Newsletter nr. 8 – august 2023

Newsletter 8 2023 RO

Accesează varianta tip revistă a acestui Newsletter în format pdf: Română sau în Engleză.

Cuprins

 1. Rambursarea TVA din UE: Un ghid simplificat pentru firmele din România (Info)
 2. Clarificări privind cotele de TVA aplicabile în cazul livrării de băuturi de tip limonadă și a produselor eco/montane/tradiționale (Info)
 3. Completarea normelor de aplicare a Codului fiscal cu privire la scutirile de TVA pentru proteze, accesorii, produse ortopedice și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat (HG 653/2023)
 4. Decontul de TVA (D300) a fost actualizat (Ordinul 1176/2023)
 5. Procedura de verificare a obligațiilor de raportare ce revin operatorilor de platforme, cât și procedura de comunicare ulterioară dintre organele de control și operatorii de platforme, în situaţiile în care informaţiile raportate sunt incomplete sau incorecte (Ordinul 1226/2023)
 6. Cursurile de închidere ale lunii august 2023
 7. Indicatori sociali

Rambursarea TVA din UE: Un ghid simplificat pentru firmele din România

În peisajul complicat al rambursării TVA în cadrul Uniunii Europene, companiile din România se pot găsi în situația de a naviga într-un labirint de reguli, condiții și proceduri. Pentru a simplifica această călătorie, am creat un ghid cuprinzător, adaptat firmelor care doresc să obțină rambursări de TVA din alte state membre UE.

Persoana impozabilă stabilită în România poate beneficia de rambursarea TVA aferente importurilor și achizițiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru UE. Dreptul la rambursarea TVA aferente achizițiilor este determinat conform legislației din statul membru de rambursare.

Cererea de rambursare se transmite electronic până cel târziu la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmează perioadei de rambursare (adică până la 30 septembrie 2023 pentru achizițiile efectuate în anul 2022).

Perioada de rambursare este de maximum un an calendaristic și de minimum 3 luni calendaristice, cu anumite excepții, iar pragul minim al sumei solicitate este de 50 euro sau 400 euro, în funcție de perioada pentru care se solicită rambursarea.

Ca orice proces ce implică interacțiune cu organele fiscale, este recomandată asistența unui consultant fiscal care cunoaște detaliat acest proces și asigură o mai bună comunicare cu organele fiscale. Această recomandare este și mai puternică atunci când comunicarea se face cu autoritățile fiscale din alt stat, în altă limbă de comunicare, iar sumele implicate sunt semnificative.

Mai multe detalii regăsiți în materialul nostru de aici.

înapoi la cuprins ⇑

Clarificări ANAF: Cota de TVA pentru livrarea de băuturi de tip limonadă și a produselor eco/montane/tradiționale

Așa cum v-am informat încă din ediția trecută a Newsletterului nostru, ANAF a răspuns unor întrebări adresate de Camera Consultanților Fiscali (CCF) cu privire la cota de TVA aplicabilă pentru livrarea de cafea, ceai sau cacao (servite în localuri), confirmând că pentru acestea se aplică cota standard de 19% și nu cota redusă de 9%.

CCF a solicitat completarea răspunsului și pentru tratamentul de TVA în cazul produselor eco, montane sau tradiționale ce se încadrează la codurile NC 2202 10 00 sau 2202 99, și, de asemenea, cota de TVA aplicabilă pentru băuturile de tip limonadă, începând cu 1 ianuarie 2023.

Prin răspunsul transmis de ANAF către CCF s-au comunicat următoarele:

 • ANAF confirmă aplicarea unei cote diferite de TVA produselor eco, montane sau tradiționale, respectiv 5% daca se livrează ca atare și 19% dacă acestea sunt achiziționate în cadrul unui serviciu de restaurant/catering și se încadrează la codurile NC 2202 10 00 si 2202 99
 • pe baza clarificărilor transmise de Autoritatea Vama Română, încadrarea livrărilor de băuturi pe bază de cafea, ceai sau cacao (servite în localuri) se poate aplica și pentru limonadă. Astfel, limonada care este consumată direct ca băutură, se clasifică, în funcție de caracteristicile și proprietățile obiective ale acesteia, fie la codul NC 2202 10 00, fie la codul NC 2202 99, cu condiția ca aceasta să nu fie băutură alcoolică. Drept urmare, potrivit acestor clarificări, pentru limonada servită la restaurant, baruri și alte unități se aplică cota standard de TVA de 19% încă de la 1 ianuarie 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Hotărârea 653/2023 pentru modificarea şi completarea titlului VII ”Taxa pe valoarea adăugată” din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (MO 722/2023)

Sumar

Sunt completate normele metodologice de aplicare a Codului fiscal cu privire la:

 • Reglementarea modului de aplicare a scutirilor de TVA (cu drept de deducere), prevăzute la art. 294 (5) Cod fiscal, scutiri introduse prin Legea 88/2023 pentru proteze, accesorii, produse ortopedice și serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unități spitalicești din rețeaua publică de stat. Detalii despre prevederile Legii 88/2023 puteti regăsi în Newsletterul Nowium din luna aprilie 2023.
 • Armonizarea unor prevederi introduse prin OG 16/2022 în Codul fiscal cu cele din normele de aplicare:
  • Exceptarea de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 și 2202 99
  • Adaptarea prevederilor cu privire la livrarea locuințelor cu cota de 5% ca urmare a modificării plafonului valoric la 600.000 lei de la 1 ian 2023
  • Sunt adaptate prevederile din norme cu privire la majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru activitățile de cazare hotelieră și pentru prestările de servicii de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

Detalii

Prezentăm în continuare detaliat principalele modificări aduse normelor de aplicare a Codului fiscal:

1. Reglementarea modului de aplicare a scutirilor de TVA prevăzute la art. 294 (5) Cod fiscal

a) Scutirile de TVA pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza prevederilor art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

Norme: Justificarea scutirii de taxă prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pentru care beneficiarul este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, se realizează cu documentaţia în baza căreia sunt prestate aceste servicii, cum ar fi contractele încheiate cu beneficiarul.

b) Scutirile de TVA pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, altele decât cele prevăzute la lit. c) şi d), precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF în baza art. 25 alin. (4^1), dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;

Norme: Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal se aplică direct, prin facturare fără TVA pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri. Justificarea scutirii de TVA se face astfel:

 • În cazul livrărilor efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din care să rezulte că bunurile respective sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor.
 • În cazul livrărilor facturate către o instituţie/autoritate publică centrală sau locală, scutirea de taxă se justifică pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei/autorităţii publice centrale sau locale respective din care să rezulte că bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unei unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat pentru care aceasta asigură finanţarea şi a declaraţiei reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din reţeaua publică de stat beneficiare.

În cazul importului de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din rețeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute mai sus, după caz, care se depun la organul vamal competent la momentul importului.

În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute mai sus, după caz, care se păstrează în evidenţele beneficiarului, în vederea justificării scutirii de TVA.

c) Scutirile de TVA pentru livrarea de proteze şi accesorii ale acestora, cu excepţia protezelor dentare scutite de taxă conform art. 292 alin. (1) lit. b);

Norme: Scutirea de taxă prevăzută la litera c) se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de TVA, în condiţiile prevăzute la art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal.

Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică, restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure, precum şi funcţii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atât intern, cât şi extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală.

d) Scutirile de TVA pentru livrarea de produse ortopedice.

Norme: Scutirea de taxă prevăzută la litera d) se aplică pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea ţesuturilor moi ori dure, precum şi a unor funcţii ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale sistemului neuromuscular şi scheletic, precum şi încălţămintea ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele şi dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante şi/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părţi şi/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.

Prevederi comune pentru scutirile de la c) și d)

Scutirile se aplică indiferent către cine sunt efectuate livrările. Prevederile referitoare la declaraţiile pe propria răspundere menționate mai sus nu se aplică în cazul scutirilor de la c) și d).

În cazul importului de bunuri prevăzute la c) şi d), scutirea de TVA se aplică de către organele vamale la momentul importului, indiferent de beneficiarul importului. În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la c) şi d), scutirea de TVA se aplică de orice persoană ce realizează achiziţia intracomunitară a bunurilor în România.

Modul de aplicare a prevederilor introduse prin norme

Scutirea de TVA pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 88/2023 (adica 11 iunie 2023) şi data intrării în vigoare acestei hotărâri (4 august 2023), se aplică dacă furnizorii/prestatorii fac dovada destinaţiei bunurilor/serviciilor prin orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, inclusiv prin, dar nu limitat la, contractele şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute mai sus.

2. Armonizarea unor prevederi introduse prin OG 16/2022 în Codul fiscal cu cele din normele de aplicare

Sunt adaptate prevederile cu privire la livrarea locuințelor cu cota de 5% ca urmare a modificării plafonului valoric la 600.000 lei de la 1 ianuarie 2023.

Este exceptată de la aplicarea cotei reduse de TVA de 9% livrarea de băuturi nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, astfel încât Normele metodologice să se coreleze cu prevederile Codului Fiscal.

Sunt adaptate prevederile din norme cu privire la majorarea cotei reduse de TVA de la 5% la 9% pentru activitățile de cazare hotelieră și pentru prestările de servicii de restaurant şi de catering, cu excepţia băuturilor alcoolice şi a băuturilor nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99.

înapoi la cuprins ⇑

Tax Group 14 sept 2023

Ordinul 1176/2023 privind modificarea şi completarea Ordinului președintelui ANAF 1.253/2021 pentru aprobarea modelului şi conținutului formularului (300) ”Decont de taxă pe valoarea adăugată” (MO 720/2023)

Sumar

Ordinul actualizează formularul „Decont de TVA” (D300), precum și instrucțiunile de completare, ca urmare a introducerii operațiunilor scutite cu drept de deducere din domeniul medical prin Legea 88/2023.

Detalii

În formularul D300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” s-au introdus două noi rânduri:

Rândul 14.1 – în care se înscriu informațiile preluate din jurnalul de vânzări pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind baza de impozitare pentru:

 • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti prestate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz;
 • livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor, precum şi adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, precum şi cele efectuate către entităţi nonprofit înscrise în Registrul public organizat de ANAF, dacă acestea sunt destinate unităţilor spitaliceşti deţinute şi exploatate de entitatea nonprofit sau celor din reţeaua publică de stat, după caz.

Rândul 14.2 – în care se înscriu informaţiile preluate din jurnalul de vânzări pentru operaţiuni a căror exigibilitate intervine în perioada de raportare sau în perioade fiscale anterioare, privind baza de impozitare pentru:

 • livrarea de proteze și accesorii ale acestora, cu excepția protezelor dentare scutite de TVA fără drept de deducere;
 • livrarea de produse ortopedice.

Formularul actualizat se utilizează începând cu declararea obligaţiilor fiscale aferente lunii august 2023.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1226/2023 pentru aprobarea procedurilor de punere în aplicare a prevederilor art. 291^5 alin. (8) şi (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 743/2023)

Sumar

Art. 2915 din Codul de procedură fiscală reglementează domeniul de aplicare şi condițiile schimbului automat obligatoriu de informații raportate de Operatorii de platforme.

Ordinul este dat în aplicarea prevederilor aliniatelor (8) și (9) ale acestui articol și vizează procedura de verificare a obligațiilor de raportare ce revin operatorilor de platforme, cât și procedura de comunicare ulterioară dintre organele de control și operatorii de platforme, în situațiile în care informațiile raportate sunt incomplete sau incorecte.

Detalii

Ordinul aprobă:

 • Procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 (8) din Codul de procedură fiscală. Scopul procedurii vizează verificarea ducerii la îndeplinire a procedurilor de diligență fiscală şi de raportare prevăzute în secțiunile II şi III din anexa nr. 5 la Codul de procedură fiscală.
 • Procedura de punere în aplicare a prevederilor art. 2915 (9) din Codul de procedură fiscală, cuprinsă în anexa nr. 2. Scopul procedurii vizează comunicarea ulterioară cu operatorii de platforme care au obligația de raportare, privind raportarea completă şi corectă.

În ceea ce privește prima procedură, verificările privind respectarea procedurilor de diligenţă fiscală şi de raportare se efectuează atât pe baza informaţiilor raportate de către operatorii de platforme prin formularul pus la dispoziţie de ANAF, cât şi pe baza surselor de informare deschise, în scopul identificării operatorilor de platforme care se află în următoarele situaţii:

 • nu au determinat dacă un vânzător se califică drept vânzător exclus;
 • nu au colectat toate informațiile despre vânzător;
 • nu au procedat la verificarea informațiilor despre vânzător;
 • nu au determinat statul/statele membru (e) al/ale UE de rezidență al/ale vânzătorului;
 • nu au colectat informațiile privind bunul imobil închiriat;
 • nu au respectat termenele de finalizare și de valabilitate ale procedurii de diligență fiscală;
 • au încredințat unui prestator de servicii terț îndeplinirea procedurii de diligență fiscală;
 • nu au respectat calendarul şi modalitatea de raportare;
 • nu au raportat către ANAF informaţiile.

A doua procedură se referă la comunicarea ulterioară cu operatorii de platformă care au obligații de raportare, iar informațiile raportate sunt incorecte şi/sau incomplete. În aceste cazuri se procedează astfel:

 • se comunică operatorului de platformă o notificare în care se indică informaţiile constatate ca fiind incorecte şi/sau incomplete, precum şi perioada de raportare la care se referă acestea;
 • în baza notificării, operatorul de platformă trebuie să verifice și să completeze/corecteze informațiile în termen de 15 zile de la comunicarea notificării. Depășirea termenului conduce la aplicarea de contravenții.

înapoi la cuprins ⇑

Ordinul 1229/2023 pentru aprobarea Procedurii de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi a ordinului de serviciu în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală (MO 756/2023)

Ordinul aprobă Procedura de prezentare a legitimaţiei de inspecţie fiscală şi a ordinului de serviciu în cadrul acţiunilor de inspecţie fiscală.

Cursurile valutare de închidere ale lunii august 2023

Cursurile valutare comunicate de BNR care sunt folosite la închiderea lunii august 2023 pentru evaluarea elementelor monetare de activ și de pasiv exprimate în valută (disponibilități bănești, creanțe, datorii), cât și pentru evaluarea creanțelor și datoriilor exprimate în lei, a căror decontare se face în funcție de cursul unei valute sunt:

1 EUR = 4,9412 RON; 1 USD =  4,5441 RON; 1 CHF = 5,1506 RON; 1 GBP = 5,7643 RON

înapoi la cuprins ⇑

Indicatori sociali 2023

Impozite și contribuții 2023

pentru activități dependente

Angajator și beneficiar

(pentru activități considerate dependente)

(cota %)

Angajat și prestator de activități

dependente

(cota %)

Contribuția pentru asigurări sociale (pensie)

- Nu se datorează pentru condiții normale de muncă

- 4% pentru condiții deosebite de muncă


- 8 % pentru condiții speciale de muncă

25% (*)

Contribuția la fondul de asigurări sociale de sănătate (calculată la venitul brut)

Nu se datorează

10% (*)

Impozitul pe venit

10% (*)

Contribuția asiguratorie pentru muncă (CAM)

2,25% (*)

Fondul pentru neangajarea de persoane cu handicap (pentru angajatorii care au peste 50 salariați)

4 x salarii minime pe economie

la fiecare 100 de salariați

Valoarea unui tichet de masă impozabil în sensul impozitului pe venit

max. 30 lei

max. 35 lei (in perioada 01.08.2023-31.12.2023)

max. 40 lei (de la 01.01.2024)

Salariul minim pe economie (brut)

de la 1 ianuarie 2023

3.000 lei

4.000 lei pentru angajații din domeniul construcțiilor

Diurnă (în țară)

Pentru angajații instituțiilor publice

Pentru angajații din sectorul privat

23 lei (începând cu 1 aprilie 2023)


57,5 lei

(*) Dacă angajatorii din domeniul construcțiilor, din agricultură sau din industria alimentară au o cifră de afaceri de minim 80% din activitățile definite de lege, se aplică facilitățile de mai jos pentru salariile brute cuprinse între 4.000 lei și 10.000 lei:

- angajatul nu datorează impozit pe venit și CASS

- cota de CAS datorată de angajat este redusă la 21,25%

- reducerea contribuției asiguratorii pentru muncă (CAM) datorată de angajator, de la 2,25% la 0,3375% (aplicabilă în momentul aprobării reducerii ca ajutor de stat)

înapoi la cuprins ⇑

Nowium Office