 USD =  4,7424 RON; 1 CHF =  4,9466 RON; 1 GBP = 5,7525 RON

înapoi la cuprins ⇑