Newsletter nr. 8 – decembrie 2022

Newsletter Nowium - decembrie 2022

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză 

Cuprins

 1. Legea de aprobare cu modificări a OG 16/2022 aduce noi schimbări și clarificări Codului fiscal, mai ales în sfera regimului de impozitare pentru microîntreprinderi (Legea 370/2022)
 2. O nouă ordonanță „trenuleț” la final de an ce modifică multiple reglementări ale Codului fiscal (OUG 168/2022)
 3. Lista contribuabililor mijlocii a fost actualizată în mare grabă (Info ANAF)
 4. Noii contribuabili mijlocii de la 1 ianuarie 2023 devin peste noapte obligați să pregătească raportarea SAF-T (Ordin 2518/2022)
 5. Modificări majore aduse Codului de procedură fiscală și modului de derulare a inspecțiilor fiscale (OUG 188/2022)
 6. Bacșișul redevine reglementat de la 1 ianuarie 2023 și se supune impozitului pe venit (Legea 376/2022)
 7. Noi modificări aduse sistemului RO e-Transport, fără însă a fi amânată aplicarea sistemului sancționatoriu (Ordin 2545/6315/2022)
 8. Salariul minim brut pe țară de la 1 ianuarie 2023 devine 3.000 lei (HG 1447/2022)
 9. Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei (Legea 369/2022)
 10. Modelul cadru al contractului individual de muncă a fost publicat (Ordin 2171/2022)
 11. Facilitățile pentru programatori au fost extinse să către sectorul public, iar condițiile schemei au fost actualizate (Ordinul 4433/2246/6421/21813/2022)
 12. Formularul declarației unice D212 a fost actualizat (Ordin 2541/2022)
 13. Modificări aduse reglementărilor cu privire la concediul pentru creșterea copilului ca urmare a transpunerii unei directive europene (OUG 164/2022)
 14. Normele de completare a Declarației statistice Intrastat au fost actualizate (Ordin 1623/2022)
 15. Procedura de stabilire din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate (Ordin 2420/2022)
 16. Alte noutăți legislative
 17. Cursurile de închidere ale anului 2022
 18. Indicatori sociali

Legea 370/2022 privind aprobarea OG 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (MO 1228/2022)

Sumar

Legea aprobă cu modificări OG 16/2022 pentru modificarea și completarea Codului fiscal și abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale. Reamintim că OG 16/2022 a adus modificări importante Codului fiscal, majoritatea lor fiind aplicabile de la 1 ianuarie 2023. Legea de aprobare era așteptată cu mare interes, mai ales ca se preconizau diverse modificări și corecții aduse prevederilor introduse inițial. Mai multe detalii despre prevederile OG 16/2022 puteți găsi în Newsletter-ul nostru din luna iulie 2022 – detalii aici: https://nowium.com/bulletin/newsletter-3-iulie-2022/

Detalii

Prezentăm în continuare principalele aspecte modificate sau nou introduse prin Legea 370/2022:

Impozitul pe profit

Sunt modificate tipurile de activități de cercetare-dezvoltare eligibile pentru acordarea deducerii suplimentare de 50% la determinarea rezultatului fiscal. Acestea trebuie să trebuie să fie din categoriile activităților de cercetare aplicativă și/sau de dezvoltare experimentală, relevante pentru activitatea desfășurată de către contribuabili.

Observăm că s-a înlocuit termenul de „dezvoltare tehnologică” cu „dezvoltare experimentală”.

Impozitul pe dividende

Se clarifică faptul că în cazul dividendelor distribuite în baza situațiilor financiare interimare întocmite în cursul anului 2022, cota de impozit pe dividende este de 5%, fără recalcularea impozitului pe dividendele respective, după regularizarea acestora pe baza situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2022. Astfel, cota de impozit pe dividende de 8% este aplicabilă pentru dividendele distribuite după 1 ianuarie 2023.

Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

Se modifică două condiții de aplicare a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, astfel:

 • Se clarifică faptul că noul plafon al veniturilor realizate de 500.000 euro se va aplica începând cu veniturile aferente anului 2023. Astfel, pentru a aplica regimul microîntreprinderilor în 2023, plafonul veniturilor realizate la 31 decembrie 2022 trebuie să nu depășească 1.000.000 euro. Pentru a aplica regimul microîntreprinderilor în 2024, veniturile realizate la 31 decembrie 2023 trebuie să nu depășească 500.000 euro.
 • Veniturile din consultanță și/sau management nu pot depăși 20% din veniturile totale. Legea introduce o excepție asupra veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 — «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal», aceste venituri nefiind incluse în limita de 20% din veniturile totale.

Reamintim condițiile de aplicare a regimului microîntreprinderilor începând cu anul 2023, regim aplicat prin opțiune dacă la 31 decembrie a anului anterior sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

 • veniturile realizate nu au depășit echivalentul în lei a 1.000.000 euro la 31 decembrie 2022 / 500.000 euro începând cu 1 ianuarie 2023;
 • capitalul social este deținut de persoane, altele decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;
 • nu se află în dizolvare, urmată de lichidare, înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești, potrivit legii;
 • a realizat venituri, altele decât din consultanță și/sau management, în proporție de peste 80% din veniturile totale, cu excepția veniturilor din consultanță fiscală, corespunzătoare codului CAEN: 6920 — «Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal»;
 • are cel puțin un salariat;
 • are asociați/acționari care dețin peste 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot la cel mult trei persoane juridice române care îndeplinesc condițiile pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderilor.

În domeniul HORECA se aduc clarificări importante cu privire la aplicare regimului microîntreprinderilor de la 1 ianuarie 2023. Astfel, o persoană juridică din sfera HORECA va proceda astfel:

 • pentru activitățile HORECA se poate aplica regimul microîntreprinderilor chiar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de mai sus – nu se ține seama de criterii
 • dacă se desfășoară și activități din afara HORECA, pentru această parte se face analiza separată a criteriilor microîntreprinderilor, iar dacă criteriile nu mai sunt îndeplinite, se va aplica impozitul pe profit pentru activitățile din afara HORECA începând cu trimestrul respectiv. Ulterior nu se va mai putea opta pentru regimul microîntreprinderilor pentru activitățile din afara HORECA.

Practic, în zona HORECA, o societate trebuie să analizeze separat activitățile HORECA și cele din afara HORECA și poate aplica

 • impozit pe veniturile microîntreprinderilor la ambele activități
 • impozit pe veniturile microîntreprinderilor la HORECA și impozit pe profit la activitățile din afara HORECA.

Reamintim că din sfera HORECA fac parte următoarele coduri CAEN:

 • 5510 – «Hoteluri și alte facilități de cazare similare»
 • 5520 – «Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată»
 • 5530 – «Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere»
 • 5590 – «Alte servicii de cazare»
 • 5610 – «Restaurante»
 • 5621 – «Activități de alimentație (catering) pentru evenimente»
 • 5629 – «Alte servicii de alimentație n.c.a.»
 • 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor».

Impozitul pe venit

Facilitățile pentru construcții

Legea aduce modificări cu privire la modul de calcul al ponderii cifrei de afaceri din activitatea de construcții. În acest sens ponderea se calculează prin raportarea veniturilor din activitatea de construcții desfășurată pe teritoriul României la veniturile din întreaga activitate desfășurată pe teritoriul României (anterior se luau în calcul veniturile din toată activitatea, inclusiv și cea din afara României).

Prin activitatea desfășurată pe teritoriul României se înțelege activitatea desfășurată efectiv în România în scopul realizării de produse și prestării de servicii.

Contribuții sociale

Sunt aduse clarificări cu privire la intervalele bazei de calcul pentru CAS și CASS, astfel:

 • La CASS: nivelul a șase salarii minime brute pe țară, în vigoare la data de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cuprinse între șase salarii minime brute pe țară inclusiv și 12 salarii minime brute pe țară;
 • La CASS și CAS: nivelul de 12 salarii minime brute pe țară, în vigoare la data de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor cuprinse între 12 salarii minime brute pe țară inclusiv și 24 de salarii minime brute pe țară;
 • La CASS și CAS: nivelul de 24 de salarii minime brute pe țară, în vigoare la data de depunere a declarației unice, în cazul veniturilor realizate cel puțin egale cu 24 de salarii minime brute pe țară.

Impozite și taxe locale

Se amână până la 1 ianuarie 2025 intrarea în vigoare a modificărilor cu privire la impozite și taxe locale introduse de OG 16/2022, adică unificarea impozitării între persoanele fizice și juridice și stabilirea bazei de impozitare în funcție de informațiile furnizate de Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.

Alte modificări

Începând cu 1 ianuarie 2023 se modifică plafonul de la care persoanele juridice care desfășoară activități de comerț cu amănuntul și cu ridicata, precum și cele care desfășoară activități de prestări de servicii, au obligația să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS și/sau al altor soluții moderne de acceptare, inclusiv aplicații ce facilitează acceptarea plăților electronice. Astfel, obligația se aplică persoanelor juridice care realizează în cursul unui an încasări în numerar cu o valoare mai mare de 50.000 lei (anterior 50.000 euro în echivalent lei).

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 1186/2022)

Sumar

Ordonanța aduce multiple modificări și completări unei serii de acte normative. Nowium a prezentat un sumar al acestei ordonanțe încă din stadiul de proiect în Newsletter-ul din luna noiembrie 2022.

Prezentăm în continuare cele mai importante modificări aduse Codului fiscal și Codului muncii.

Detalii

Salariul minim în domeniul construcțiilor

Salariul minim brut în domeniul construcțiilor se va majora de la 1 ianuarie 2023 la 4.000 lei (de la 3.000 lei în 2022).

În domeniul agroalimentar nu se menționează vreo majorare a nivelului salariului minim brut.

Deducere fiscală suplimentară pentru cei plătiți cu salariul minim

În perioada ianuarie – decembrie 2023, în cazul salariaților care desfășoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadrați cu normă întreagă, la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii și asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii și asimilate salariilor în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Condiția prevăzută lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a OUG (9 decembrie 2022) și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri.

Prevederile de mai sus se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:

a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal;

b) veniturilor din salarii și asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) – (3) din Codul fiscal obținute în baza unui raport de serviciu.

Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de diverse situații cum ar fi modificarea salariului de bază în cursul lunii, data de angajare a unor noi salariați în cursul lunii, fracția din lună pentru care se determină salariul, data de la care încetează contractul de muncă

Pentru veniturile aferente anului 2023, nivelul salariului minim la care se vor raporta calculul CAS și CASS pentru contractele de muncă cu timp parțial va fi diminuat cu 200 lei lunar.

Impozitul pe profit / impozitul pe veniturile microîntreprinderilor

În situația în care, ulterior depunerii formularului de redirecționare potrivit alin. (4) al art.42/art.56 din Codul fiscal, impozitul pe profit/impozitul pe venitul microîntreprinderilor datorat al anului pentru care s-a dispus redirecționarea se rectifică în sensul diminuării acestuia, iar contribuabilii au redirecționat o sumă mai mare decât suma care putea fi redirecționată, aceștia datorează bugetului de stat diferența de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus.

Procedura privind determinarea și regularizarea diferenței de impozit pe profit/impozit pe venitul microîntreprinderilor care a fost redirecționată în plus față de sumele care pot fi redirecționate se stabilește prin ordin al președintelui ANAF.

Facilitățile fiscale pentru educație timpurie

Se prelungește suspendarea aplicării facilităților fiscale pentru educație timpurie până la 31 decembrie 2023. Pe perioada suspendării, cheltuielile pentru funcționarea creșelor și grădinițelor aflate în administrarea contribuabililor sunt considerate cheltuieli cu deductibilitatea limitată la 5%, aplicată la valoarea cheltuielilor cu salariile personalului.

Suspendarea depunerii declarațiilor 392 și 393

Obligativitatea depunerii declarațiilor informative 392A, 392B și 393 va fi suspendată și în 2023. Suspendarea se aplică din 2017.

Impozitele și taxele locale

Se acordă scutire de la plata impozitului pe clădiri pentru încăperile din cadrul unităților sanitare private în care nu se desfășoară activitate economică.

Extindere termen dotare cu case de marcat a automatelor comerciale

Termenul de dotare a automatelor comerciale cu case de marcat va fi prelungit cu un an, adică până la 31 decembrie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

INFO – Lista contribuabililor mijlocii, publicată pe portalul ANAF

Sumar

Prin Ordinul președintelui ANAF 2521/13.12.2022, publicat pe site-ul ANAF, s-a actualizat lista contribuabililor mijlocii administrați de către administrațiile județene ale finanțelor publice și Administrația Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii a Municipiului București, valabilă de la 1 ianuarie 2023.

Interesant este că Ordinul nu a fost publicat în Monitorul Oficial până la încheierea ediției Newsletter-ului nostru (30 decembrie).

Detalii

Listele actualizate ale contribuabililor mijlocii și ale sediilor secundare ale acestora le puteți consulta accesând acest link.

Atenție că schimbarea organului fiscal competent conduce la schimbarea Trezorerie și a conturilor în care se plătesc obligațiile fiscale.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2518/2022 pentru modificarea unor ordine ale președintelui ANAF privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mari și mijlocii (MO 1207/2022)

Sumar

Ordinul actualizează datele de la care contribuabilii mijlocii au obligația depunerii Declarației informative D406 (SAF-T) în contextul actualizării listei contribuabililor mijlocii.

Detalii

Noutățile sunt aplicabile celor ce sunt afectați de actualizarea listei contribuabililor mijlocii de la 1 ianuarie 2023, astfel:

 • Contribuabilii încadrați în categoria contribuabili mijlocii la data de 31 decembrie 2021 și care nu se mai regăsesc în această categorie la data de 1 ianuarie 2023:
  • vor avea obligația de a depune Declarația informativă D406 (SAF-T) începând cu 1 ianuarie 2025;
  • prin opțiune, aceștia pot depune Declarația informativă D406 (SAF-T) începând cu 1 ianuarie 2023, opțiunea fiind exercitată prin depunerea unei prime declarații valide. Ulterior, nu se va putea renunța la opțiunea exercitată.
 • Contribuabilii încadrați la data de 31 decembrie 2021 în categoria contribuabililor mici, care și-au menținut această încadrare pe parcursul anului 2022, iar începând cu data de 1 ianuarie 2023 sunt încadrați în categoria contribuabililor mijlocii:
  • vor avea obligația de depunere a Declarației informative D406 (SAF-T) începând cu 1 ianuarie 2023.

Reamintim că plătitorii/contribuabilii beneficiază de o perioadă de grație de 6 luni în cazul contribuabililor care au obligația de transmitere lunară a fișierului SAF-T, respectiv 3 luni în cazul contribuabililor care au obligația de transmitere trimestrială a fișierului SAF-T.

Se exceptează de la obligația depunerii D406 contribuabilii care utilizează informații clasificate sau dețin documente ale căror specificații tehnice sunt clasificate potrivit legii sau derulează contracte clasificate care impun, potrivit prevederilor legale, măsuri speciale de securitate pentru protejarea unor interese esențiale de securitate ale statului, în măsura în care depunerea Declarației D406 ar conduce la divulgarea informațiilor de natura celor menționate.

Ordinul aduce precizări și cu privire la o nouă actualizare a listei contribuabililor mari, aceasta urmând să se facă până la 10 decembrie 2023.

Totodată, este abrogat criteriul de reprezentare fiscală la selecția contribuabililor mijlocii. Astfel nu mai fac parte din categoria contribuabililor mijlocii nerezidenții care sunt reprezentați de un contribuabil mijlociu.

Mai multe informații și dezbateri pe tema modificării calendarului SAF-T vom aborda în cadrul întâlnirii Tax Group din 11 ianuarie 2023. Nu uitați să vă înscrieți, mai multe detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 188/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală și pentru modificarea OUG 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității ANAF, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 1272/2022)

Sumar

Ordonanța aduce modificări importante Codului de procedură fiscală urmare a implementării jalonului „Intrarea în vigoare a cadrului legal incident domeniului de activitate al structurilor de control fiscal” din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), asumat de ANAF, cu termen de implementare trimestrul IV al anului 2022.

Detalii

Dintre cele mai importante noutăți aduse Codului de procedură fiscală menționăm:

 • transmiterea de către organul de inspecție fiscală a notificărilor de conformare către contribuabilii/plătitorii prezumtivi a fi selectați pentru efectuarea inspecției fiscale, în scopul reanalizării situației fiscale personale și, eventual, de a declara și a corecta declarațiile fiscale, ca o metodă alternativă de management a riscului. Această măsură are în vedere încurajarea conformării voluntare la declararea veniturilor de către contribuabili, pe de o parte, iar pe de altă parte este o aliniere a legislației fiscale la bunele practice existente la nivel internațional. În acest context, inspecțiile fiscale aleatorii vor fi limitate ca număr la nivelul ANAF. Astfel, într-un an calendaristic, procentul maximal de contribuabili/plătitori selectați în mod aleatoriu nu poate depăși 10% din totalul contribuabililor/plătitorilor selectați pentru efectuarea inspecției fiscale în anul respectiv, restul fiind selectați numai în baza criteriilor de risc. Depășirea procentului de 10% reprezintă abatere disciplinară, iar conducătorul structurii de inspecție fiscală are obligația să ia măsuri de sancționare a persoanelor vinovate.
 • transmiterea de către organul competent cu efectuarea verificării situației fiscale personale, a unor notificări de conformare voluntară persoanelor fizice identificate cu risc fiscal, similar cu notificarea de conformare în procedura de inspecție fiscală;
 • instituirea unui alt mecanism de conformare voluntară a contribuabililor/plătitorilor, prin comunicarea de către organul fiscal, la cererea contribuabilului/plătitorului, a clasei/subclasei de risc în care a fost încadrat contribuabilul/plătitorul respectiv (această măsură se va aplica din 1 ianuarie 2026);
 • în cazul verificării situației fiscale personale a unei persoane fizice, analiza de risc urmează să fie făcută de către structura de la nivelul aparatului central al Agenției Naționale de Administrare Fiscală;
 • stabilirea elementelor definitorii ale controalelor specifice activității de control antifraudă efectuate de organele de control antifraudă fiscală, astfel încât să nu existe confuzii între diferitele tipuri de controale și să existe o terminologie unitară la nivelul legislației conexe;
 • centralizarea, la nivel național a activității de analiză de risc, precum și a activității de inspecție fiscală, organele de inspecție fiscală urmând să aibă competență de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării, în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal din cadrul ANAF.
 • introducerea posibilității contribuabilului/plătitorului de a solicita emiterea deciziei de impunere provizorie după împlinirea a jumătate din durata legală de efectuare a inspecției fiscale (de ex. după 90 de zile în cazul marilor contribuabili ori 45 de zile în cazul contribuabililor mijlocii) în situația în care acesta nu a fost informat de către organul de inspecție fiscală cu privire la finalizarea unei perioade fiscale și a unui tip de obligație fiscală.
 • menționarea expresă a posibilității organelor de control antifraudă de a efectua verificarea documentară pe întreg teritoriul țării, pentru simetrie cu competența de efectuare a inspecției fiscale pe întreg teritoriul țării;
 • clarificarea modalității de desfășurare a verificării documentare, prin introducerea unor reguli care să prevadă perioadele ce pot fi supuse verificării documentare în funcție de riscul fiscal identificat, modalitatea de comunicare în cadrul procedurii care se va realiza de regulă, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, dar și obligațiile fiscale ce pot face obiectul acestei proceduri;
 • se definesc dosarul fiscal și dosarul de control fiscal, cel din urmă va putea fi cerut de contribuabilul verificat;
 • organul fiscal va trebui să analizeze întâi informațiile pe care le deține. Contribuabilului i se vor putea cere numai documente cu informații pe care organul fiscal nu le are deja;
 • se schimbă regula generală cu privire la locul desfășurării inspecției fiscale. Astfel, aceasta se desfășoară, de regulă, la sediul organului de inspecție fiscală. Din inițiativa organului de inspecție fiscală sau la solicitarea motivată a contribuabilului/plătitorului, inspecția fiscală se poate desfășura în spațiile de lucru ale contribuabilului/plătitorului. Cererea contribuabilului/plătitorului se soluționează în termen de maximum 3 zile de la înregistrare. În cazul în care cererea nu este soluționată în termenul de 3 zile, aceasta se consideră acceptată tacit. Schimbarea locului de desfășurare a inspecției fiscale se poate realiza și pe parcursul inspecției fiscale.

Mai multe informații și dezbateri pe tema noutăților aduse Codului de procedură fiscală vom aborda în cadrul întâlnirii Tax Group din 11 ianuarie 2023. Nu uitați să vă înscrieți, mai multe detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

înapoi la cuprins ⇑

Legea 376/2022 pentru modificarea și completarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale (MO 1255/2022)

Sumar

Legea aduce completări OUG 28/1999 privind casele de marcat, fiind adăugate prevederi exprese cu privire la bacșiș și la impozitarea acestuia.

Detalii

Prin bacșiș se înțelege orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare codurilor CAEN: 5610 – «Restaurante», 5630 – «Baruri și alte activități de servire a băuturilor». Bacșișul nu poate fi asimilat, din punctul de vedere al TVA, unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii.

Pentru mai multe detalii pe această temă accesați articolul nostru de mai jos:

Bacșișul este reglementat de la 1 ianuarie 2023

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2545/6316/2022 pentru aprobarea Procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport (MO 1264/2022)

Sumar

Ordinul aduce modificări procedurii de utilizare și funcționare a sistemului național privind monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport. Astfel este extinsă sfera de aplicare a sistemului RO e-Transport pentru mai multe categorii de vehicule și sunt aduse noi clarificări privind aplicarea sistemului.

Detalii

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone (anterior 3,5 tone), încărcate cu bunuri cu risc fiscal ridicat cu o masă brută totală mai mare de 500 kg sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puțin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

Sunt aduse clarificări cu privire la masa brută și la valoarea bunurilor cu risc fiscal ridicat.

La stabilirea masei brute totale a bunurilor care fac obiectul unei partide de bunuri pentru care există obligația declarării în Sistemul RO e-Transport se iau în considerare și ambalajele necesare comercializării și transportului bunurilor.

Stabilirea valorii totale a bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul transportului declarat în Sistemul RO e-Transport va avea în vedere:

 • valoarea bunurilor transportate nu include TVA;
 • în cazul tranzacțiilor comerciale decontate în valută, conversia în lei se va face la cursul de schimb al BNR valabil la data declarării transportului în Sistemul RO e-Transport;
 • în funcție de tipul tranzacției declarate în Sistemul RO e-Transport, valoarea bunurilor transportate va face referire la valoarea cunoscută potrivit documentelor comerciale, financiare sau contabile, după caz, la momentul declarării.

Date declarate în Sistemul RO e-Transport

Pentru transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat efectuat în sistem grupaj se deține un număr de coduri UIT egal cu numărul de partide de bunuri cu risc fiscal ridicat care fac obiectul respectivului transport.

În cazul în care documentele deținute de către utilizatori nu conțin date pentru încadrarea bunurilor transportate în una dintre categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat stabilite în acest sens, utilizatorii au obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor aferente transporturilor pentru toate bunurile transportate în cadrul partidei de bunuri, cu excepția datelor referitoare la categoria de bunuri, codurile N.C., greutatea netă și valoarea bunurilor transportate.

În cazul transportului bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul exportului prin intermediul unui birou vamal de export situat în alt stat membru al Uniunii Europene, transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat se declară pentru parcursul de la locul de încărcare situat pe teritoriul național până la punctul rutier de trecere a frontierei la ieșirea din România.

Bunuri nerecepționate sau recepționate parțial

În situația în care bunurile cu risc fiscal ridicat nu au fost recepționate sau au fost recepționate parțial de beneficiarul/destinatarul menționat în Sistemul RO e-Transport la momentul obținerii codului UIT, bunurile nerecepționate vor reveni la expeditor în baza codului UIT inițial. Returul ulterior al bunurilor care au fost recepționate formează o nouă partidă de bunuri pentru care este necesară obținerea unui cod UIT nou de către partea care returnează bunurile cu risc fiscal ridicat. În acest caz, după recepționarea bunurilor returnate în cazul în care obligația de declarare revine furnizorului sau după neefectuarea recepției în cazul în care obligația de declarare revine beneficiarului, declarantul va menționa returul în zona “Confirmare Transport” a aplicației informatice RO e-Transport, selectând opțiunea “Infirmat” sau “Confirmat Parțial”, urmat de menționarea cantităților returnate în câmpul de date “Comentariu confirmare”. Datele referitoare la retur vor fi menționate în Sistemul RO e-Transport în perioada termenului de valabilitate a codului UIT.

Transportul cu mai multe categorii de mijloace de transport

În cazul în care bunurile cu risc fiscal ridicat sunt transportate la nivel național cu mijloace de transport aparținând mai multor categorii de transport: naval, feroviar, aerian, rutier, în Sistemul RO e-Transport se va declara numai componenta de transport rutier, situație în care locul de încărcare, respectiv descărcare, va fi considerat locul în care mijlocul de transport rutier va prelua sau preda, după caz, bunurile transportate.

Non-transferuri / stocuri la dispoziția clientului

Pentru declararea transportului bunurilor în cadrul unor operațiuni comerciale reprezentând un non-transfer sau transportul bunurilor reprezentând stocuri la dispoziția clientului, declaranții vor selecta în aplicația informatică RO e-Transport opțiunea de transport similară în câmpul de date “Tip operațiune”, urmată de selecția în câmpul de date “Scopul Operațiunii” a unei opțiuni în concordanță cu destinația bunurilor transportate.

Transporturi nefinalizate în termen

În situația în care, în mod excepțional, transportul declarat în Sistemul RO e-Transport nu este finalizat în termenul de valabilitate a codului UIT (5 sau 15 zile), declarantul va infirma transportul în Sistemul RO e-Transport și va relua operațiunea de declarare a transportului și obținere a unui nou cod UIT. Astfel, după punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, în intervalul de valabilitate a codului UIT, declarantul poate selecta în zona “Confirmare Transport” a aplicației RO e-Transport opțiunea “Infirmat”, menționând cauza în câmpul de date “Comentariu confirmare”, urmând ca pentru respectivul transport să fie obținut un nou cod UIT în funcție de noile date.

Modificarea datelor declarate în sistemul RO e-Transport după obținerea codului UIT

În perioada celor 3 zile calendaristice prevăzute la art. 11 alin. (1) din OUG 41/2022, dar nu mai târziu de punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, datele declarate în Sistemul RO e-Transport pot fi modificate cu păstrarea codului UIT inițial.

După punerea efectivă în mișcare a vehiculului pe drumurile publice, pentru actualizarea informațiilor privind identificarea vehiculului de transport rutier, organizatorul transportului va accesa prin intermediul contului propriu din SPV aplicația informatică RO e-Transport.

Alte informații

Sunt detaliate regulile pentru stabilirea contravalorii bunurilor nedeclarate ce urmează a fi confiscate de autorități.

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole achiziționate de la producători agricoli pe baza carnetului de comercializare, precum și transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat efectuate de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deținere la locul de comercializare, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

Transporturile bunurilor cu risc fiscal ridicat reprezentând produse agricole vegetale care îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 alin. (1)-(3) din Legea nr. 108/2014 privind transportul rutier de produse agricole vegetale pe drumurile publice, nu fac obiectul declarării în Sistemul RO e-Transport.

Mai multe informații și dezbateri pe tema noutăților RO e-Transport vom aborda în cadrul întâlnirii Tax Group din 11 ianuarie 2023. Nu uitați să vă înscrieți, mai multe detalii aici: https://taxgroup.ro/calendar

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată (MO 1186/2022)

Sumar

De la data de 1 ianuarie 2023 salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată va fi de 3.000 lei/lună.

Detalii

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, se stabilește în bani, fără a include sporuri și alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, reprezentând 18,145 lei/oră.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 369/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 (MO 1215/2022)

Sumar

Legea aprobă bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2023. Conform acestuia, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 este de 6.789 lei.

Detalii

Câștigul salarial mediu brut influențează diverse limite fiscale, ajutoare și facilități, cum ar fi:

 • Șomajul tehnic în perioada stării de urgență – 75% din salariul mediu brut pe țară;
 • Indemnizațiile aferente zilelor libere pentru părinți ce sunt date la suspendarea cursurilor școlare din cauza condițiilor meteo sau a altor situații extreme, cât și la suspendarea sau la limitarea cursurilor școlare din cauza epidemiei de coronavirus – 75% din salariul mediu brut pe țară;
 • Acoperirea contravalorii serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie – plafonate la nivelul unui salariu mediu brut pe țară
 • Cuantumul ajutoarelor de deces stabilite la nivelul unui salariu mediu brut pe țară pentru decesul asiguratului sau pensionarului, respectiv la jumătate din salariul mediu brut pe țară pentru decesul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

înapoi la cuprins ⇑

Legea 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023 (MO 1214/2022)

Ordinul 2171/2022 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (MO 1180/2022)

Ordinul aprobă modelul-cadru al contractului individual de muncă.

Contractul individual de muncă încheiat între angajator și salariat va cuprinde în mod obligatoriu elementele prevăzute în modelul-cadru. Prin negociere între părți, contractul individual de muncă poate cuprinde și clauze specifice, potrivit legii.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 4433/2246/6421/21813/2022 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (MO 1252/2022)

Sumar

Ordinele comune ale ministrului cercetării, inovării și digitalizării, ministrului educației, ministrului muncii și solidarității sociale și ministrului finanțelor aduc modificări facilităților fiscale oferite programatorilor.

Modificările aduse vizează următoarele:

 • Extinderea aplicării facilităților și către angajații din sectorul public;
 • Introducerea unei noi ocupații care beneficiază de facilități: inginer de dezvoltare a produselor software. Aceasta implică activități de analiză și evaluare a cerințelor pentru aplicațiile informatice existente sau noi și pentru sistemele de operare (proiectare, dezvoltare, testare și întreținere a soluțiilor software pentru satisfacerea acestor cerințe);
 • Modificarea anumitor cerințe legate de documentația necesară.

Detalii

Pentru mai multe detalii accesați articolul nostru detaliat pe această temă:

Facilitățile acordate programatorilor privind scutirea de impozitul pe venit

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2541/2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere și de gestionare a formularului 212 ”Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” (MO 1246)

Sumar

Ordinul actualizează modelul și conținutul formularului 212 “Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice” și anexa la acesta.

Detalii

Formularul se utilizează de persoanele fizice pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2022, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordonanță de urgență 164/2022 pentru modificarea și completarea OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (MO 1173/2022)

Sumar

Ordonanța transpune prevederile Directivei 2019/1158/19 privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată a părinților și îngrijitorilor. Directiva își propune să introducă standarde minime la nivelul Uniunii Europene prin reglementarea concediului de paternitate, concediului pentru creșterea copilului și concediului îngrijitorilor, încurajând atât bărbații cât și femeile să beneficieze de concediu în vederea îmbunătățirii accesului femeilor pe piața forței de muncă și asumarea de către tată a responsabilităților de îngrijire a copilului.

Detalii

Principalele modificări și completări aduse OUG 111/2010 sunt următoarele:

 • extinderea perioadei netransferabile de concediu pentru creșterea copilului în cazul părintelui care nu a solicitat inițial acest drept, de la cel puțin o lună la cel puțin două luni din perioada totală a concediului, dacă ambii părinți îndeplinesc condițiile legale;
 • majorarea nivelului de venituri supuse impozitului ce poate fi obținut de părinte în decursul unui an calendaristic, în perioada concediului pentru creșterea copilului, de la 5 la 8 indemnizații pentru creșterea copilului (ICC) în cuantum minim, respectiv de la 6.500 lei la 10.512 lei;
 • recalcularea cuantumului ICC în cazul obținerii unor venituri suplimentare, în perioada până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, din hotărâri judecătorești/adeverințe sau acte de rectificare a veniturilor;
 • suspendarea sau încetarea plății ICC în cazul în care certificatul de încadrare în grad de handicap expiră în perioada concediului de creștere a copilului;
 • introducerea unei perioade de preaviz de cel puțin 10 zile pe care lucrătorul o acordă angajatorului atunci când își exercită dreptul la concediu și ICC, înainte de finalizarea concediului de maternitate sau înainte de data estimată de începere a concediului pentru creșterea copilului, printr-o cerere, pe suport de hârtie sau electronic, în care precizează perioada preconizată a concediului pentru creșterea copilului;
 • menținerea, până la sfârșitul concediului de creștere a copilului, a condițiilor de încadrare și a drepturilor salariale avute la începutul concediului sau dobândite pe parcurs;
 • introducerea concediului și a indemnizației de acomodare, acordate părinților adoptatori, ca perioadă asimilată pentru dobândirea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și la ICC.

Ordonanța prevede ca, în cazul persoanelor care realizează, în aceeași lună, venituri atât în țară, cât și în statele UE care aplică Regulamentul nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, dar fără suprapunerea perioadelor de activitate, să se ia în calcul, la acordarea dreptului la concediu pentru creșterea copilului și ICC, sumele obținute în ambele țări.

De asemenea, s-a decis suplimentarea cu 50% a indemnizației lunare pentru copiii născuți din sarcini gemelare, de tripleți sau multipleți, începând cu al doilea copil (deci 50% în plus la indemnizația mamei pentru fiecare copil). Aceeași măsură se va aplica și pentru sarcinile suprapuse, respectiv pentru mamele care nasc în perioada concediului de îngrijire copil.

Noile reglementări se aplică de la 1 ianuarie 2023. Excepție fac reglementările privind majorarea de la o lună la două luni a perioadei de netransferabilitate între părinți, care se aplică atât pentru cererile depuse începând cu 1 ianuarie 2023, cât și pentru cele depuse anterior și nesoluționate până la această dată.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1623/2022 privind aprobarea Normelor de completare a Declarației statistice Intrastat (MO 1265/2022)

Sumar

Ordinul aprobă normele de completare a declarației statistice Intrastat.

Nivelul pragurilor valorice Intrastat este de 1.000.000 lei atât pentru expedieri de bunuri, cât și pentru introduceri de bunuri.

Detalii

Un operator economic a cărui valoare anuală pentru importurile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 1.000.000 lei trebuie să declare pentru fluxul de introducere. Un operator economic a cărui valoare anuală pentru exporturile intra-UE de bunuri este egală sau mai mare de 1.000.000 lei trebuie să declare pentru fluxul de expediere.

Tipuri de declarații statistice în funcție de valoarea anuală a schimburilor intra-UE de bunuri

Tip de declarație

Importuri intra-UE

Exporturi intra-UE

Nu există obligația de a transmite Declarația statistică Intrastat

mai mici de 1.000.000 lei

mai mici de 1.000.000 lei

Declarație standard, în care se completează toate informațiile, mai puțin valoarea statistică

egale sau mai mari de 1.000.000 lei și mai mici de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 1.000.000 lei și mai mici de 20.000.000 lei

Declarație extinsă, în care se completează toate informațiile, inclusiv valoarea statistică

egale sau mai mari de 10.000.000 lei

egale sau mai mari de 20.000.000 lei

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2420/2022 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare

Sumar

Ordinul aprobă procedura privind stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate, precum și formularistica necesară.

Detalii

Motivele aprobării noii proceduri

În contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, au fost dispuse măsuri în domeniul protecției sociale, prin care unele categorii profesionale (profesioniști, avocați și persoane fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe) au beneficiat de indemnizații lunare în cazul întreruperii, reducerii sau suspendării activității.

Pentru indemnizațiile acordate, contribuabilii datorează impozit pe venit, CAS și CASS. Obligațiile fiscale se stabilesc de contribuabil și se declară prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Indemnizațiile acordate potrivit celor menționate anterior constituie venituri din desfășurarea activității, iar calculul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale obligatorii se efectuează separat față de veniturile realizate din desfășurarea activității. De asemenea, aceste venituri nu se iau în calcul la verificarea încadrării în plafonul prevăzut la art. 148 alin. (2) și art. 170 alin.(2) din Codul fiscal.

Potrivit art. 139^1, art. 146 alin.(12), art.147^1, art.157^2, art.168 alin.(11), art.169^1 din Codul fiscal, pentru unele categorii de venituri asimilate salariilor (remunerații, indemnizații, alte venituri similare, precum și orice alte avantaje, în bani și/sau în natură, obținute din străinătate în calitate de membri ai consiliului de administrație, membri ai directoratului, membri ai consiliului de supraveghere, administratori, directori, cenzori, membri fondatori, reprezentanți în adunarea generală a acționarilor sau orice alte activități desfășurate în funcții similare) pentru activitatea desfășurată în străinătate se datorează CAS și CASS, care se declară în Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice- Capitolul I. Prevederile menționate se aplică începând cu anul fiscal 2021.

Totodată, potrivit OUG nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, începând cu veniturile obținute în anul 2022, pentru veniturile din pensii din străinătate pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate, obligațiile fiscale se declară de contribuabil prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I.

În acest context, pentru categoriile de contribuabili care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative privind contribuția de asigurări sociale, contribuția de asigurări sociale de sănătate și/sau impozitul pe venit, pentru indemnizațiile acordate potrivit celor menționate mai sus, respectiv pentru veniturile asimilate salariilor pentru activitatea desfășurată în străinătate și veniturile obținute din pensii din străinătate, prin noua procedură se reglementează stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru unele indemnizații reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale și pentru unele venituri obținute din străinătate.

Procedura și formularele se utilizează pentru stabilirea din oficiu a obligațiilor fiscale datorate de persoanele fizice pentru indemnizațiile acordate reprezentând măsuri în domeniul protecției sociale, precum și pentru unele venituri realizate din străinătate, începând cu anul fiscal 2021.

înapoi la cuprins ⇑

Alte noutăți legislative

Hotărârea 1448/2022 privind stabilirea contingentului de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2023 (MO 1186/2022)

Pentru anul 2023 se stabilește un contingent de 100.000 de lucrători străini nou-admiși pe piața forței de muncă din România.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 2034/2022 privind modificarea Ordinului președintelui ANAF 1.699/2021 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal (MO 1181/2022)

Sunt aduse modificări Ordinului 1699/2021 ce reglementează formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor și a tipurilor de obligații fiscale care formează vectorul fiscal.

Astfel, având în vedere că de la 1 ianuarie 2023 nu mai există impozitul specific, acesta este eliminat din vectorul fiscal, din formularele de înregistrare fiscală și instrucțiunile de completare a acestora.

înapoi la cuprins ⇑

INFO – ANAF a publicat Ghidul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial

ANAF a publicat pe site-ul instituției, la secțiunea „Asistență contribuabili”, „Ghidul asociațiilor, fundațiilor și federațiilor, persoane juridice de drept privat fără scop patrimonial”.

Ghidul poate fi descărcat de aici.

înapoi la cuprins ⇑

Cursurile valutare de închidere ale anului 2022

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea anului 2022 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9474 RON; 1 USD =  4,6346 RON; 1 CHF =  5,0289 RON; 1 GBP = 5,5878 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă

- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei (începând cu iulie 2022)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

20 lei


50 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑

cover spate2